Nordanstigs kulturverkstad användarvillkor

Nordanstigs Kulturverkstads avgifter och rabatter

Avgift alla ämnen och instrument (orkester och ensemble ingår) för barn och ungdomar mellan 7 och 24 år: 600 kr per termin.

Rabatter för barn och ungdomar (t.o.m. 20 år) i samma hushåll: Första barnet betalar full avgift och följande barn får 50% rabatt på terminsavgiften.

Övriga avgifter:

Instrumentavgift: 250 kr per termin.

Nordanstigs Kulturverkstads avgifter anges i svenska kronor (SEK) inklusive moms och gäller per kurs och deltagande elev.

Bokning och betalning

Du bokar en kurs genom att registrera ett konto på StudyAlong samt att välja den kurs du eller ditt barn vill gå och lägga den i varukorgen.

Samtliga rabatter dras av automatiskt när du har bokat en kurs och slutför din bokning i kassan.

Köpet är bindande när du har godkänt och slutfört din bokning.

Betalning sker via pappersfaktura till angiven adress.

Fakturan ska betalas senast förfallodatum och Studieförbundet Bildas policy är att betalning alltid ska ske inom 30 dagar från det att köpet genomfördes. Vid utebliven betalning skickas inkassokrav enligt inkassolagen (1974:182).  

Normalt skickas fakturorna ut april eller maj för våren och oktober eller november för hösten.

OBS! En obetald faktura gäller inte som avbokning.

Alla kurser gäller endast en termin

För att fortsätta på Nordanstigs Kulturverkstad kommande termin måste du köpa en ny kurs. Du som redan går på Nordanstigs Kulturverkstad får ett kurserbjudande på "Mina sidor" i StudyAlong. Denna kurs måste du godkänna inom angiven svarstid för att säkra din plats under kommande termin.

Ångerrätt och avbeställning

Din ångerrätt gäller under 14 dagar från det datum då ditt köp av kurs genomfördes. Du avsäger dig din ångerrätt om du påbörjar kursen inom 14 dagar från genomfört köp alternativt om du köper en kurs som startar inom 14 dagar från genomfört köp.

Om du vill avbeställa din kurs efter det att 14 dagars ångerrätt har passerat, men före officiell kursstart, så har du rätt till återbetalning av kursavgiften med avdrag för en administrationsavgift på 300 kr.

Vi återbetalar eller reducerar inte avgiften om du avbeställer en redan påbörjad kurs eller om du avbryter en kurs under pågående termin.

Meddela Nordanstigs Kulturverkstad via e-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. om du vill avbeställa din kurs. Uppge tydligt att du vill avbeställa din kurs, vilken kurs du vill avbeställa, elevens namn samt födelsedatum.

Samtycke till att synas på bild eller film

Ett samtycke innebär att du själv som myndig elev eller du som vårdnadshavare till minderårigt barn säger JA till att du själv (myndig elev) eller ditt barn får vara med på bild/film inom Nordanstigs Kulturverkstads verksamhet. I och med samtycket godkänner du också att Nordanstigs Kulturverkstad får publicera bild och film på dig (myndig elev) eller ditt barn på StudyAlong, Facebook, Instagram, Youtube eller Nordanstigs Kulturverkstads egna webbsidor. Samtycket omfattar även publicering i tryckt format så som affischer eller flyers. Du kan när som helst återta ditt samtycke via inställningar i ditt konto.

Inställd kurs

Nordanstigs Kulturverkstad kan tvingas ställa in en kurs. Du har då rätt att få tillbaka den avgift du har betalat.

Kurser

Nordanstigs Kulturverkstad har som utgångspunkt att erbjuda som minst 18 ledarledda kurstillfällen, fördelat över 2 terminer. Normalt erbjuds ca 10 kurstillfällen under hösten och ca 12 kurstillfällen under våren.

Med kurstillfälle menas schemalagd lektion, extra repetitionstillfälle, konsert, föreställning, lägerverksamhet, tillfälle med fjärr- och/eller distansundervisning, digitalt framträdande, filminspelning för webben, konsertbesök eller liknande tillfälle under överseende av en eller flera pedagoger.

Om inte Nordanstigs Kulturverkstad kan erbjuda 18 lärarledda kurstillfällen under ett sammanhållet läsår kommer kursdeltagarna i första hand att erbjudas att ta igen lektionen vid senare tillfälle om möjlighet finns till detta. Ett ersättningstillfälle kan i det fallet komma att erbjudas på en annan veckodag, under en annan tid, eller i en annan form än det inställda ordinarie kurstillfället. Kursavgiften kommer inte att reduceras eller återbetalas med anledning av inställda lektioner.

