Svedala villkor

Följande villkor gäller för bokning och betalning i StudyAlong.

Du anmäler ditt barn via kurskatalogen på www.studyalong.se/svedala  

 

Vad betalar jag för?

När du köper en kurs på kulturskolan betar du för en utbildningsplats på vald kurs, inte ett specifikt antal lektioner (mer om detta under ”Undervisningstillfällen och garanti”).

Här kommer ditt barn att mötas av utbildade lärare inom sitt område som med lust, inspiration och skapande kommer att arbeta för att ge kunskaper och färdigheter inom kulturområdet som bidrar till att våra elever växer till harmoniska, ansvarstagande, emotionellt och kulturellt mogna människor.

Priser

Priset för kulturskolans kurser framgår i kurskatalogen och anges alltid inklusive moms. I kundvagnen visas det totala priset inklusive moms. OBS! Priset och lektionstiden för grupplektioner kan komma att ändras till nästkommande termin ifall det blir för få anmälda elever. Detta meddelas i så fall alltid i samband med återanmälan. En grupplektion med färre än 3 elever övergår automatiskt till priset för enskild/mindre grupp nästkommande termin.

Bokning och orderbekräftelse

Om du under bokningsprocessen ångrar en kurs du valt kan du trycka på "Ta bort" i din kundvagn och kursen tas då bort. Du har möjlighet att korrigera de val du gjort tills du har godkänt betalning. Efter att ditt köp har genomförts dirigeras du automatiskt till en sida med titeln "Orderbekräftelse". Den skickas till din angivna e-postadress med information om plats, tid, dag och lärare. Har du inte fått en bekräftelse via e-post, var vänlig kontakta This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Betalning

Köpet genomförs och är definitivt när du godkänner betalning vid bokningstillfället. Betalning sker med swish eller kort. Skulle ni inte ha möjlighet att betala med något av dessa betalmedel kontaktar ni This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. så kan vi ordna med en faktura. Vid utebliven betalning vid faktura som betalmetod skickas inkassokrav enligt inkassolagen. OBS! Obetald faktura gäller inte som avbokning.

Syskonrabatt

Syskonrabatt utgår vid respektive barns första aktivitet, allt därutöver beläggs med full avgift. Första barnet, 1 245kr/termin, andra barnet 827kr/termin och tredje barnet 418kr/termin. Syskonrabatt gäller endast prisgruppen enskild/mindre grupp.

Alla kurser gäller endast en termin

För att fortsätta på kulturskolan kommande termin, måste du tacka ja till kurserbjudande för kommande termin. Du kommer få ett kurserbjudande på "Mina sidor" i StudyAlong. Denna kurs måste du godkänna och betala inom angiven svarstid för att säkra din plats för kommande termin.

Ångerrätt

Din ångerrätt gäller under 14 dagar. Ångerrätten börjar löpa den dag då köpet genomförs. Du har inte ångerrätt om kursen påbörjats inom 14 dagar från genomfört köp. Om du vill utnyttja din ångerrätt ska du meddela kulturskolan via e-post till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. inom 14 dagar. Bifoga bekräftelsemejlet du fick vid köpet samt beskriv tydligt i ditt mejl att du ångrar ditt köp. Vänligen observera att du inte har ångerrätt efter kursstart!

Byta av lärare

Bokningen gäller i första hand den lärare som står angiven på den bokade kursen. Kulturskolan förbehåller sig rätten att byta lärare på kursen i händelse av att undervisande lärare t.ex. är tjänstledig, sjuk eller annan oförutsedd händelse som sker efter bokningstillfället. Er platsbokning är fortfarande giltig och ett lärarbyte är inte ett giltigt skäl för återbetalning av kursavgiften.

Avbokning av kurs

Om du under terminens gång bestämmer dig för att sluta på kursen ska du själv avsluta kursen på Min sida. Vi återbetalar eller reducerar inte avgiften om du slutar under pågående termin.

Sjukdom eller skada

Vid sjukdom eller skada kan kursen avbrytas och del av avgiften återbetalas mot uppvisande av läkarintyg. Läkarintyget scannas in och mejlas till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Undervisningstillfällen och garanti

Kulturskolan i Svedala garanterar minst 28 undervisningstillfällen per läsår från kulturskolans terminsstart på höstterminen. Med undervisningstillfälle menas schemalagda lektioner, extra repetitioner, konserter och andra evenemang. Vi har inga prova på-lektioner. Det går att börja en kurs mitt i en termin. Antalet garanterade lektionstillfällen blir då färre. 

Undervisningen sker i huvudsak på plats. Vid enstaka tillfällen kan läraren i speciella fall erbjuda undervisning på distans eller genom fjärrundervisning. Undervisning på distans eller fjärrundervisning räknas som ordinarie undervisning. 

Inställda lektioner

När så är möjligt sätter vi in vikarie om ordinarie lärare är frånvarande. Inställda kurser eller ändrade tider meddelas via Study Along, samt e-post eller SMS. Det är därför viktigt att du alltid har dina kontaktuppgifter aktuella på din ”Min sida”. 

Instrumentuthyrning

Du kan hyra följande instrument: fiol, altfiol, cello, samt de flesta blåsinstrument. Det går inte att hyra, piano, gitarr eller slagverk/trummor. Avgiften för hyra av instrument är 307 kronor per termin. Målsman ansvarar för instrumentet vid uppkommen skada under hyresperioden.

Läsårsplanering

Kulturskolan följer i huvudsak grundskolans läsårsplanering gällande lov. På grundskolans studiedagar har kulturskolan dock verksamhet som vanligt om inte annat meddelas.

Hantering av personuppgifter

Vi behöver spara och behandla följande personuppgifter om dig och ditt barn: namn, personnummer, e-postadress, adress, telefonnummer. Dessa uppgifter behövs för att vi ska kunna behandla din ansökan om plats i kulturskolan. Dina adressuppgifter hämtas automatiskt från Skatteverket. Övriga uppgifter registrerar du själv när du använder tjänsten för att ansöka om plats till kulturskolan.

Vi behöver spara och behandla dina och ditt barns personuppgifter för att kunna kontakta dig om du har anmält dig till en kurs på kulturskolan. Vi behöver också säkerställa att rätt elev går i rätt kurs anpassad för rätt ålder. Vi behöver vidare kunna fakturera elevens vårdnadshavare eller eleven själv om eleven är myndig.

Svedala kommun behandlar personuppgifter på ett sätt som värnar din personliga integritet och skyddar dina personuppgifter. Läs mer om hur Svedala kommun hanterar dina personuppgifter