Staffanstorp information och användarvillkor

Information och användarvillkor

 

Avgifter och rabatter inom musikcheckssystemet 7-19 år.

 

Ämneskurs instrument och sång 1500 kr per termin

Liten grupp 4-12 personer 800 kr per termin

Stor grupp 13 personer och fler 600 kr per termin

Tredje mfl barn i hushållet spelar gratis.

 

Bokning och betalning

Du bokar en kurs genom att registrera ett konto hos StudyAlong samt att välja den kurs du eller ditt barn vill gå och lägga den i varukorgen.

Samtliga rabatter dras av automatiskt när du har bokat en kurs och slutför din bokning i kassan.

Köpet är bindande efter första lektionstillfället på ny kurs (provgång).

Betalning sker via betalkort och Swish.

Alla kurser gäller endast en termin

För att fortsätta på musikskolan kommande termin måste du köpa en ny kurs. Du som redan går på musikskolan får ett kurserbjudande på "Mina sidor" i StudyAlong. Denna kurs måste du godkänna inom angiven svarstid för att säkra din plats under kommande termin.

Vi tillämpar två månaders uppsägningstid och återbetalar max en halv terminsavgift. Om man börjar mitt i en termin betalas en halv terminsavgift.

Ångerrätt 

Din ångerrätt gäller fram till dagen innan kursstart. (Om kursen redan har startat när du genomför ditt köp så har du ångerrätt fram till dagen innan din första lektion.

Om du ångrar ditt köp av kurs ska du meddela snarast via e-post till systemansvarige Eva Hassgård. I ditt meddelande måste det tydligt framgå att du ångrar köpet, vilken kurs som avses samt elevens namn och födelsedatum. 

Det är inte tillräckligt att endast meddela en lärare vid avbokning av kursplats.

Samtycke till att synas på bild eller film

Ett samtycke innebär att du själv som myndig elev eller du som vårdnadshavare till underårigt barn säger JA till att du själv (myndig elev) eller ditt barn får vara med på bild/film inom musikskolans verksamhet. I och med samtycket godkänner du också att musikskolan får publicera bild och film på dig (myndig elev) eller ditt barn på StudyAlong, Facebook, Instagram, Youtube eller kommunens egna webbsidor. Samtycket omfattar även publicering i tryckt format så som affischer eller flyers. Du kan när som helst återta ditt samtycke via inställningar i ditt konto.

Inställd kurs

Musikskolan kan tvingas ställa in en kurs. Du har då rätt att få tillbaka den avgift du har betalat.

Kurser

Musikskolorna erbjuder minst 30 kurstillfällen per läsår. Under särskilda omständigheter kan undervisningen vara på distans.

Med kurstillfälle menas schemalagd lektion, extra repetitionstillfälle, konsert, föreställning, tillfälle med fjärr- och/eller distansundervisning, digitalt framträdande, filminspelning för webben, konsertbesök eller liknande tillfälle under överseende lärare.

Om det inte kan erbjudas minst 30 lärarledda kurstillfällen under ett sammanhållet läsår kommer kursdeltagarna i första hand att erbjudas att ta igen lektionen vid senare tillfälle om möjlighet finns till detta. Ett ersättningstillfälle kan i det fallet komma att erbjudas på en annan veckodag, under en annan tid, eller i en annan form än det inställda ordinarie kurstillfället.

Lektionslängden varierar för olika kurser, se kurskatalogen.

 

Inställda lektioner

Lärarledda inställda lektioner meddelas eleverna och/eller vårdnadshavare via StudyAlong, sms och/eller e-post. Det är därför viktigt att alla elever och vårdnadshavare har fyllt i aktuella kontaktuppgifter på ”Min sida” i StudyAlong.

Vad är StudyAlong?

StudyAlong är ett verksamhetssystem framtaget för Sveriges musik- och kulturskolor bestående av fyra integrerade delar:

  • kurskatalog
  • adminverktyg
  • lärplattform med chattfunktion
  • undervisningsmaterial

 

Musikskolorna i Staffanstorp använder sig av StudyAlong för att erbjuda kursplatser via kurskatalogen och för att administrera bokning, bekräftelse och betalning samt för att kommunicera och informera om undervisningen.

StudyAlong används även för att dela noter, texter, musik och filmer mellan lärare och elever samt för fjärr- och distansundervisning.

