Kulturverkstan - Villkor

KulturVerkstans avgifter

Avgift ämneskurser/termin

 • Ämneskurs (alla inriktningar och ämnen inklusive ensemble) för barn och ungdomar 6-19 år: 600 kr
 • Ämneskurs för vuxna och för elever som bor utanför Tingsryds kommun: 1000 kr
 • Quintakören: 800 kr
 • OBS! På samtliga avgifter tillkommer 10 kr/termin för medlemskap i KulturVerkstan. Medlemskap är obligatoriskt.

 
Rabatter för elever upp till 19 år i samma hushåll

Hushåll med tre ämneskurser på KulturVerkstan betalar inget för ämneskurs fyra, fem osv. Gäller barn/ungdomar som bor i samma hushåll.

 
Övriga avgifter

 • Hyra av replokal "Gulan" som inskriven elev (tom 19 år) 360 kr/termin, övriga betalar 600 kr/termin
 • Hyra av instrument som inskriven elev (tom 19 år) 360 kr/termin, övriga betalar 600 kr/termin

 

 • Hyra "Poddrum" för information och offert mejla Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 • Hyra stora "Studio KV" för information och offert mejla Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

KulturVerkstans avgifter anges i svenska kronor (SEK) gäller per kurs och deltagande elev.


Bokning och betalning

Du bokar en kurs genom att registrera ett konto på StudyAlong samt att välja den kurs du eller ditt barn vill gå och lägga den i varukorgen.

Samtliga rabatter dras av automatiskt när du har bokat en kurs och slutför din bokning i kassan.

Köpet är bindande när du har godkänt och slutfört din bokning.

Betalning sker antingen via betalkort eller Swish. Kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. om du inte har möjlighet att betala elevavgiften med betalkort eller Swish.

Alla kurser gäller en termin

För att fortsätta på KulturVerkstan kommande termin måste du köpa en ny kurs. Du som redan går på KulturVerkstan får ett kurserbjudande på "Mina sidor" i StudyAlong. Denna kurs måste du godkänna inom angiven svarstid för att säkra din plats under kommande termin.
Vi återbetalar eller reducerar inte avgiften om du slutar under pågående termin.


Ångerrätt och avbeställning

Din ångerrätt gäller under 14 dagar. Ångerrätten börjar löpa den dag då köpet genomförs. Du har inte ångerrätt om kursen påbörjats inom 14 dagar från genomfört köp. Om du vill utnyttja din ångerrätt ska du meddela KulturVerkstan via e-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Bifoga bekräftelsemejlet du fick vid köpet samt beskriv tydligt i ditt mejl att du ångrar din köp.
Vänligen observera att du inte har ångerrätt efter kursstart!

Om du vill avbeställa din kurs efter det att 14 dagars ångerrätt har passerat, men före officiell kursstart, så har du rätt till återbetalning av kursavgiften.

Vi återbetalar eller reducerar inte avgiften om du avbeställer en redan påbörjad kurs eller om du avbryter en kurs under pågående termin.   

Om du ångrar ditt köp av kurs måste du avboka kursen via ditt konto i StadyAlong. Du loggar in på kontot som myndig elev eller vårdnadshavare och väljer den aktuella kursen. Klicka sedan på "Avsluta kursdeltagande" och följ de vidare instruktionerna. 

Det går inte att avboka via mail. 


Uppsägning av kursplats

För att avsluta en kurs loggar vårdnadshavaren in på www.studyalong.se och klickar på knappen ”Avsluta kursdeltagande” under Mina kurser. Vi återbetalar eller reducerar inte avgiften om du slutar under pågående termin. 


Inställd kurs

KulturVerkstan kan tvingas ställa in en kurs. Du har då rätt att få tillbaka den avgift du har betalat beroende på när i terminen den ställs in.


Undervisning

Undervisningen sker dag- och kvällstid vid ett flertal skolor i kommunen samt i KulturVerkstans lokaler i Tingsryd.

