Användarvillkor - Nacka musikskola

Instrumentuthyrning

 

Nacka musikskola hyr ut instrument till antagna elever i mån av tillgång.
För att se vilka instrument vi hyr ut – besök vår hemsida www.musikskolan.nacka.se

Kostnad 550 kr/ termin. Betalning sker per faktura. Avgiften återbetalas inte om instrumentet lämnas tillbaka tidigare eller om ni köper ett eget instrument under terminen. 

För att hyra ett instrument behöver du registrera ett konto i plattformen Studyalong (studyalong.se). Du kan registrera dig hemma eller på plats när du hämtar instrumentet. Personuppgifterna hämtas direkt från skatteverket.

Instrumentet behöver hämtas ut av vårdnadshavare och vårdnadshavaren behöver visa upp ID-handling. Vi önskar även att det är samma person lämnar tillbaka instrumentet. 

Vi rekommenderar att du har en drulleförsäkring ifall instrumentet skulle bli skadat.

NÄR DU HÄMTAR INSTRUMENTET SIGNERAR DU ÄVEN ETT HYRESAVTAL 

  • Jag förbinder mig att vårda instrumentet efter lärarens anvisningar
  • Om jag slutar under läsåret ska jag lämna tillbaka instrumentet inom en vecka efter att mitt barn slutat
  • För varje påbörjad termin debiteras jag hel hyresavgift
  • Jag förbinder mig också att betala för tillbehör så som strängar, rörblad och dylikt för fortsatt spel samt att helt ersätta skadat eller förlorat instrument.

Personuppgifter

 

Så här hanterar vi dina personuppgifter