Gällivare användarvillkor

 

Kulturskolan informerar målsmän och elever

 

Kulturskolan, en skola i skolan som erbjuder barn och unga estetisk verksamhet, både som frivillig form att söka till samt att skolan beställer och köper tjänster av kulturskolan. För kulturskolan är skolan en jätte viktig samarbetspartner.

 

Kulturskolan erbjuder en mängd olika kurser och instrument, piano, sång/körsång, olika blåsinstrument, gitarr, bas och trummor/slagverk. Jazzensembler, blåsgrupper, körer, rockgrupper med mera. Dessutom dans och drama oftast i grupper på kvällstid men också som både fast verksamhet och projekt inom skolan.

 

Den utåtriktade verksamheten med konserter, föreställningar, små som stora är en av kulturskolans viktigaste delar i verksamheten och dessutom mycket uppskattade.

 

När pågår kulturskolans verksamhet?

Kulturskolans undervisning följer den övriga skolans läs- och lovdagar. I regel har eleven undervisning varje vecka på en fastställd tid och dag.

I vissa fall kan lektionen utgå på grund av att läraren är upptagen av något tillfälligt projekt eller av någon annan tillfällighet som t.ex. sjukdom. Vikarier sätts som regel inte in.

 

Vid schemaläggning tar vi hänsyn till elevens och lärarens önskemål om när det passar bäst för eleven att ha sin lektion eller att vara borta från ordinarie undervisning. Kulturskolans undervisning är frivillig men räknas i skolan som alternativ undervisning och ska inte medföra någon frånvaro för eleven. Gäller även då elever deltar i konsertprojekt, vårturné med mera.

 

Frivilligt men obligatoriskt:

Att anmäla sig till kulturskolan är frivilligt men om eleven erbjuds plats är närvaron obligatorisk. Vid upprepad ogiltig frånvaro kan eleven stängas av från kulturskolans undervisning. Om eleven vill sluta från kulturskolan skall detta meddelas skriftligt till läraren. Alternativt kan föräldern direkt kontakta läraren.

 

Vad händer med min ansökan när jag har lämnat in den?

Ansökan skall alltid göras i vår e-tjänst. Har man inte en e-legitimation kan man göra den på ansökningsblankett som vi kan tillhandahålla. Barn under 18 år kräver målsmans underskrift.

 

När din ansökan är gjord registreras den direkt in på vår kö-lista.

 

På ansökan kan man göra tre val. Det man i första hand vill välja, andra och tredje hand. Ibland kan man erbjudas plats på tex sitt andrahands val. Väljer du att inte ta det står du kvar i vår kölista med det val du gjorde. Du står kvar i vår kölista och med ditt val tills du väljer att själv ta bort din anmälan. Kulturskolan tar aldrig bort en ansökan utan en dialog med dig som sökte. Du behöver därför inte söka varje på nytt varje år, om du inte vill ändra ditt val förstås.

 

När du får plats kontaktar läraren dig för att ge en lektionstid. Du som inte av någon anledning fått plats sätts in på vår kölista och kontaktas så fort det blir en ledig plats.

 

Frånvaro:

Om du av någon anledning behöver vara frånvarande från din lektion skall detta göras direkt i första hand till din lärare. Telefon, sms eller mejl, eller till kulturskolans administration.

 

Uppsägning av plats:

Om du vill säga upp din plats/deltagande i kulturskolan skall detta göras direkt i första hand till din lärare. Telefon, sms eller mejl, eller till kulturskolans administration. Är du under 18 år skall uppsägning av plats ske av förälder/vårdnadshavare.

 

När får jag börja i kulturskolan?

I kulturskolan får man börja när man går i årkurs 3. Ansökan görs i regel när man går i åk 2. Men man kan söka till kulturskolan även högre upp i åldrarna tex när man går på mellanstadiet, högstadiet ja tom gymnasiet. Vi har inget speciellt ansökningsdatum till kulturskolan utan vi tar emot ansökningar hela tiden. Ibland gör vi extra uppvaktningar i åk 2 och på mellanstadiet för att berätta om vår verksamhet och vilka kurser man kan söka.

 

Avgifter:

Avgiften för kulturskolan är f.n. 603 kr/ termin gäller för år 2020. När eleven har deltagit tre gånger i undervisningen debiteras avgiften. Elever som deltar i kör, orkester eller ensembler betalar ingen extra avgift för detta. Läromedel bekostas av eleven själv.

 

Är man flera i samma familj som deltar betalar man ingen avgift from det 3e barnet.

 

Kvällskören och kvällsgrupper i dans och drama:

Deltar man i kvällskören eller kvällsgrupper i dans och drama och enbart i dessa, betalar man dock terminsavgift.