Lektions/kurstillfälle garanti

Med kurstillfälle menas schemalagd lektion, extra repetitionstillfälle, konsert, föreställning, tillfälle med fjärr- och/eller distansundervisning, digitalt framträdande, filminspelning för webben, läger, konsertbesök eller liknande tillfälle under överseende av en eller flera lärare.

Garantin omfattar KulturVerkstans samtliga elever i ämneskurserna. Antalet lektioner är fastställt till minimum 28 per elev och läsår. Detta ger elever och föräldrar ett mått på vad som kan förväntas av KulturVerkstan.

Lektionslängden kan variera beroende på arbetssätt och gruppindelning. Om KulturVerkstan inte fullgör sitt åtagande på 28 lektionstillfällen per läsår, betalas del av avgiften tillbaka.

Vid lärares sjukdom eller annat giltigt förfall svarar skolan för att i möjligaste mån ge eleven lektion genom att sätta in vikarie. 
Ett ersättningstillfälle kan i det fallet komma att erbjudas på en annan veckodag, under en annan tid, eller i en annan form än det inställda ordinarie kurstillfället.
Vid elevs sjukdom eller med kort varsel meddelad frånvaro av annan anledning, frånräknas dessa tillfällen från garantin.

För vissa elever kan antalet tillfällen vara betydligt högre beroende på i vilken omfattning eleven deltar i ensemble/orkester/övriga grupper/föreställningar m.m. Dessa tillfällen som eleven förutses ställa upp på, räknas som undervisningstillfällen och kommer förr eller senare att komma alla elever till del.

Kursavgiften kommer inte att reduceras eller återbetalas med anledning av inställd lektion.


Inställda lektioner

Lärarledda inställda lektioner meddelas eleverna och/eller vårdnadshavare via StudyAlong, sms och/eller e-post. Det är därför viktigt att alla elever och vårdnadshavare har fyllt i aktuella kontaktuppgifter på ”Min sida” i StudyAlong.

Kulturskolan garanterar inte att enstaka inställda lektion ersätts med en vikarie (läs mer under Lektions/kurstillfälle garanti).


Hyra av instrument

Avgiften per instrument och termin är en bokningsavgift och denna återbetalas ej. Detta gäller även för de fall en elev införskaffar ett eget instrument under påbörjad termin. Instumentet ska återlömnas till KulturVerkstan omgående efter att kursen avslutats. Återlämnat instrument kvitteras av lärare på KulturVerkstan.

En ansvarsförbindlese gällande hyra av instrument uppstår då du som vårdnadshavare, eller du som vuxen som hyr, godkänner KulturVerkstans villkor vid hyra av ett instrument. Nedan gäller.

 • Du som hyrt ett instrument av KulturVerkstan är skyldig att vårda instrumentet väl och se till att instrumentet är i samma skick när det återlämnas som vid utlämnandet.
 • Vid eventuella skador på instrumentet som uppkommit under hyrestiden står du som hyr för reparationskostnaderna. Vid förlorat instrument ersätter du som hyr kostnaden för instumenet med hela värdet. Värdet varierar mellan olika instrument och bestäms av KulturVerkstan.
 • Hyrt instrument får ej lånas ut eller användas av annan av dig som hyr.
 • I fråga om underårig elev är istället vårdnadshavare ersättningsskyldig enligt ovan vid skadat eller förlorat instrument under hyrestiden.

OBS! Instrumenten är inte genom KulturVerkstan utan du som hyr måste ha en hemförsäkring som täcker eventuella skador på hyrinstrumentet.

 

Samtycke att synas på bild eller film

När du registrerar ditt barn eller dig själv som myndig elev godkänner du eller nekar du till att synas på bild eller film i kulturskolans verksamhet. Du kan när som helst återta ditt samtycke via inställningar i ditt konto. Läs mer här: länk till kulturskolans medgivande för bild och film

Vad är StudyAlong?

