Lomma villkor

Vad är StudyAlong?

StudyAlong är ett verksamhetssystem framtaget för Sveriges musik- och kulturskolor bestående av fyra integrerade delar:

 • kurskatalog
 • adminverktyg
 • lärplattform med chattfunktion
 • undervisningsmaterial

Kulturskolan i Lomma kommun använder sig av StudyAlong för att erbjuda kursplatser via kurskatalogen och för att administrera bokning, bekräftelse och betalning samt för att kommunicera och informera om undervisningen.

StudyAlong används även för att dela noter, texter, musik och filmer mellan lärare och elever samt för fjärr- och distansundervisning.

Myndig elev samt vårdnadshavare för underårig elev måste registrera ett konto i StudyAlong. Detta är nödvändigt bland annat för att kunna boka, betala samt få löpande information om de kurser som eleven deltar i.

Kurser

Kulturskolan erbjuder minst 12 lärarledda kurstillfällen per termin.

Med kurstillfälle menas schemalagd lektion, extra repetitionstillfälle, konsert, föreställning, tillfälle med fjärr- och/eller distansundervisning, digitalt framträdande, filminspelning för webben, konsertbesök eller liknande tillfälle under överseende av en eller flera lärare.

Om inte Kulturskolan kan erbjuda minst 12 lärarledda kurstillfällen under en termin kommer kursdeltagaren i första hand att erbjudas att ta igen lektionen vid senare tillfälle om möjlighet finns till detta. Ett ersättningstillfälle kan i det fallet komma att erbjudas på en annan veckodag, under en annan tid, eller i en annan form än det inställda ordinarie kurstillfället. Kursavgiften kommer inte att reduceras eller återbetalas med anledning av inställd lektion.

Kulturskolans undervisningsformer

Lektionslängden varierar för olika kurser. Kulturskolan förbehåller sig rätten att ändra nedan angivna lektionslängder beroende på gruppstorlek och antal bokade elever. Fjärr- och/eller distansundervisning kan förekomma. Avgiften per kurs och termin är detsamma oavsett lektionslängd.

Lektionslängd:

 • Enskild undervisning i instrument och sång, 20 min
 • Mindre grupp i instrument och sång, 30 min
 • Större grupp i instrument och sång, 40 min
 • Ensemble och orkester, 40–90 min
 • Teatergrupp, 60–100 min
 • Dansgrupp, 30–90 min
 • Barn- och ungdomskör, 30-60 min

Kulturskolans avgifter och rabatter

 • Kör, Kulturskatten, Blockflöjt i storgrupp (1 år) 550 kr/termin.
 • Skapande verkstad, Kreativ dans, Musikal, Teater, Musikproduktion, Film 900 kr/termin
 • Instrumentundervisning 900 kr/termin
 • Instrumenthyra: 400 kr/termin. (Endast stråk- och blåsinstrument kan hyras)
 • Syskonrabatt: Fr.o.m. andra barnet betalas 650 kr/termin (Gäller ej kör, förberedande musik och blockflöjt i storgrupp.)

Avgifterna gäller per kurs och deltagande elev.

Bokning och betalning

Du bokar en kurs genom att registrera ett konto på StudyAlong samt att välja den kurs du vill boka och lägga den i varukorgen.

Samtliga rabatter dras av automatiskt när du har bokat en kurs och slutför din bokning i kassan.

Köpet är bindande när du har godkänt, betalat och slutfört din bokning med kort eller Swish. Vid kort eller Swishbetalning debiteras du direkt.

Alla kurser gäller endast en termin.

För att fortsätta på Kulturskolan kommande termin måste du köpa en ny kurs. Du som redan går på Kulturskolan får ett kurserbjudande på "Mina sidor" i StudyAlong. Denna kurs måste du godkänna inom angiven svarstid för att säkra din plats under kommande termin.

Vi återbetalar eller reducerar inte avgiften om du slutar under pågående termin. 

