Mina pågående bokningar:

Gå vidare

Inriktning

  • Alla
  • Digitalt
  • Kultur i förskola/skola
  • På fritid och lov
  •  

Fler val

Fritextsök:
 
Visa endast
lediga platser:
Ja
Nej
Nollställ filtrering
Läsår 21-22

Värdegrund – TVÅ TISDAGAR i halvklass

Svarta lådan, Solna kulturskola, Blomgatan 3, Centrala Solna
GRATIS PÅ BLOMGATAN 3! OBS! DU BOKAR BARA DEN FÖRSTA GÅNGEN FÖR VARJE HALVKLASS - de får automatiskt komma en gång till veckan därpå. Målet med programmet VÄRDEGRUND är att vi tillsammans bygger en miljö där vi lyssnar på varandra men också vågar ta plats, att i ny neutral miljö kunna bryta eventuella negativa mönster som kan finnas i en klass/klassrum. Genom engagerande och roliga dans- och dramaövningar övar vi oss på att invänta sin tur och se och bekräfta andra i gruppen. Varje elev övar sig på att både leda och följa andra, uttrycka sig med både röst och kropp, samarbeta och vara lyhörda. Vi skapar tillsammans en atmosfär där var och en känner sig sedd och respekterad av alla de andra. Sista gången får ni med er övningar som ni kan fortsätta göra i klassrummet.
Visa mer
Förskoleklass - åk 3 | Årskurs 1, Lärare, Fritidsledare | Kulturaktör: Solna kulturskola
Visa tillfällen
Tisdag den 21 sept 12:00-12:40 Fullbokat
Fullbokat
Tisdag den 21 sept 12:45-13:25 Fullbokat
Fullbokat
Tisdag den 22 febr 12:00-12:40 Fullbokat
Fullbokat
Tisdag den 22 febr 12:45-13:25 Fullbokat
Fullbokat
Tisdag den 15 mars 12:00-12:40 Fullbokat
Fullbokat
Tisdag den 15 mars 12:45-13:25 Fullbokat
Fullbokat
Läsår 21-22

Dans & musik på gården

Enligt överenskommelse, Klassrumsbesök, Uppsökande
GRATIS: Vi kommer till ER! Levande musik blandas med inspelad musik, och vi gör roliga sång- och danslekar för barn mellan 3-5 år. Hur rör sig de olika djuren, vad finns i leksaksaffären, hur skapar man en tunnel med kroppen och hur sjunger vi både med rösten och kroppen? Allt detta och mer utforskar vi tillsammans! Allt som behövs är en stor plan yta att dansa på. (Ingen el eller teknisk utrustning behövs)
Visa mer
Förskola | Förskola, 3 år-Förskola, 5 år, Förskolepersonal | Kulturaktör: Solna kulturskola
Visa tillfällen
Torsdag den 23 sept 09:30-10:10 Fullbokat
Fullbokat
Torsdag den 23 sept 10:30-11:10 Fullbokat
Fullbokat
Torsdag den 30 sept 09:30-10:10 Fullbokat
Fullbokat
Torsdag den 30 sept 10:30-11:10 Fullbokat
Fullbokat
Läsår 21-22

MUSIKLIGAN 2.0 (via Teams) för 5-åringar

Teams, via, Solna kulturskola
GRATIS! TRE ONSDAGAR I RAD! Du bokar bara den första gången! 5-åringar - häng med på ett musikäventyr med Malin och David! Solnas förskolor erbjuds interaktiva, digitala musikstunder för förskolebarn från 5 år. Tillsammans med barnen bildar vi en "MUSIKLIGA" som löser olika uppdrag. Vi sjunger, rör oss och ramsar tillsammans online via Teams. Varje vecka får ni ett nytt litet uppdrag att lösa och övar på sångerna mellan gångerna. Barngruppen och förskolans pedagoger får en utökad repertoar av barnvisor och har roligt ihop med Solna kulturskola. Alla sånger är anpassade efter barns ljusa röstlägen. Detta behövs: • Bra wifi-uppkoppling, projektor med storbildsskärm. • Microsoft Teams och kunskaper i hur man använder programmet. • Veta hur man sätter på och stänger av mikrofonen i teams. • Tillgång till högtalare för att spela bakgrunder. • Tillgång till Youtube för att kunna öva på sångerna mellan gångerna.
Visa mer
Förskola | Förskola, 5 år, Förskolepersonal | Kulturaktör: Solna kulturskola
Visa tillfällen
Onsdag den 29 sept 09:30-10:00 Fullbokat
Fullbokat
Onsdag den 27 okt 09:30-10:00 Fullbokat
Fullbokat
Onsdag den 01 dec 09:30-10:00 Fullbokat
Fullbokat
Läsår 21-22

