Skara villkor

 

Stureplan – ungdomens hus

Allmänna villkor och information 2021

 

Vad är Stureplan – Ungdomens Hus?

Stureplan är en kommunal, konstnärlig, pedagogisk skol- och fritidsverksamhet för barn och unga i Skara med musikskola, öppen fritidsverksamhet, teknik och digital produktion samt kommunalt aktivitetsansvar (KAA).

 

Vem får vara på Stureplan?

Stureplans verksamheter finns för alla barn och unga mellan 4 år - 25 år som är folkbokförda i Skara kommun eller som har minst en vårdnadshavare som är folkbokförd i kommunen. Vuxna elever (över 25 år) tas emot i mån av plats, och endast i musikskolans ämneskurser.

Vilket åldersspann som gäller för respektive kurs framgår i kurskatalogen.

Man får gå flera kurser om man vill.

I den öppna verksamheten, med öppna kurser, gäller åldern 10-19 år.

Hur många lektionstillfällen ingår i kurserna?

Med ämneskurs menas den avgiftsbelagda instrumental- eller sångundervisning på musikskolan samt de delar av undervisningen som sker i form av gemensamma framträdanden, konserter, workshops, studiebesök, digitala lektioner och andra aktiviteter som arrangeras av Skara Musikskola på Stureplan. Ett lektionstillfälle omfattas av ovan nämnda undervisningsformer och följer oftast grundskolans läsår.

I avgiften till ämneskurs ingår även tillgång till videolektioner och annat material som finns i StudyAlong.


Gruppkurser omfattas av ca 10 lektionstillfällen per termin, är avgiftsbelagd och bedrivs i gruppform. Någon av lektionerna kan ske i form av gemensamma framträdanden, konserter, workshops, studiebesök, digitala lektioner och andra aktiviteter som arrangeras av Stureplan.

Öppna kurser har varierande antal lektioner per termin och är kostnadsfria och bedrivs oftast i den öppna verksamheten. Anmälan sker i form av intresseanmälan och kan göras utan vårdnadshavares medgivande. Öppna kurser erbjuds både skoldagar, studiedagar och skollov.

Vad är StudyAlong?

StudyAlong är ett digitalt system för musik- och kulturskolor. Du kan logga in i StudyAlong på en dator eller via en app. Vårdnadshavaren har ett eget konto och eleven har ett eget konto.

Som vårdnadshavare kan du genom StudyAlong:

  • boka kurser i Stureplans kurskatalog genom ditt vårdnadshavarkonto
  • hålla era kontaktuppgifter uppdaterade
  • se information om bokade kurser, tidplaner, platser och lärare
  • bekräfta återanmälan - alltså tacka ja till erbjudande om att fortsätta nästa termin genom ditt vårdnadshavarkonto
  • följa info om undervisning via digitala klassrum (iRum)
  • kommunicera med ditt barns lärare via det digitala klassrummet (iRum)


Du kan inte avboka kurser via StudyAlong utan måste meddela Stureplans administration direkt (se anmälnings- och betalningsvillkor).


Som elev kan du genom StudyAlong:

  • kommunicera med lärare och gruppkompisar via digitala klassrum (iRum)
  • lära dig mer genom att titta på material som gruppen delar och genom tillgång till massor av gratis videolektioner.

Var hittar jag information om terminens kursstart och -slut, lov och annat?

I ämneskurs och gruppkurs är det varje lärare som skickar ut information som gäller för den aktuella terminen. I informationen kommer det att framgå när terminen startar och slutar, studiedagar och lovdagar, andra undervisningsfria dagar och eventuella redan inplanerade datum för konserter, projekt, repetitioner mm. Information och avvikelser från normalt schema läggs också ut löpande på www.skara.se/stureplan samt sociala medier.

Normalt sker ingen undervisning under lov och studiedagar i ämneskurs och gruppkurs, men undantag kan förekomma, exempelvis i gruppkurser i Öppen verksamhet.

Gällande öppna kurser finns information om dessa i StudyAlongs kurskatalog, där också intresseanmälan till respektive kurs görs. Kursupplägg och löpande information anslås även på sociala medier och hemsidan.

Kan lektionstiden ändras eller lektioner ställas in?

Om ändring av lektionstiden av ämneskurs eller gruppkurs behöver göras efter terminsstart så sker det i dialog med elever och vårdnadshavare.

Lektionslängden kan ändras under kursens gång, men varje lektionstillfälle i ämnes- eller gruppkurs är garanterad till minst 20 minuter.

Lektioner i ämnes- och gruppkurser kan komma att ställas in vid ordinarie lärares frånvaro. Ibland meddelas detta med lång framförhållning och ibland sker det samma dag vid t ex sjukdom eller vab. Inställd lektion meddelas via sms och/eller StudyAlong iRum. I vissa fall tillsätts vikarie vid frånvaro.

