Användarvillkor - Sotenäs

Vad är Sotenäs Kulturskola?

Sotenäs Kulturskola är en kommunal, konstnärlig, pedagogisk verksamhet för barn och unga.

 

Vem får gå på Sotenäs Kulturskola?

Sotenäs Kulturskola är till för barn och unga från åk 3 till och med gymnasiet som är folkbokförda i Sotenäs kommun eller som har minst en vårdnadshavare som är folkbokförd i kommunen. Vissa kurser börjar i tidigare åldrar.

Vilket åldersspann som gäller för respektive kurs framgår i kurskatalogen.

Man får gå på flera kurser om man vill.

 

Man kan boka ett instrumentämne/sång per elev. Om man önskar gå på flera instrumentämnen så kan det i vissa fall vara möjligt i mån av plats och efter avstämning med läraren.

Hur många lektioner ingår i kursen?

I en terminskurs ingår minst 12 lektionstillfällen. Med lektionstillfälle menas ordinarie undervisning och de delar av undervisningen som sker i form av gemensamma framträdanden, konserter, uppspel, workshop, studiebesök och aktiviteter som arrangeras av Sotenäs Kulturskola.

 

Lektioner kan komma att ställas in vid ordinarie lärares frånvaro. Ibland meddelas detta med lång framförhållning och ibland sker det samma dag t ex vid sjukdom eller vab. Inställd lektion meddelas via sms och/eller StudyAlong iRum. I vissa fall tillsätts vikarie vid frånvaro.

 

I anmälan ingår även tillgång till videolektioner och annat material som finns i StudyAlong.Var hittar jag information om terminens start och slut, lov och annat?

Eftersom det kan variera lite så är det varje lärare som skickar ut terminsinformation som gäller din grupp för den aktuella terminen. I informationen kommer det att framgå när terminen startar, slutar, lovdagar, andra undervisningsfria dagar och eventuella redan inplanerade datum för uppspel mm.

 

På terminskurserna är det ingen undervisning under sportlovet, påsklovet, höstlovet och på röda dagar.Varför ändras lektionstiden ibland?

Ibland behöver Kulturskolans lärare göra om sina scheman och ändra lektionstider för att sätta ihop så bra grupper som möjligt. De flesta förändringar görs i övergången från termin till termin.

 

Om ändring av tidpunkt behöver göras efter terminsstart så sker det i dialog med elever och vårdnadshavare.

 

Lektionslängden kan komma att ändras beroende på hur många elever som anmält sig. Varje lektion är minst 20 minuter.Hur går undervisningen till?

Lektionerna sker enskilt eller i grupp och anpassas så långt det är möjligt efter dina behov och intressen. Dans och konst är alltid gruppverksamhet.

På Kulturskolan får du uttrycka dig konstnärligt med hjälp av din fantasi, röst, händer och kropp. Du lär dig musikens, dansens eller konstens språk och skapar kreativt tillsammans med dina gruppkompisar och läraren. Ni har kul tillsammans.

Du som spelar instrument eller sjunger kan komma att erbjudas möjlighet att vara med i orkester, ensemble, band eller kör.

 

Med jämna mellanrum får du möjlighet att framträda i olika former, om du vill. Det kan handla om allt ifrån öppna lektioner till stora konserter/föreställningar. Läraren ser till att det sker i en form som känns trygg och rolig. Kulturskolans konserter och föreställningar har alltid fri entré för publiken.Vad förväntas av mig som elev?

Som elev är du en betydelsefull del av gruppen. Alla behövs för att det ska bli musik eller dans och för att det ska bli trevlig stämning. När man medverkar i konserter, uppspel och föreställningar så är det viktigt att man deltar aktivt, förbereder sig och meddelar eventuell frånvaro med så god framförhållning som möjligt.

På Kulturskolan får du gärna komma med förslag och idéer och påverka undervisningen.

 

Om du spelar ett instrument blir det mycket roligare om du övar mellan lektionerna – hellre kort och ofta, än länge och sällan. Passa på och använd det material och de videolektioner som finns på StudyAlong för att lära dig ännu mer.

 

Meddela frånvaro via StudyAlong eller via SMS till din lärare, så att vi inte behöver oroa oss eller göra eftersökningar.

 

På Kulturskolan är alla välkomna. Det finns ingen plats för mobbing, rasism eller kränkningar i Kulturskolan.

 

Hur anmäler jag mitt barn?

Anmälan gör du via StudyAlong www.studyalong.se/sotenaskulturskola.

Du behöver mobilt BankID för att logga in.

 

Om det är första gången du använder StudyAlong så börja med att skapa ett konto till dig och ett konto till ditt/dina barn. Ladda gärna ner appen StudyAlong både till vårdnadshavare och barn så blir det enklare att hålla löpande kontakt och ta del av videolektioner.

 

Kulturskolans lärare och administration kan hjälpa till och visa hur man använder systemet, men själva bokningen måste göras av dig som vårdnadshavare.

När ditt barn redan går på en terminskurs så får du inför varje terminsskifte ett erbjudande om att fortsätta. För att boka platsen behöver du gå in på vårdnadshavarkontot i StudyAlong och bekräfta.

 

Vad är StudyAlong?

StudyAlong är ett digitalt system för musik- och kulturskolor. Du kan logga in i StudyAlong på en dator eller via en app. Vårdnadshavaren har ett eget konto och eleven har ett eget konto.