Musikens ABC - för F-klass, BLOMGATAN 3

Musiksalen, Solna kulturskola, Blomgatan 3, Centrala Solna
GRATIS! TVÅ TORSDAGAR I RAD men du bokar bara FÖRSTA GÅNGEN. Tillsammans upptäcker vi musik på olika sätt genom sång, spel och rörelse. Vi använder bokstäver och bildar ord som vi kopplar till sångerna vi sjunger. Ett äventyr i bokstävernas och musikens värld med Jonas och Annika. En klass på t.ex. 30 elever behöver delas i halvklasser, då bokar du två tider (inte mer).
Visa mer
Förskoleklass - åk 3 | Förskoleklass, Lärare, Fritidshem | Kulturaktör: Solna kulturskola
Visa tillfällen
Torsdag den 30 sept 12:00-12:40 Fullbokat
Fullbokat
Torsdag den 14 okt 12:00-12:40 Fullbokat
Fullbokat
Torsdag den 28 okt 12:00-12:40 Fullbokat
Fullbokat
Torsdag den 18 nov 12:00-12:40 Fullbokat
Fullbokat
Torsdag den 02 dec 12:00-12:40 Fullbokat
Fullbokat
Läsår 21-22

MUSIKLIGAN 2.0 (via Teams) för 5-åringar

Solna kulturskola, via, Teams
GRATIS! TRE TISDAGAR I RAD. Du bokar bara den första gången! 5-åringar - häng med på ett musikäventyr med David! Låt era 5-åringar vara med på interaktiva, digitala musikstunder med Solna kulturskola! Tillsammans med barnen bildar vi en "MUSIKLIGA" som löser olika uppdrag. Vi sjunger, rör oss och ramsar tillsammans online via Teams. Varje vecka får ni ett nytt litet uppdrag att lösa och övar på sångerna mellan gångerna. Barngruppen och förskolans pedagoger får en utökad repertoar av barnvisor och har roligt ihop med Solna kulturskola. Alla sånger är anpassade efter barns ljusa röstlägen. Detta behövs: • Bra wifi-uppkoppling, projektor med storbildsskärm. • Microsoft Teams och kunskaper i hur man använder programmet. • Veta hur man sätter på och stänger av mikrofonen i teams. • Tillgång till högtalare för att spela bakgrunder. • Tillgång till Youtube för att kunna öva på sångerna mellan gångerna.
Visa mer
Förskola | Förskola, 5 år, Förskolepersonal | Kulturaktör: Solna kulturskola
Visa tillfällen
Tisdag den 05 okt 10:00-10:30 Fullbokat
Fullbokat
Tisdag den 05 okt 10:35-11:05 Fullbokat
Fullbokat
Tisdag den 05 okt 09:25-09:55 Fullbokat
Fullbokat
Läsår 21-22

Värdegrund – TVÅ TISDAGAR halvklass i BE

Danssalen, Bergshamraskolan, Norra Solna
GRATIS i BERGSHAMRASKOLANS DANSSAL! OBS! DU BOKAR BARA DEN FÖRSTA GÅNGEN FÖR VARJE HALVKLASS - de får automatiskt komma en gång till veckan därpå. Målet med programmet VÄRDEGRUND är att vi tillsammans bygger en miljö där vi lyssnar på varandra men också vågar ta plats, att i ny neutral miljö kunna bryta eventuella negativa mönster som kan finnas i en klass/klassrum. Genom engagerande och roliga dans- och dramaövningar övar vi oss på att invänta sin tur och se och bekräfta andra i gruppen. Varje elev övar sig på att både leda och följa andra, uttrycka sig med både röst och kropp, samarbeta och vara lyhörda. Vi skapar tillsammans en atmosfär där var och en känner sig sedd och respekterad av alla de andra. Sista gången får ni med er övningar som ni kan fortsätta göra i klassrummet.
Visa mer
Förskoleklass - åk 3 | Årskurs 1, Lärare, Fritidsledare | Kulturaktör: Solna kulturskola
Visa tillfällen
Tisdag den 05 okt 09:15-09:55 Fullbokat
Fullbokat
Tisdag den 05 okt 10:00-10:40 Fullbokat
Fullbokat
Tisdag den 19 okt 09:15-09:55 Fullbokat
Fullbokat
Tisdag den 19 okt 10:00-10:40 Fullbokat
Fullbokat
Läsår 21-22