Myndig elev samt vårdnadshavare för underårig elev måste registrera ett konto i StudyAlong. Detta är nödvändigt bland annat för att kunna boka, betala samt få löpande information om de kurser som eleven deltar i.

Hur fungerar iRum?

De digitala klassrummen - iRummen - i StudyAlong är gruppchattar där berörda elever, vårdnadshavare och lärare för gemensam dialog, främst rörande undervisning inkl. videochatt, bild, film och digitala lektioner. Den dialog som förs i ett digitalt klassrum är att jämställa med den dialog som förs i ett fysiskt undervisningsrum där samtliga deltagare i rummet tar del av dialogen. Du som vårdnadshavare/elev kan när som helst radera dina inlägg eller höra av dig till oss om du behöver hjälp med att radera dina inlägg i iRummen.
OBS! samtliga inlägg/bilder/filmer som postas i respektive iRum går automatiskt ut som notiser till samtliga deltagare som tar del av dialogen. Notiser skickas ut via mejl och syns på StudyAlong, ”Mina sidor”.

Behandling av personuppgifter - GDPR

När du som myndig elev eller som vårdnadshavare till underårig elev registrerar konto i StudyAlong uppger du dina/ditt barns personuppgifter. I samband med registrering och kursbokning godkänner du att Staffanstorps kommun lagrar och använder personuppgifterna i musikskolornas verksamhet för att fullfölja ingånget avtal.

Följande personuppgifter om dig/ditt barn behöver registreras/sparas för att Staffanstorps kommun ska kunna behandla din ansökan om plats vid musikskorna och för att fullgöra avtalet:

  • Namn
  • Personnummer
  • E-postadress
  • Adress
  • Telefonnummer
  • IP-adress

 

Adressuppgifter hämtas automatiskt från Skatteverket. Övriga nödvändiga uppgifter registrerar du själv när du använder tjänsten för att ansöka om plats till Kulturskolan. Om du inte registrerar efterfrågade uppgifter kommer kommunen inte kunna behandla din ansökan till musikskola.

Kontakta systemansvarig Eva Hassgård (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) om du vill veta vilka av dina personuppgifter vi använder och hur vi använder dem. Du kan också be oss ändra dina personuppgifter om något är fel, eller helt radera dem.

Du kan begära att få ta del av dina personuppgifter som Staffanstorps kommun använder om du till exempel vill ge uppgifterna till någon annan organisation. Staffanstorps kommun kan då lämna personuppgifterna till dig om det inte påverkar någon annan på ett negativt sätt.

Du kan alltid kontakta Staffanstorps kommun om du har frågor eller meddela att du vill återkalla samtycket till att du själv (myndig elev) eller ditt barn får synas/vara med på bild/film inom musikskolornas verksamhet.

Om du efter att ha informerat dig, vill klaga på hur Staffanstorps kommun använder dina personuppgifter kan du kontakta datainspektionen. Läs mer om hur Staffanstorps kommun hanterar dina personuppgifter på: Dataskyddsförordningen (GDPR) | Staffanstorps kommun

 

Cookies 

StudyAlong använder sig av cookies enligt Electronic Communications Act, 25 juli 2003. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information för att hjälpa webbutiken att identifiera och följa användare.

Cookies finns som sessionscookies och som cookies som lagras permanent på din dator. Under tiden för ditt första besök i webbutiken blir din webbläsare tilldelad en sessionscookie som är unik och som används för att inte blanda ihop dig som användare med andra användare.

För att kunna använda webbutiken bör du tillåta cookies i din webbläsare. Denna typ av cookie används enbart för att ge dig som besökare en bättre upplevelse och support och lagrar inga personliga uppgifter om dig. Cookies kan raderas.

I StudyAlongs webbutik används cookies exempelvis för att bevaka din kundvagn, dina inställningar och vilka sidor du besökt för att kunna ge dig som användare en bättre kundupplevelse och support. 

Force Majeure

Vid händelse av krig, extraordinär händelse, eldsvåda, naturkatastrof, epidemi, pandemi, brottsligt angrepp, extrema väderförhållanden eller närliggande oförutsedda händelser frånsäger sig musikskolorna ansvaret att fullfölja sitt åtagande att leverera kurser enligt gällande villkor. Musikskolans kurs- och instrumentavgift rabatteras eller återbetalas ej.

Behöver du särskild hantering av skyddade personuppgifter? Kontakta Eva Hassgård för manuell registrering.