08 Another Brick in the Wall (Melodi Version)

Instrument:Guitar
Språk:Svenska
Nivå:Absolut nybörjare
Speltid:03:27 minuter
Gitarr:Akustisk gitarr
Version:Melodi
Genre:Rock
Låtdel::Vers
Lärare:Olle Danielsson, Örjan Gill

I denna lektion lägger vi till tonen fiss. Melodi med tre toner.

Relaterade produkter


09 We Will Rock You

I denna lektion får du lära dig en ny ton, D. En fyratonersmelodi.