Intresseanmälan kurs - Älmhult

Om en kurs är fullbokad kan du göra en intresseanmälan. Det är inte en köplats. Vid ny ledig plats får du däremot ett erbjudande. Intresseanmälan gäller endast innevarande termin och listan bir raderad vid det nya kurssläppet vid terminens slut.

Målsmans namn

Målsmans epostadress

Målsmans telefonnummer

Elevens namn

Elevens skola

Elevens födelseår

Jag är också intresserad av andra kurstider i Dans Diö grupp 2

Kurs i kulturskolan

Show/Steet dans Diö grupp 2

Lärare

Michelle Shaofen Pan

Tid

Fredag 14:25-15:10

Plats

Idrottssalen, Diö skola, Diö

Tack för din anmälan

Tillbaka till kurskatalogen