 

Som vårdnadshavare kan du genom StudyAlong:

 • använda appen med många bra funktioner
 • boka kurser i kulturskolans kurskatalog genom ditt vårdnadshavarkonto
 • hålla era kontaktuppgifter uppdaterade
 • se information om bokade kurser, tidplaner, platser och lärare
 • bekräfta återanmälan alltså tacka ja till erbjudande om att fortsätta nästa termin genom ditt vårdnadshavarkonto
 • följa info om undervisning via digitala klassrum (iRum)
 • kommunicera med ditt barns lärare via det digitala klassrummet (iRum)
 • Du kan däremot inte avboka kurser via StudyAlong utan måste meddela Kulturskolans administration enligt nedan (se betalningsvillkor).

 

Som elev kan du genom StudyAlong:

 • använda appen med många bra funktioner
 • kommunicera med lärare och gruppkompisar via digitala klassrum (iRum)
 • lära dig mer genom att titta på material som gruppen delar och genom tillgång till massor av gratis videolektioner

 

Vad kostar det att gå på Kulturskolan?

All musik- och dansundervisning i Sotenäs Kulturskolan är från och med höstterminen 2022 kostnadsfri. Att delta på konstkursen via Gerlesborgsskolan innebär en avgift om 500 kr.

Kostnad för material:
Blockflöjt     350 kr inklusive bok och instrument
Brasslek        350 kronor

Vilka kostnader tillkommer?

När man spelar musik behöver man ett instrument. Det finns möjlighet att hyra vissa instrument från Kulturskolan för 250 - 350 kr per termin. Kostnaden för att köpa ett eget instrument varierar. Läraren kan ge vissa råd kring instrumentinköp, men får inte rekommendera specifika varumärken eller försäljningsställen.

På vissa kurser, särskilt på nybörjarnivå, kan du behöva skaffa de notböcker som läraren valt. Du kan också behöva skaffa tillbehör såsom rörblad till saxofon, harts till stråkar, plektrum och capo till gitarr, basförstärkare till elbas, hörlurar, strängar, trumstockar, notställ etc. Rådfråga med läraren kring detta. 

En ensemble/orkester/band är avgiftsfri för elever som går på instrument på Sotenäs Kulturskola. Några andra former av nedsatt avgift finns inte på Sotenäs Kulturskola.

Får man prova på innan man bestämmer sig?
Anmälan till en terminskurs eller kortkurs är bindande.

Det finns andra sätt att prova på olika ämnen på Kulturskolan:

Ibland ordnar Kulturskolan kompisveckor, öppet hus, workshops, kortkurser och lovkurser där man får träffa våra lärare och prova ett ämne under kortare tid. Håll utkik på vår hemsida och på Facebook.

 

Vilka villkor gäller för avbokning?

Om du ångrar dig har du rätt att avboka platsen fram till dagen innan första kursdag. Avbokning måste göras till Kulturskolans administration till e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Det räcker inte att bara säga till läraren och det går inte att använda StudyAlong för att avboka. I ditt meddelande till admin måste det tydligt framgå att du vill avboka platsen och vilken elev, kurs och tid det gäller. 

Hur hanterar Kulturskolan personuppgifter?

Sotenäs Kulturskola är en del av Sotenäs kommun och hanterar personuppgifter i enlighet med GDPR och offentlighetsprincipen. Info finns här: www.sotenas.se/Kommun_och_politik/GDPR/

 

I samband med din registrering och kursbokning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig och för att uppfylla vårt uppdrag (att utföra kulturskoleverksamhet) som är av allmänt intresse.

 

Om du eller ditt barn har skyddad identitet så behöver ni få hjälp med anmälan och annan kursadministration. Mejla aldrig känsliga personuppgifter eller uppgifter som rör skyddad identitet till Kulturskolan. Ring istället Kulturskolans administration för att få hjälp med bokning och liknande.

 

Vad gäller för fotografering, film och ljudupptagning?

Foto, film och ljudupptagning är inte tillåten för besökare i Kulturskolans lokaler.

Kulturskolan dokumenterar ibland undervisningen med bild och ljud och använder detta för pedagogiska ändamål. Vi sprider inget vidare utanför gruppen utan att ha ett uttalat godkännande ifrån vårdnadshavare/elev.

 

Vid framträdanden på allmän plats, t ex på utomhusscener, kan Kulturskolan inte styra vilka andra som fotograferar eller hur de sprider materialet.

 

Hur ska jag göra om jag inte är nöjd?

Prata i första hand med läraren om det är något som inte funkar. Ofta går det att rätta till problemet.

 

Allmänna synpunkter, önskemål och förslag kan framföras till Kulturskolans administration.

Synpunkter kan lämnas via följande länk

https://sotenas.se/sidor/snabbikoner/synpunkter.4.2c8f1a2e159a048b65d4be9c.html


Hur kommer jag i kontakt med Kulturskolan?

Besöksadress:
Åsentorget 5, Kungshamn

Expedition/administration
Tel 0523 – 66 46 12 eller 0702 - 08 76 80              E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Webb
Hemsida: www.sotenas.se/utbildningforskola/kulturskola
Kurskatalog och anmälan: www.studyalong.se/sotenaskulturskola

App för StudyAlong finns både i AppStore och på Google Play

 

Om StudyAlong

StudyAlong är ett verksamhetssystem för kultur- och musikskolor levererat av PlayAlong AB.