Valutan är i SEK.

Ångerrätt 

Din ångerrätt gäller fram till dagen innan kursstart. Om kursen redan har startat när du genomför ditt köp gäller ångerrätt fram till dagen innan din första bokade lektion.

Om du ångrar ditt köp av kurs ska du meddela kulturskolan snarast via e-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. I ditt meddelande måste det tydligt framgå att du ångrar köpet, vilken kurs som avses samt elevens namn och födelsedatum. 

Det är inte tillräckligt att endast meddela en lärare vid avbokning av kursplats.

Uppsägning av plats

Om eleven varit frånvarande från tre lektioner i följd utan att meddela frånvaro före lektionstillfället har Kulturskolan rätt att säga upp platsen utan att betala tillbaka avgiften.

Inställd kurs

Kulturskolan kan tvingas ställa in en kurs. Du har då rätt att få tillbaka den avgift du har betalat.

Inställda lektioner

Lärarledda inställda lektioner meddelas eleverna och/eller vårdnadshavare via StudyAlong, sms och/eller e-post. Det är därför viktigt att alla elever och vårdnadshavare har fyllt i aktuella kontaktuppgifter på ”Min sida” i StudyAlong. Kulturskolan garanterar inte att en inställd lektion ersätts med en vikarie. Däremot erbjuds minst 12 lärarledda kurstillfällen under terminen. (Läs mer under Kurser)

Hyra av instrument

Stråk- och blåsinstrument är möjliga att hyra av kulturskolan i mån av tillgänglighet.

Piano, keyboard, gitarr, elgitarr, elbas, blockflöjt och trumset behöver du själv införskaffa eller på annat sätt ha tillgång till för att kunna börja spela på Kulturskolan.

Avgiften per instrument och termin är en bokningsavgift och denna avgift återbetalas ej. Detta gäller även för det fall en elev införskaffar ett eget instrument under påbörjad termin. Instrumentet ska återlämnas till Kulturskolan omgående efter att kursen har avslutats. Återlämnat instrument kvitteras av lärare vid kulturskolan.

Den elev som hyrt ett instrument av Kulturskolan är skyldig att vårda instrumentet väl och se till att instrumentet är i samma skick när det återlämnas som vid utlämnandet.

Vid eventuella skador på instrumentet som uppkommit under hyrestiden står hyrestagaren alltid för reparationskostnaderna. Vid förlorat instrument ersätter eleven kostnaden för instrumentet till det nominella värde som anges vid uthyrning. Värdet varierar mellan olika instrument.

Hyrt instrument får ej lånas ut eller användas av annan än eleven.

I fråga om underårig elev är i stället vårdnadshavare ersättningsskyldig enligt ovan vid skadat eller förlorat instrument under hyrestiden.

OBS! Kulturskolans instrument är ej försäkrade genom kommunen.

Behandling av personuppgifter - GDPR

När du som myndig elev eller som vårdnadshavare till underårig elev registrerar konto i StudyAlong uppger du dina/ditt barns personuppgifter. I samband med registrering och kursbokning godkänner du att Lomma kommun lagrar och använder personuppgifterna i kulturskolans verksamhet för att fullfölja ingånget avtal.

Följande personuppgifter om dig/ditt barn behöver registreras/sparas för att Lomma kommun ska kunna behandla din ansökan om plats vid Kulturskolan och för att fullgöra avtalet:

 • Namn
  • Personnummer
  • E-postadress
  • Adress
  • Telefonnummer
  • IP-adress

Adressuppgifter hämtas automatiskt från Skatteverket. Övriga nödvändiga uppgifter registrerar du själv när du använder tjänsten för att ansöka om plats till Kulturskolan. Om du inte registrerar efterfrågade uppgifter kommer kommunen inte kunna behandla din ansökan till Kulturskolan.

