Studio 17/Växjö Kulturskola villkor

Studio 17 - Växjö Kulturskola - avgifter


Studio 17 är kostnadsfritt så länge eleven går på Centrumskolan år 1-6 eller går i Braås skola från förskoleklass till år 9.

 

Om studio 17 senare kommer att beläggas med terminavgift kommer nedanstående om avgifter att gälla.

Betalning


Köpet genomförs och är definitivt när du godkänner betalning. Betalning sker via faktura. Fakturan ska betalas innan förfallodatum, kommunens policy är alltid inom 30 dagar. Vid utebliven betalning skickas inkassokrav enligt inkassolagen (1974:182).  

Normalt skickas fakturorna ut april för våren och oktober för hösten.

OBS! obetald faktura gäller inte som avbokning.

 

Alla kurser gäller endast en termin

För att fortsätta på Studio 17 kommande termin, måste du anmäla dig till din kurs/kurser. Du som redan går på Studio 17 får ett kurserbjudande på "Mina sidor" i StudyAlong. Denna kurs måste du godkänna inom angiven svarstid för att säkra din plats under kommande termin. Vi återbetalar eller reducerar inte avgiften om du slutar under pågående termin. 

Ångerrätt 

Din ångerrätt gäller fram till dagen innan kursstart. Om kursen redan startat när du genomför ditt köp så har du ångerrätt fram till dagen innan din första lektion.

Meddela Studio 17 via e-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. I ditt meddelande till oss måste det tydligt framgå att du ångrar dig samt elevens namn, födelsedatum och kurs. Att endast meddela en lärare är inte tillräckligt för att du ska ha rätt att avboka din kursplats.

Sjukdom eller skada 


Vid sjukdom eller skada kan platsen sägas upp och avgiften återbetalas. 

Inställd kurs eller ändrad tid för kurs 
Studio 17 kan tvingas ställa in en kurs. Du har då rätt att få tillbaka den avgift du betalat. Om kursstarten skjuts upp mer än två veckor har du rätt att avboka kursen och få tillbaka kursavgiften. Detsamma gäller om vi tvingas ändra dag för kursen och du inte längre kan delta.

Kurser

Avgiften avser per kurs, deltagare och termin. 

Terminsavgiften (efter andra året), som betalas per termin, återbetalas ej.
Studio 17 erbjuder minst 26 lärarledda kurstillfällen, fördelat över två terminer. Med kurstillfälle menas schemalagda lektioner, extra repetitioner, konserter, föreställningar, utställningar, konsertbesök eller liknande under överseende av en eller flera lärare.

Hyra av instrument


Instrument är möjliga att låna av kulturskolan i mån av tillgänglighet. Det krävs att vårdnadshavare skriver på en ansvarsförbindelse. Instrumentet ska återlämnas till Kulturskolan snarast efter man avslutat kursen.

Låntagaren är skyldig att vårda instrumentet väl och se till att instrumentet är i samma skick som vid utlämnandet, bortsett från normalt bruksslitage. Vid eventuella skador uppkomna av oaktsamhet står låntagaren för reparationskostnaderna. Vid förlorat instrument ersätter låntagaren med det nominella värde som framgår av ansvarsförbindelsen. Värdet varierar mellan olika instrument.

Hyrt instrument får ej lånas ut eller användas av annan än hyrestagaren.

OBS! Studio 17 instrument är ej försäkrade

 

Inställda lektioner


Lärarledda inställda lektioner meddelas via StudyAlong, e-post eller vi telefon. Det är därför viktigt att du alltid har dina kontaktuppgifter aktuella på ”Min sida”. Studio 17 garanterar inte att en inställd lektion p.g.a. sjukdom automatiskt ersätts med en vikarie.

Vad är StudyAlong?


StudyAlong är ett verksamhetssystem framtaget för Sveriges musik- och kulturskolor bestående av fyra integrerade delar: kurskatalog, adminverktyg, lärplattform och undervisningsmaterial.

Studio 17 använder sig av StudyAlong för att erbjuda kursplatser via kurskatalogen samt för att administrera bokning, bekräftelse, betalning av och information om kurser. Samtliga elever samt en målsman för eleven måste registrera ett konto i StudyAlong. Detta för att kunna boka, betala samt få löpande information som berör de kurser som eleven deltar i. När du registrerar och bokar en kurs godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig. Studio 17 lärare använder StudyAlong för att dels kommunicera och informera såväl elever som föräldrar om undervisningen samt för att dela noter, texter och musik med sina elever på ett lagligt sätt.