StudyAlong är ett verksamhetssystem framtaget för Sveriges musik- och kulturskolor bestående av fyra integrerade delar:

 • Kurskatalog

 • adminverktyg

 • lärplattform med video- och chattfunktion

 • undervisningsmaterial

Kulturskolan använder sig av StudyAlong för att erbjuda kursplatser via kurskatalogen och för att administrera bokning, bekräftelse och betalning samt för att kommunicera och informera om undervisningen.

StudyAlong används även för att dela noter, texter, musik och filmer mellan lärare och elever samt för fjärr- och distansundervisning.

Myndig elev samt vårdnadshavare för underårig elev måste registrera ett konto i StudyAlong. Detta är nödvändigt bland annat för att kunna boka, betala samt få löpande information om de kurser som eleven deltar i.

Hur fungerar iRum?

De digitala klassrummen - iRummen - i StudyAlong är gruppchattar där berörda elever, vårdnadshavare och lärare för gemensam dialog, främst rörande undervisning inkl. videochatt, bild, film och digitala lektioner. Den dialog som förs i ett digitalt klassrum är att jämställa med den dialog som förs i ett fysiskt undervisningsrum där samtliga deltagare i rummet tar del av dialogen. Du som vårdnadshavare/elev kan när som helst radera dina inlägg eller höra av dig till oss om du behöver hjälp med att radera dina inlägg i iRummen.

OBS! samtliga inlägg/bilder/filmer som postas i respektive iRum går automatiskt ut som notiser till samtliga deltagare som tar del av dialogen. Notiser skickas ut via mejl och syns på StudyAlong, ”Mina sidor”.

Behandling av personuppgifter - GDPR

När du som myndig elev eller som vårdnadshavare till underårig elev registrerar konto i StudyAlong uppger du dina/ditt barns personuppgifter. I samband med registrering och kursbokning godkänner du att Kulturskolan lagrar och använder personuppgifterna i Kulturskolans verksamhet för att fullfölja ingånget avtal.

Följande personuppgifter om dig/ditt barn behöver registreras/sparas för att Kulturskolan ska kunna behandla din ansökan och för att fullgöra avtalet:

 • Namn

 • Personnummer

 • E-postadress

 • Adress

 • Telefonnummer

 • IP-adress

Adressuppgifter hämtas automatiskt från Skatteverket. Övriga nödvändiga uppgifter registrerar du själv när du använder tjänsten för att ansöka om plats till Kulturskolan. Om du inte registrerar efterfrågade uppgifter kommer kommunen inte kunna behandla din ansökan till Kulturskolan.

Behöver du särskild hantering av skyddade personuppgifter? Kontakta Kulturskolan för manuell registrering.

Kulturskolan tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Läs mer om hur din kommun hanterar dina personuppgifter på kommunens webbplats.

Cookies 

StudyAlong använder sig av cookies enligt Electronic Communications Act, 25 juli 2003. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information för att hjälpa webbutiken att identifiera och följa användare.

Cookies finns som sessionscookies och som cookies som lagras permanent på din dator. Under tiden för ditt första besök i webbutiken blir din webbläsare tilldelad en sessionscookie som är unik och som används för att inte blanda ihop dig som användare med andra användare.

För att kunna använda webbutiken bör du tillåta cookies i din webbläsare. Denna typ av cookie används enbart för att ge dig som besökare en bättre upplevelse och support och lagrar inga personliga uppgifter om dig. Cookies kan raderas.

I StudyAlongs webbutik används cookies exempelvis för att bevaka din kundvagn, dina inställningar och vilka sidor du besökt för att kunna ge dig som användare en bättre kundupplevelse och support. 

Force Majeure

Vid händelse av krig, extraordinär händelse, eldsvåda, naturkatastrof, epidemi, pandemi, brottsligt angrepp, extrema väderförhållanden eller närliggande oförutsedda händelser frånsäger sig Kulturskolan ansvaret att fullfölja sitt åtagande att leverera kurser enligt gällande villkor. Kulturskolans kurs- och instrumentavgift rabatteras eller återbetalas ej.