 

Hyra av instrument:

Det finns möjlighet att hyra vissa instrument från kulturskolan under det första spelåret, avgiften är 100 kr/termin. Detta gäller blåsinstrument samt elbas med förstärkare. Man behöver inte äga ett instrument för att spela i kulturskolan, men för att ha möjlighet att tillgodogöra sig undervisningen och utvecklas måste man så småningom skaffa ett eget instrument.

 

Kan jag delta i flera kurser/ämnen på kulturskolan?

Man kan spela instrument, vara med i kvällskören, delta i dans-och dramagrupp samtidigt. Att spela flera instrument får man inte i mer än undantagsfall, vilket prövas av kulturskolan. Det kan tex gälla äldre elever som har för avsikt att söka någon musikutbildning.

Ingen extra avgift utgår om man deltar i flera ämnen, dock om man enbart deltar i kvällsgrupper i kör, dans och drama utgår avgift. Se information under den rubriken.

 

Behandling av personuppgifter:

Behöver du särskild hantering av skyddade personuppgifter? Kontakta Kulturskolan för manuell registrering.

 

Kontakta oss även om du vill att vi ska radera dina personuppgifter eller om du tycker att vi använder dina personuppgifter fel på något sätt.

 

Du kan begära att få ta del av dina personuppgifter som Gällivare kommun använder om du till exempel vill ge uppgifterna till någon annan organisation. Gällivare kommun kan då lämna personuppgifterna till dig om det inte påverkar någon annan på ett negativt sätt.

 

Du kan alltid kontakta Gällivare kommun och säga att du vill återkalla samtycket till att du själv (myndig elev) eller ditt barn får synas/vara med på bild/film inom kulturskolans verksamhet.

 

Om du har några frågor om dina personuppgifter ska du kontakta Gällivare kommun.

 

Om du vill klaga på hur Gällivare kommun använder dina personuppgifter kan du kontakta Datainspektionen.

 

Gällivare kommun tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Läs mer om hur Gällivare kommun hanterar dina personuppgifter på: www.gellivare.se

 

Godkännande av bild- och videohantering

 

Godkännande att Gällivare kulturskola får använda bilder och video där mitt barn finns med i iRum på StudyAlong.

De digitala klassrummen - iRummen - i StudyAlong är gruppchattar där berörda elever, vårdnadshavare och lärare för gemensam dialog, främst rörande undervisning. Den dialog som förs i ett digitalt klassrum är att jämställa med den dialog som förs i ett fysiskt undervisningsrum; samtliga deltagare i rummet tar del av dialogen. Du som vårdnadshavare/elev kan när som helst radera dina inlägg eller höra av dig till oss om du behöver hjälp med att radera dina inlägg i iRummen. OBS! samtliga inlägg som postas i respektive iRum går automatiskt ut som notiser till samtliga deltagare som tar del av dialogen. Notiser skickas ut via mail och syns på StudyAlong, ”Mina sidor”.

 

Du kan när som helst ändra detta i målsmans inloggning på www.studyalong.se genom att ändra godkännande för bilder för ditt/dina barn.

 

Cookies

StudyAlong använder sig av cookies enligt Electronic Communications Act, 25 juli 2003. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information för att hjälpa webbutiken att identifiera och följa användare.

 

Cookies finns som sessionscookies och som cookies som lagras permanent på din dator. Under tiden för ditt första besök i webbutiken blir din webbläsare tilldelad en sessionscookie som är unik och som används för att inte blanda ihop dig som användare med andra användare.

 

För att kunna använda webbutiken bör du tillåta cookies i din webbläsare. Denna typ av cookie används enbart för att ge dig som besökare en bättre upplevelse och support och lagrar inga personliga uppgifter om dig. Cookies kan raderas.

 

I StudyAlongs webbutik används cookies exempelvis för att bevaka din kundvagn, dina inställningar och vilka sidor du besökt för att kunna ge dig som användare en bättre kundupplevelse och support.

 

Force Majeure

Vid händelse av krig, extraordinär händelse, eldsvåda, naturkatastrof, epidemi, pandemi, brottsligt angrepp, extrema väderförhållanden eller närliggande oförutsedda händelser frånsäger sig Kulturskolan ansvaret att fullfölja sitt åtagande att leverera kurser enligt gällande villkor. Kulturskolans kurs- och instrumentavgift rabatteras eller återbetalas ej.

 

Välkommen med din ansökan till oss på kulturskolan. Det är en fantastiskt rolig och utvecklande verksamhet att vara med i.

 

Har du frågor/funderingar, tveka aldrig att höra av dig till oss!

Jerker Johansson- Kultursamordnare, 0970-81 87 12 eller 070-322 33 70 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Anneli Nilsson- Kultursamordnare, 0970-81 85 51 eller 070-207 57 68 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.