Hur fungerar iRum?


De digitala klassrummen - iRummen - i StudyAlong är gruppchattar där berörda elever, vårdnadshavare och lärare för gemensam dialog, främst rörande undervisning. Den dialog som förs i ett digitalt klassrum är att jämställa med den dialog som förs i ett fysiskt undervisningsrum; samtliga deltagare i rummet tar del av dialogen. Du som vårdnadshavare/elev kan när som helst radera dina inlägg eller höra av dig till oss om du behöver hjälp med att radera dina inlägg i iRummen. OBS! samtliga inlägg som postas i respektive iRum går automatiskt ut som notiser till samtliga deltagare som tar del av dialogen. Notiser skickas ut via mail och syns på StudyAlong, ”Mina sidor”.

Privat Policy 


När du registrerar konto hos oss uppger du dina personuppgifter. I samband med din registrering och kursbokning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig. Du har enligt Dataskyddsförordningen, DSF (GDPR), rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta oss i så fall via e-post. 

Cookies 

StudyAlong använder sig av cookies enligt Electronic Communications Act, 25 juli 2003. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information för att hjälpa webbutiken att identifiera och följa användare. Cookies finns som sessionscookies och som cookies som lagras permanent på din dator. Under tiden för ditt första besök i webbutiken blir din webbläsare tilldelad en sessionscookie som är unik och som används för att inte blanda ihop dig som användare med andra användare. För att kunna använda webbutiken bör du tillåta cookies i din webbläsare. Denna typ av cookie används enbart för att ge dig som besökare en bättre upplevelse och support och lagrar inga personliga uppgifter om dig. Cookies kan raderas. I denna webbutik används cookies exempelvis för att hålla koll på din kundvagn, dina inställningar och vilka sidor du besökt för att kunna ge dig en bättre kundupplevelse och support. 

Så behandlas dina personuppgifter av Studio 17, Växjö Kulturskolan 


För att vi ska kunna behandla din ansökan om plats vid Kulturskolan och utföra vårt uppdrag behöver vi behöver spara och behandla följande personuppgifter om dig (barn och vårdnadshavare): namn, personnummer, e-postadress, adress, telefonnummer och IP-adress. 

Dina adressuppgifter hämtas automatiskt från Skatteverket. Övriga uppgifter registrerar du själv när du använder tjänsten för att ansöka om plats till Studio 17. Om du inte registrerar dina uppgifter kommer vi inte kunna behandla din ansökan till Studio17. Vi behandlar inte fler personuppgifter än vad som är nödvändigt för vår verksamhet. 

Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för vår behandling är allmänt intresse och i undantagsfall samtycke. Personuppgifter kommer att sparas så länge de är relevanta för verksamheten. Därefter kommer en del uppgifter att gallras och andra kommer att bevaras, allt enligt gällande dokumenthanteringsplan. Vidare är vi skyldiga att arkivera vissa uppgifter enligt lag och kommunala bestämmelser.

Utbildningsförvaltningen delar normalt inte personuppgifter med andra. Men för att kunna förse barn/elever med till exempel digitala läromedel måste vissa uppgifter lämnas till våra leverantörer. Vi kan även komma att dela personuppgifter med andra, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Du har rätt till information om när och hur dina personuppgifter behandlas. Du har i vissa fall även rätt att få dina uppgifter rättade, raderade eller begränsade. Du har även rätt att begära information om vilka personuppgifter som behandlas om dig, ett så kallat registerutdrag.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen är utbildningsnämnden. För att utöva dina rättigheter och exempelvis begära ett registerutdrag kan du vända dig till Växjö kommuns kontaktcenter genom att ringa 0470-410 00.

Växjö kommun har även ett dataskyddsombud som du kan vända dig till genom att ringa 0470-410 00 eller skicka e-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Om du är missnöjd med vår hantering av dina personuppgifter kan du klaga hos Datainspektionen. Kontaktuppgifter hittar du på Datainspektionens webbplats. Hos Datainspektionen hittar du även mer information om bland annat dataskyddsförordningen och dina rättigheter.