Nordanstigs Kulturverkstads undervisningsformer

Lektionslängden varierar för olika kurser. Nordanstigs Kulturverkstad förbehåller sig rätten att ändra nedan angivna lektionslängder beroende på gruppstorlek och antal bokade elever. Fjärr- och/eller distansundervisning kan förekomma.

Avgiften per kurs och termin är detsamma oavsett lektionslängd.

Lektionslängd:

·       Enskild undervisning i instrument och sång, 20 min.

·       Gruppundervisning i instrument och sång, 45 min.

·       Ensemble och orkester, 45–90 min

·       Teatergrupp, 45–90 min

·       Digital musikproduktion, 45 min

·       Cirkusgrupp, 90-120 min

·       Dansgrupp, 45–60 min

·       Kör Åk 1-4, 45–60 min

Hyra av instrument

Fiol och cello är möjliga att hyra av Nordanstigs Kulturverkstad i mån av tillgänglighet.

Piano, keyboard, gitarr, elgitarr, elbas, övningsplatta/trumset samt trumstockar behöver du själv införskaffa eller på annat sätt ha tillgång till för att kunna börja spela på Nordanstigs Kulturverkstad.

Vid hyra av instrument ska en ansvarsförbindelse skrivas under av myndig elev eller av vårdnadshavare till minderårig elev.

Avgiften per instrument och termin är en bokningsavgift och denna avgift återbetalas ej. Detta gäller även för det fall en elev införskaffar ett eget instrument under påbörjad termin. Instrumentet ska återlämnas till Nordanstigs Kulturverkstad omgående efter att kursen har avslutats. Återlämnat instrument kvitteras av lärare vid Nordanstigs Kulturverkstad.

En elev som hyrt ett instrument av Nordanstigs Kulturverkstad är skyldig att vårda instrumentet väl och se till att instrumentet är i samma skick när det återlämnas som vid utlämnandet.

Vid eventuella skador på instrumentet som uppkommit under hyrestiden står eleven för reparationskostnaderna. Vid förlorat instrument ersätter eleven kostnaden för instrumentet med det nominella värde som framgår av ansvarsförbindelsen. Värdet varierar mellan olika instrument.

Hyrt instrument får ej lånas ut eller användas av annan än eleven.

I fråga om minderårig elev är i stället vårdnadshavare ersättningsskyldig enligt ovan vid skadat eller förlorat instrument under hyrestiden.

OBS! Nordanstigs Kulturverkstads instrument är ej försäkrade genom Studieförbundet Bilda.

Inställda lektioner

Lärarledda inställda lektioner meddelas eleverna och/eller vårdnadshavare via StudyAlong, sms och/eller e-post. Det är därför viktigt att alla elever och vårdnadshavare har fyllt i aktuella kontaktuppgifter på ”Min sida” i StudyAlong. Nordanstigs Kulturverkstad garanterar inte att en inställd lektion ersätts med en vikarie. Däremot erbjuds minst 18 lärarledda kurstillfällen under läsåret. (Läs mer under Kurser)

Vad är StudyAlong?

StudyAlong är ett verksamhetssystem framtaget för Sveriges musik- och kulturskolor bestående av fyra integrerade delar:

·       kurskatalog

·       adminverktyg

·       lärplattform med video- och chattfunktion

·       undervisningsmaterial

Nordanstigs Kulturverkstad använder sig av StudyAlong för att erbjuda kursplatser via kurskatalogen och för att administrera bokning, bekräftelse och betalning samt för att kommunicera och informera om undervisningen.

StudyAlong används även för att dela noter, texter, musik och filmer mellan lärare och elever samt för fjärr- och distansundervisning.

Myndig elev samt vårdnadshavare för underårig elev måste registrera ett konto i StudyAlong. Detta är nödvändigt bland annat för att kunna boka, betala samt få löpande information om de kurser som eleven deltar i.

Hur fungerar iRum?

De digitala klassrummen - iRummen - i StudyAlong är gruppchattar där berörda elever, vårdnadshavare och lärare för gemensam dialog, främst rörande undervisning inkl. videochatt, bild, film och digitala lektioner. Den dialog som förs i ett digitalt klassrum är att jämställa med den dialog som förs i ett fysiskt undervisningsrum där samtliga deltagare i rummet tar del av dialogen. Du som vårdnadshavare/elev kan när som helst radera dina inlägg eller höra av dig till oss om du behöver hjälp med att radera dina inlägg i iRummen.