Dansligan - 5 lektioner på BLOMGATAN 3

Danssal, Solna kulturskola, Blomgatan 3, Centrala Solna
GRATIS! Kom fem gånger och dansa och ha kul tillsammans med Solna kulturskolas danslärare och ackompanjatör som följer och utmanar barnen… och kanske busar lite grand ibland. Barn har ett otroligt stort behov av rörelse. På ett lustfyllt sätt och under lekfulla former övar barnen: hållning, balans, koncentration, motorik, koordination, kropps- och rumsuppfattning, samarbete, att ge andra plats och själv våga ta plats, improvisation - skapa egna rörelser, musikalitet - att följa musiken. Läs mer om kopplingen till Läroplan för förskolan, upplägg och tips, språkliga aspekter på programmet och förslag på hur man kan arbeta vidare på förskolan: www.solna.se/uppleva--gora/kultur-och-noje/solna-kulturskola/startskottet---program-for-forskola-och-skola
Visa mer
Förskola | Förskola, 4 år-Förskola, 5 år, Förskolepersonal | Kulturaktör: Solna kulturskola
Visa tillfällen
Torsdag den 07 okt 09:00-09:40  | Antal bokade: 0/18
Boka
Torsdag den 07 okt 09:45-10:25  | Antal bokade: 13/18
Boka
Torsdag den 07 okt 10:30-11:10  | Antal bokade: 0/18
Boka
Läsår 21-22

MUSIKLIGAN 2.0 (via Teams) för 5-åringar

Solna kulturskola, via, Teams
GRATIS! TRE TISDAGAR I RAD. Du bokar bara den första gången! 5-åringar - häng med på ett musikäventyr med David! Låt era 5-åringar vara med på interaktiva, digitala musikstunder med Solna kulturskola! Tillsammans med barnen bildar vi en "MUSIKLIGA" som löser olika uppdrag. Vi sjunger, rör oss och ramsar tillsammans online via Teams. Varje vecka får ni ett nytt litet uppdrag att lösa och övar på sångerna mellan gångerna. Barngruppen och förskolans pedagoger får en utökad repertoar av barnvisor och har roligt ihop med Solna kulturskola. Alla sånger är anpassade efter barns ljusa röstlägen. Detta behövs: • Bra wifi-uppkoppling, projektor med storbildsskärm. • Microsoft Teams och kunskaper i hur man använder programmet. • Veta hur man sätter på och stänger av mikrofonen i teams. • Tillgång till högtalare för att spela bakgrunder. • Tillgång till Youtube för att kunna öva på sångerna mellan gångerna.
Visa mer
Förskola | Förskola, 5 år, Förskolepersonal | Kulturaktör: Solna kulturskola
Visa tillfällen
Tisdag den 09 nov 10:00-10:30 Fullbokat
Fullbokat
Tisdag den 09 nov 10:35-11:05 Fullbokat
Fullbokat
Tisdag den 09 nov 09:25-09:55 Fullbokat
Fullbokat
Läsår 21-22

Dansligan - 5 lektioner BERGSHAMRASKOLAN

Danssalen, Bergshamraskolan, Norra Solna
GRATIS! I BERGSHAMRASKOLANS DANSSAL. Kom fem gånger och dansa och ha kul tillsammans med Solna kulturskolas danslärare och ackompanjatör som följer och utmanar barnen… och kanske busar lite grand ibland. Barn har ett otroligt stort behov av rörelse. På ett lustfyllt sätt och under lekfulla former övar barnen: hållning, balans, koncentration, motorik, koordination, kropps- och rumsuppfattning, samarbete, att ge andra plats och själv våga ta plats, improvisation - skapa egna rörelser, musikalitet - att följa musiken. Läs mer om kopplingen till Läroplan för förskolan, upplägg och tips, språkliga aspekter på programmet och förslag på hur man kan arbeta vidare på förskolan: www.solna.se/uppleva--gora/kultur-och-noje/solna-kulturskola/startskottet---program-for-forskola-och-skola
Visa mer
Förskola | Förskola, 4 år-Förskola, 5 år, Förskolepersonal | Kulturaktör: Solna kulturskola
Visa tillfällen
Torsdag den 18 nov 09:00-09:40  | Antal bokade: 0/18
Boka
Torsdag den 18 nov 09:45-10:25  | Antal bokade: 12/18
Boka
Torsdag den 18 nov 10:30-11:10  | Antal bokade: 0/18
Boka
Läsår 21-22