Hur går undervisningen till?

Lektionerna i ämneskurser sker antingen enskilt eller i mindre grupp och anpassas så långt det är möjligt efter dina behov och intressen.

Lektionerna i gruppkurser följer en grundplanering där hänsyn tas till ålder och förkunskaper. Undervisningen bedrivs i grupp.

 

På Stureplan får du uttrycka dig konstnärligt med hjälp av din fantasi, röst, händer, knopp och kropp. Du skapar kreativt tillsammans med dina kompisar och med läraren. Du som spelar instrument eller sjunger i ämneskurs har möjlighet att vara med i orkester, ensemble eller band.

Med jämna mellanrum får du möjlighet att framträda i olika former, om du vill. Det kan handla om allt ifrån öppna lektioner till konserter eller föreställningar. Läraren ser till att det sker i en form som känns trygg och rolig. Vår utåtriktade verksamhet har nästan alltid fri entré för publiken.

Vad förväntas av mig som elev?

Som elev är du en betydelsefull del av vår verksamhet. Alla behövs för att det ska uppstå musik, dans eller kreativ verkstad och för att det ska bli trevlig stämning. När man medverkar i konserter, uppspel, workshops och föreställningar så är det viktigt att man deltar aktivt, förbereder sig och meddelar eventuell frånvaro med så god framförhållning som möjligt.

På Stureplan får du gärna komma med förslag och idéer och påverka undervisningen eller verksamheterna.

Om du spelar ett instrument i ämneskurs blir det mycket roligare om du övar mellan lektionerna – hellre kort och ofta, än länge och sällan. Passa på att använda det material och de videolektioner som finns på StudyAlong för att lära dig ännu mer.

Meddela frånvaro via StudyAlong eller via SMS till din lärare, så att vi inte behöver oroa oss eller göra eftersökningar.

På Stureplan är alla välkomna. Det är helt förbjudet med mobbing, rasism eller kränkningar hos oss.

Hur anmäler jag mitt barn?

Anmälan till avgiftsbelagd ämneskurs eller gruppkurs gör du via StudyAlong www.studyalong.se/skara. Du behöver BankID för att logga in.

Om det är första gången du använder StudyAlong så börja med att skapa ett vårdnadshavarkonto till dig som vårdnadshavare och ett elevkonto till ditt/dina barn. Ladda gärna ner appen StudyAlong både till vårdnadshavare och barn så blir det enklare att hålla löpande kontakt och ta del av videolektioner.

Stureplans personal och administration kan hjälpa till och visa hur man använder systemet, men själva bokningen måste göras av dig som vårdnadshavare.

När ditt barn redan går på en ämneskurs eller gruppkurs så får du inför varje terminsskifte ett erbjudande om att fortsätta. För att boka platsen behöver du gå in på vårdnadshavarkontot i StudyAlong och bekräfta. 

 

Vad kostar det att gå i ämnes- och gruppkurser på Stureplan?

Avgifterna bestäms av Barn- och Utbildningsnämnden i Skara kommun och från och med 1 juli 2020 gäller följande avgifter:

Ämne/kurstyp:

Avgift:

Ämneskurs barn och ungdom t o m 25 år

850 kr/termin

Gruppkurs barn och ungdom t o m 19 år

600 kr/termin

Ensemble, orkester eller band för elever som går på ämneskurs

0 kr/termin

Fördjupningslinjen

500 kr/termin

Ämneskurs vuxen

1400 kr/termin

Instrumenthyra barn och ungdom

400 kr/termin

Instrumenthyra vuxen

600 kr/termin

Öppna kurser och lovkurser

0 - 600 kr/kurs

Vilka kostnader tillkommer förutom kursavgiften i ämneskurs?

När man spelar musik behöver man ett instrument. Det finns möjlighet att hyra de flesta blås- och stråkinstrument från musikskolan för 400 kr per termin under första spelåret när du går en ämneskurs hos oss. Till övriga instrumentkurser (såsom piano, slagverk, gitarr, elgitarr och elbas) måste man skaffa sitt eget instrument i samband med uppstarten. Kostnaden för att köpa ett eget instrument varierar. Läraren kan ge råd kring instrumentinköp, hyrköp eller hjälpa att förmedla begagnade instrument.

På de flesta ämneskurser behöver du skaffa de notböcker som läraren valt ut.

Du kan också behöva köpa tillbehör såsom rörblad till saxofon och klarinett, harts till stråkar, plektrum och capo till gitarr, basförstärkare till elbas, hörlurar, strängar, trumstockar, notställ etc.

Kan man få lägre avgift?

De familjer som har fler än ett barn i ämneskurser och gruppkurser på Stureplan får syskonrabatt. Det första barnet som anmäls betalar fullt pris för alla kurser. Övriga syskon (syskon 2, 3, 4 osv) erhåller 100 kr rabatt vardera, oavsett antal kurser. Om syskonen går på flera ämnes- eller gruppkurser tas full avgift ut för övriga kurser förutom den först bokade. Avgiftsbelagda kortkurser/lovkurser ger ingen syskonrabatt.