OBS! samtliga inlägg/bilder/filmer som postas i respektive iRum går automatiskt ut som notiser till samtliga deltagare som tar del av dialogen. Notiser skickas ut via mejl och syns på StudyAlong, ”Mina sidor”.

Behandling av personuppgifter - GDPR

När du som myndig elev eller som vårdnadshavare till underårig elev registrerar konto i StudyAlong uppger du dina/ditt barns personuppgifter. I samband med registrering och kursbokning godkänner du att Studieförbundet Bilda lagrar och använder personuppgifterna i Nordanstigs Kulturverkstads verksamhet för att fullfölja ingånget avtal.

Följande personuppgifter om dig/ditt barn behöver registreras/sparas för att Studieförbundet Bilda ska kunna behandla din ansökan om plats vid Nordanstigs Kulturverkstad och för att fullgöra avtalet:

·       Namn

·       Personnummer

·       E-postadress

·       Adress

·       Telefonnummer

·       IP-adress

Adressuppgifter hämtas automatiskt från Skatteverket. Övriga nödvändiga uppgifter registrerar du själv när du använder tjänsten för att ansöka om plats till Nordanstigs Kulturverkstad. Om du inte registrerar efterfrågade uppgifter kommer Studieförbundet Bilda inte kunna behandla din ansökan till Nordanstigs Kulturverkstad.

Behöver du särskild hantering av skyddade personuppgifter? Kontakta Nordanstigs Kulturverkstad för manuell registrering.

Kontakta oss även om du vill att vi ska radera dina personuppgifter eller om du tycker att vi använder dina personuppgifter fel på något sätt.

Du kan begära att få ta del av dina personuppgifter som Bilda använder om du till exempel vill ge uppgifterna till någon annan organisation. Studieförbundet Bilda kan då lämna personuppgifterna till dig om det inte påverkar någon annan på ett negativt sätt.

Du kan alltid kontakta Studieförbundet Bilda och säga att du vill återkalla samtycket till att du själv (myndig elev) eller ditt barn får synas/vara med på bild/film inom Nordanstigs Kulturverkstads verksamhet.

Om du har några frågor om dina personuppgifter ska du kontakta Nordanstigs Kulturverkstad.

Om du vill klaga på hur Studieförbundet Bilda använder dina personuppgifter kan du kontakta Datainspektionen.

Studieförbundet Bilda tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Läs mer om hur Studieförbundet Bilda hanterar dina personuppgifter på: https://www.bilda.nu/om-studieforbundet-bilda/dataskydd/

Cookies 

StudyAlong använder sig av cookies enligt Electronic Communications Act, 25 juli 2003. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information för att hjälpa webbutiken att identifiera och följa användare.

Cookies finns som sessionscookies och som cookies som lagras permanent på din dator. Under tiden för ditt första besök i webbutiken blir din webbläsare tilldelad en sessionscookie som är unik och som används för att inte blanda ihop dig som användare med andra användare.

För att kunna använda webbutiken bör du tillåta cookies i din webbläsare. Denna typ av cookie används enbart för att ge dig som besökare en bättre upplevelse och support och lagrar inga personliga uppgifter om dig. Cookies kan raderas.

I StudyAlongs webbutik används cookies exempelvis för att bevaka din kundvagn, dina inställningar och vilka sidor du besökt för att kunna ge dig som användare en bättre kundupplevelse och support. 

Force Majeure

Vid händelse av krig, extraordinär händelse, eldsvåda, naturkatastrof, epidemi, pandemi, brottsligt angrepp, extrema väderförhållanden eller närliggande oförutsedda händelser frånsäger sig Nordanstigs Kulturverkstad ansvaret att fullfölja sitt åtagande att leverera kurser enligt gällande villkor. Nordanstigs Kulturverkstads kurs- och instrumentavgift rabatteras eller återbetalas ej.

Uppgifter

Nordanstigs Kulturverkstad

Telefon: 0652-56 58 00

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Bergsjö Centralskola

Skolvägen 9

820 70 Bergsjö

 

Studieförbundet Bilda Mitt

Org. Nummer:886000-6975

Västra Allén 1

85230 Sundsval