MUSIKLIGAN 2.0 (via Teams) för 5-åringar

Solna kulturskola, via, Teams
GRATIS! TRE TISDAGAR I RAD. Du bokar bara den första gången! 5-åringar - häng med på ett musikäventyr med David! Låt era 5-åringar vara med på interaktiva, digitala musikstunder med Solna kulturskola! Tillsammans med barnen bildar vi en "MUSIKLIGA" som löser olika uppdrag. Vi sjunger, rör oss och ramsar tillsammans online via Teams. Varje vecka får ni ett nytt litet uppdrag att lösa och övar på sångerna mellan gångerna. Barngruppen och förskolans pedagoger får en utökad repertoar av barnvisor och har roligt ihop med Solna kulturskola. Alla sånger är anpassade efter barns ljusa röstlägen. Detta behövs: • Bra wifi-uppkoppling, projektor med storbildsskärm. • Microsoft Teams och kunskaper i hur man använder programmet. • Veta hur man sätter på och stänger av mikrofonen i teams. • Tillgång till högtalare för att spela bakgrunder. • Tillgång till Youtube för att kunna öva på sångerna mellan gångerna.
Visa mer
Förskola | Förskola, 5 år, Förskolepersonal | Kulturaktör: Solna kulturskola
Visa tillfällen
Tisdag den 07 dec 10:00-10:30  | Antal bokade: 0/16
Boka
Tisdag den 07 dec 10:35-10:05  | Antal bokade: 0/16
Boka
Tisdag den 07 dec 09:25-09:55  | Antal bokade: 0/16
Boka
Läsår 21-22

Musikens ABC - för F-klass BERGSHAMRA

Danssalen, Bergshamraskolan, Norra Solna
GRATIS! TVÅ TORSDAGAR I RAD men du bokar bara FÖRSTA GÅNGEN. Tillsammans upptäcker vi musik på olika sätt genom sång, spel och rörelse. Vi använder bokstäver och bildar ord som vi kopplar till sångerna vi sjunger. Ett äventyr i bokstävernas och musikens värld med Jonas och Annika. En klass på t.ex. 30 elever behöver delas i halvklasser, då bokar du två tider (inte mer).
Visa mer
Förskoleklass - åk 3 | Förskoleklass | Kulturaktör: Solna kulturskola
Visa tillfällen
Torsdag den 27 jan 12:00-12:40  | Antal bokade: 0/20
Boka
Torsdag den 10 febr 12:00-12:40  | Antal bokade: 0/20
Boka
Läsår 21-22

Sagostunder på förskolan

Enligt överenskommelse, Specialanpassad , Specialprogram
Boka en sagostund utomhus på er förskola genom att maila stadsbiblioteket@solna.se Ange gärna ålder på barnen eller om ni vill ha något specifikt tema.
Visa mer
Förskola | Förskola, 1 år-Förskola, 5 år | Kulturaktör: Biblioteken i Solna
Intresseanmälan
Läsår 21-22

Boklådor till förskolan

Enligt överenskommelse, Specialanpassad , Specialprogram
Beställ en boklåda till förskolan genom att maila stadsbiblioteket@solna.se Ange ålder på barnen och eventuella önskemål om innehållet så kör vi ut en boklåda till er.
Visa mer
Förskola | Förskola, 1 år-Förskola, 5 år | Kulturaktör: Biblioteken i Solna
Intresseanmälan
Läsår 21-22

Biblioteksbesök

Vardagsrummet, Biblioteket Solna C, Solna centrum
Boka ett besök på biblioteket i Solna C genom att maila stadsbiblioteket@solna.se Vi tar bara emot bokade grupper och bara en grupp åt gången.
Visa mer
Förskoleklass - åk 3 | Förskoleklass-Årskurs 9 | Kulturaktör: Biblioteken i Solna
Intresseanmälan
Läsår 21-22

Boklådor till skolan

Lilla lila, Biblioteket Solna C, Solna centrum
Boka leverans av en boklåda till klassrummet genom att maila stadsbiblioteket@solna.se Vill ni även ha en digital presentation av några av böckerna i lådan? Inga problem! Vi fixar det i form av ett teamsmöte.
Visa mer
Digitalt | Förskoleklass-Årskurs 9 | Kulturaktör: Biblioteken i Solna
Intresseanmälan

Skapa användare

Vidare steg 2