Västervik användarvillkor

Priser och betalning 

Priset för kulturskolans kurser framgår i kurskatalogen. I kundvagnen visas det totala priset samt eventuella övriga avgifter.

Köpprocessen
Om du under köpprocessen ångrar några kurser du valt, trycker du på "Ta bort" i din kundvagn och kursen tas då bort. Du har möjlighet att korrigera de val du gjort tills du har bekräftat betalningen. Efter att ditt köp har genomförts på våra betalpartners hemsidor dirigeras du automatiskt till en sida med titeln "Orderbekräftelse". Skriv ut denna sida som kvitto. 

Bokningsbekräftelse

När du bokar din plats får du en bekräftelse till din angivna e-postadress med information om plats, tid, dag och lärare. Har du inte fått en bekräftelse via e-post, var vänlig kontakta kulturskolan. 

Betalningsvillkor
Köpet genomförs och bokningen är klar när du betalar med valt betalningssätt eller när du godkänner betalning via faktura. 
Fakturering av elevavgift för Västerviks kulturskola sker med 30 dagars betalningsvillkor från kursens startdatum. Efter förfallodatum tillkommer en dröjsmålsavgift på fakturan.

Ingen påminnelse skickas ut. Fakturan skickas hem inom 30 dagar efter kursens startdatum genom Västerviks kommuns fakturasystem.

Ångerrätt
Din ångerrätt gäller fram till dag innan 3:dje erbjudna lektionen. Meddela kulturskolan via brev eller e-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. I ditt meddelande till oss måste det tydligt framgå att du ångrar dig samt elevens namn, födelsedatum och ämne.

Sjukdom eller skada 

Vid sjukdom/skada kan platsen sägas upp och avgiften återbetalas mot uppvisande av läkarintyg. Läkarintyget skickas till kulturskolan via brev eller e-post.

Inställd kurs eller ändrad tid för kurs
Kulturskolan kan tvingas ställa in en kurs. Du har då rätt att få tillbaka den avgift du betalat. Om kursstarten skjuts upp mer än två veckor har du rätt att avboka kursen och få tillbaka kursavgiften. Detsamma gäller om vi tvingas ändra dag för kursen och du inte längre kan delta. 

Garanti terminskurs
För kurs som sträcker sig över en hel termin är du garanterad minst 12 erbjudna tillfällen under hösten och 14 erbjudna tillfällen under våren som avser lektioner, framträdande och repetitioner.

Inställda lektioner

Vi försöker alltid i första hand att sätta in vikarie om våra lärare blir sjuka. Om vi inte lyckas få tag i någon vikarie tvingas vi att ställa in lektioner. Inställda lektioner meddelas via sms och/eller e-post. Det är därför viktigt att du alltid har dina kontaktuppgifter aktuella på ”Min sida”

Vill du fortsätta på din kurs även nästa termin? 
Du köper endast kurs för en termin i taget, så du måste aktivt köpa kursplats till nästa termin. Du får ett meddelande från kulturskolan innan terminens slut där det finns instruktioner hur du bokar om din plats till nästa termin. 

Uppsägning av plats

För vår planering är vi tacksamma att din målsman meddelar läraren snarast om du bestämt dig för att sluta. Målsman kan också meddela kulturskolan per telefon eller mail Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Ange då elevens namn, födelsedatum och ämne Vi återbetalar eller reducerar inte avgiften om du slutar under pågående termin. 


Cookies
Denna webbutik använder sig av cookies enligt Electronic Communications Act, 25 juli 2003. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information för att hjälpa webbutiken att identifiera och följa användare. Cookies finns som sessionscookies och som cookies som lagras permanent på din dator. Under tiden för ditt första besök i webbutiken blir din webbläsare tilldelad en sessionscookie som är unik och som används för att inte blanda ihop dig som användare med andra användare. För att kunna använda webbutiken bör du tillåta cookies i din webbläsare. Denna typ av cookie används enbart för att ge dig som besökare en bättre upplevelse och support och lagrar inga personliga uppgifter om dig. Cookies kan raderas. I denna webbutik används cookies exempelvis för att hålla koll på din kundvagn, dina inställningar och vilka sidor du besökt för att kunna ge dig en bättre kundupplevelse och support. 

Dataskyddsförordningen - GDPR
Som invånare har du rätt att veta hur Västerviks kommun hanterar personuppgifter. Nedan förklaras vad GDPR innebär och hur de nya reglerna påverkar dig som individ.GDPR innebär att den som behandlar personuppgifter tvingas, inte bara att följa den nya lagstiftningen, utan också visa att de har uppfyllt kraven. Med behandling av personuppgifter avses varje åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter.

GDPR medför att följande principer måste följas för behandling av personuppgifter inom Västerviks kommun:

1. Uppgifterna ska behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den registrerade.
2. De ska samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål.
3. De ska vara adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas.
4. De ska vara korrekta och om nödvändigt uppdaterade.
5. De får inte förvaras i en form som möjliggör identifiering av den registrerade under en längre tid än vad som är nödvändigt.
6. De ska behandlas på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet för personuppgifterna med användning av lämpliga tekniska eller organisatoriska åtgärder.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

När du ingår ett avtal eller samtycke med oss behöver vi dina personuppgifter för att kunna uppfylla vår del av avtalet. Vi behandlar inga andra uppgifter än de vi behöver för fullgörande av det specifika avtalet, det vill säga de uppgifter vi har rättslig grund för att behandla.

Hur behandlar vi dina uppgifter?

Dina personuppgifter kommer endast att behandlas av Västerviks kommun. Vi kommer inte att lämna ut dina uppgifter till någon annan part med undantag för de fall det krävs av oss för att uppfylla lagkrav. Dina personuppgifter kommer inte heller att användas för profilering eller automatiserade beslut.
Vi behandlar dina personuppgifter under hela den period som avtalet eller samtycket gäller för, det vill säga under den tid som krävs för att avtalet med dig ska kunna fullgöras. När avtalsperioden upphör, och vi inte längre har rättslig grund för att behandla dina personuppgifter, kommer vi att radera dina uppgifter.

Begäran om registerutdrag, rättelse och radering av personuppgifter

Dataskyddsförordningen innehåller en skyldighet att på begäran lämna information till dig som invånare om vilka uppgifter som behandlas. När en sådan begäran hanteras ska även ytterligare information lämnas, som exempelvis hur länge personuppgifterna kommer att lagras och att du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade eller borttagna.


Kontakta kulturskolan 

Har du frågor kring din anmälan till kulturskolan eller om vår verksamhet är du välkommen att kontakta oss. Skicka e-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller ring oss på 0490-255671 eller 0490-255673

Postadress: Västerviks kommun, Kulturskolan 59380 Västervik 
Besöksadress: Mejeriet, Vårdträdsplan 3 Västervik