Ensemble/orkester/band är avgiftsfritt för elever som går på ämneskurs i musikskolan på Stureplan.

Några andra former av nedsatt avgift finns inte på Stureplan.

Får man prova på innan man bestämmer sig?

Anmälan till en ämneskurs, gruppkurs eller avgiftsbelagd kortkurs är bindande och avgiften återbetalas inte, även om du hoppar av efter bara en lektion.

Anmälan till en öppen kurs är en intresseanmälan där ingen avgift tas ut. Anmälan är dock bindande på så sätt att vi räknar med dig som elev i kursen och att du närvarar vid alla lektionstillfällena. Om man ångrar sig har man möjlighet att avboka platsen fram till dagen innan kursstart genom att skicka ett mejl till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..
Om man anmält sig till öppna kurser och inte dyker upp, och inte avbokat sin plats, riskerar man att bli avstängd från anmälningsmöjlighet framöver.

Det finns olika sätt att prova på Stureplans verksamheter och kurser genom kompisveckor, öppet hus, workshops, kortkurser och lovkurser där man får träffa våra lärare och testa olika ämnen och instrument. Håll utkik i kurskatalogen StudyAlong och på sociala medier.

Vilka villkor gäller för bokning, betalning och avbokning av ämneskurs och gruppkurs?

Vårdnadshavare bokar kurs i kurskatalogen via StudyAlong på Stureplans hemsida; www.skara.se/stureplan och betalar vid anmälningstillfället med bankkort eller swish.

 

Om du ångrar dig har du rätt att avboka platsen utan betalningskrav fram till dagen innan första kursdag. Avbokning av musikskolans kurser görs till musikskolans administration, e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., övriga gruppkurser på Stureplan till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Det räcker alltså inte att bara säga till läraren och det går inte att använda StudyAlong för att avboka. I ditt meddelande i mejlet måste det tydligt framgå att du vill avboka platsen och vilken elev, kurs och tid det gäller.

 

Vi varken återbetalar eller reducerar avgiften om eleven slutar under pågående termin, oavsett hur få lektioner eleven närvarat på. Frånvaro räknas inte heller som avbokning. Vid allvarligare sjukdom/skada kan du säga upp din plats och avgiften återbetalas mot uppvisande av läkarintyg.

 

Hur hanterar Stureplan personuppgifter?

Stureplan är en del av Skara kommun och hanterar personuppgifter i enlighet med GDPR och offentlighetsprincipen. Info finns här: https://skara.se/kommun--politik/handlingar-och-arenden/behandling-av-personuppgifter.html.

I samband med din registrering och kursbokning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig och för att uppfylla vårt uppdrag (att utföra kulturskoleverksamhet) som är av allmänt intresse.

Om du eller ditt barn har skyddad identitet så behöver ni få hjälp med anmälan till ämneskurs/gruppkurs övrig kursadministration. Mejla aldrig känsliga personuppgifter eller uppgifter som rör skyddad identitet. Ring istället musikskolans administration (072-160 31 48) för att få hjälp med bokning av ämneskurs eller gruppkurs.

Vad gäller för fotografering, film och ljudupptagning?

Foto, film och ljudupptagning är inte tillåten för besökare i Stureplans lokaler.

Stureplan dokumenterar ibland undervisning eller konsert med film, bild och ljud och använder detta för pedagogiskt och dokumentärt ändamål. Vi sprider inget vidare utan att ha ett uttalat godkännande ifrån vårdnadshavare/elev.

Vid framträdanden på allmän plats, till exempel på utomhusscener, domkyrkan eller annan allmän konsert, kan Stureplan inte styra vilka andra som fotograferar eller hur de sprider materialet.


Vad kan jag göra om jag inte är nöjd?

Prata i första hand med läraren eller någon personal om det är något som inte funkar eller om det är något du vill förändra. Ofta går det att rätta till problemet.

Allmänna synpunkter, klagomål, önskemål och förslag kan framföras till Stureplans administration eller enhetschef, 0511-324 52.


Hur kommer jag i kontakt med Stureplan?

Besöksadress:
Östra Kungshusgatan 3
532 88 Skara

Administration:
Musikskolan: tel 072-160 31 48, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.   
Öppen fritidsverksamhet: 0511-321 75, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Teknik och digital produktion: 072-160 32 80, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 


Webb och sociala medier:

Hemsida: www.skara.se/stureplan  

Kurskatalog och anmälan: www.studyalong.se/skara

Facebook: www.facebook.com/skaramusikskola          
                  www.facebook.com/StureplanSkaraInstagram: stureplan_skara


App för StudyAlong finns både i AppStore och på Google Play