Kontakta Kulturskolan om du vill veta vilka av dina personuppgifter vi använder och hur vi använder dessa. Du kan också be oss ändra dina personuppgifter om något i uppgifterna är fel. Kontakta oss även om du vill att vi ska radera dina personuppgifter eller om du tycker att vi använder dina personuppgifter fel på något sätt. Vi sparar inte några personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för ändamålet med personuppgiftsbehandlingen.

Du kan begära att få ta del av dina personuppgifter som Lomma kommun använder om du till exempel vill ge uppgifterna till någon annan organisation. Lomma kommun kan då lämna personuppgifterna till dig om det inte påverkar någon annan på ett negativt sätt.

Du kan alltid kontakta Lomma kommun och säga att du vill återkalla samtycket till att du själv (myndig elev) eller ditt barn får synas/vara med på bild/film inom kulturskolans verksamhet.

Om du har några frågor om dina personuppgifter ska du kontakta Lomma kommun.

Om du vill klaga på hur Lomma kommun använder dina personuppgifter kan du kontakta Datainspektionen.

Lomma kommun tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Läs mer om hur Lomma kommun hanterar dina personuppgifter på:
lomma.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/behandling-av-personuppgifter.html

Samtycke till att synas på bild eller film

Ett samtycke innebär att du själv som myndig elev eller du som vårdnadshavare till underårigt barn säger JA till att du själv (myndig elev) eller ditt barn får vara med på bild/film inom Kulturskolans verksamhet. I och med samtycket godkänner du också att Kulturskolan får publicera bild och film på dig (myndig elev) eller ditt barn på StudyAlong, Facebook, Instagram eller kommunens egna webbsidor. Samtycket omfattar även publicering i tryckt format så som affischer eller flyers. Du kan när som helst återta ditt samtycke via inställningar i ditt konto.

Hur fungerar iRum?

De digitala klassrummen - iRummen - i StudyAlong är gruppchattar där berörda elever, vårdnadshavare och lärare för gemensam dialog, främst rörande undervisning inkl. videochatt, bild, film och digitala lektioner. Den dialog som förs i ett digitalt klassrum är att jämställa med den dialog som förs i ett fysiskt undervisningsrum där samtliga deltagare i rummet tar del av dialogen. Du som vårdnadshavare/elev kan när som helst radera dina inlägg eller höra av dig till oss om du behöver hjälp med att radera dina inlägg i iRummen.
OBS! samtliga inlägg/bilder/filmer som postas i respektive iRum går automatiskt ut som notiser till samtliga deltagare som tar del av dialogen. Notiser skickas ut via mejl och syns på StudyAlong, ”Mina sidor”.

Cookies 

StudyAlong använder sig av cookies enligt Electronic Communications Act, 25 juli 2003. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information för att hjälpa webbutiken att identifiera och följa användare.

Cookies finns som sessionscookies och som cookies som lagras permanent på din dator. Under tiden för ditt första besök i webbutiken blir din webbläsare tilldelad en sessionscookie som är unik och som används för att inte blanda ihop dig som användare med andra användare.

För att kunna använda webbutiken bör du tillåta cookies i din webbläsare. Denna typ av cookie används enbart för att ge dig som besökare en bättre upplevelse och support och lagrar inga personliga uppgifter om dig. Cookies kan raderas.

I StudyAlongs webbutik används cookies exempelvis för att bevaka din kundvagn, dina inställningar och vilka sidor du besökt för att kunna ge dig som användare en bättre kundupplevelse och support. 

Force Majeure

Vid händelse av krig, extraordinär händelse, eldsvåda, naturkatastrof, epidemi, pandemi, brottsligt angrepp, extrema väderförhållanden eller närliggande oförutsedda händelser frånsäger sig Kulturskolan ansvaret att fullfölja sitt åtagande att leverera kurser enligt gällande villkor.

Behöver du särskild hantering av skyddade personuppgifter? Kontakta Kulturskolan för manuell registrering.

Kontakta Kulturskolan:
Telefon: 0733-411695
Mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.