Norberg - Villkor

Kulturskolans avgifter och rabatter

Avgift Ämneskurs

 

·        Förskoleklass, årskurs 1 och 2, dans, film, och kör* 265 kr/termin

·        Årskurs 3 och äldre 530 kr/termin

·        Instrumenthyra** 265 kr/termin

Familjerabatt 20 % Gäller från andra kursens terminsavgift.

* Avgift för kör gäller bara de elever som inte går på annat ämne på Kulturskolan.

** Instrumenthyra omfattas inte av familjerabatten.

Bokning och betalning

Du bokar en kurs genom att registrera ett konto på StudyAlong samt att välja den kurs du eller ditt barn vill gå och lägga den i varukorgen.

Samtliga rabatter dras av automatiskt när du har bokat en kurs och slutför din bokning i kassan.

Köpet är bindande när du har godkänt och slutfört din bokning.

Betalning sker antingen via betalkort, Swish eller faktura. Väljer du faktura ska den betalas senast på förfallodatumet. Vid utebliven betalning skickas inkassokrav enligt inkassolagen (1974:182).  

Normalt skickas fakturorna ut under mars och maj för vårterminens kurser och oktober och december för höstterminens kurser.

Saknar du en faktura? Du kan vända dig till Servicecenter för att få en kopia. Här når du Servicecenter

OBS: En obetald faktura gäller inte som avbokning.

Alla kurser gäller endast en termin

För att fortsätta på Kulturskolan kommande termin måste du köpa en ny kurs. Du som redan går på Kulturskolan får ett kurserbjudande på "Mina sidor" i StudyAlong. Denna kurs måste du godkänna inom angiven svarstid för att säkra din plats under kommande termin.

Vi återbetalar eller reducerar inte avgiften om du slutar under pågående termin.

Ångerrätt och avbeställning

Din ångerrätt gäller fram till dagen innan kursstart. Om kursen redan har startat när du genomför ditt köp så har du ångerrätt fram till dagen innan din första lektion.

Om du ångrar ditt köp av kurs måste du avboka kursen via ditt konto i StadyAlong. Du loggar in på kontot som myndig elev eller vårdnadshavare och väljer den aktuella kursen. Klicka sedan på "Avsluta kursdeltagande" och följ de vidare instruktionerna. 

Det går inte att avboka via mail. 

Samtycke till att synas på bild eller film

Ett samtycke innebär att du själv som myndig elev eller du som vårdnadshavare till underårigt barn säger "ja" till att du själv (myndig elev) eller ditt barn får vara med på bild/film inom Kulturskolans verksamhet.

I och med samtycket godkänner du också att Kulturskolan får publicera bild och film på dig (myndig elev) eller ditt barn på StudyAlong, Facebook, Instagram, Youtube eller kommunens egna webbsidor. Samtycket omfattar även publicering i tryckt format så som affischer eller flyers.

Du kan när som helst återta ditt samtycke via inställningar i ditt konto.

Kurser

Kulturskolan erbjuder minst 25 lektionstillfällen under ett läsår. Även konserter, framträdanden och studiebesök räknas som lektionstillfälle.

Om inte Kulturskolan kan erbjuda minst 25 lärarledda kurstillfällen under ett sammanhållet läsår kommer kursdeltagarna i första hand att erbjudas att ta igen lektionen vid senare tillfälle om möjlighet finns till detta.

Ett ersättningstillfälle kan i det fallet komma att erbjudas på en annan veckodag, under en annan tid, eller i en annan form än det inställda ordinarie kurstillfället.

Kursavgiften kommer inte att reduceras eller återbetalas med anledning av inställd lektion.

 

Inställd kurs

Kulturskolan kan tvingas ställa in en kurs. Du har då rätt att få tillbaka den avgift du betalat. 

 

Inställda lektioner

Lärarledda inställda lektioner meddelas eleverna och/eller vårdnadshavare via StudyAlong, sms och/eller e-post. Det är därför viktigt att alla elever och vårdnadshavare har fyllt i aktuella kontaktuppgifter på ”Min sida” i StudyAlong.

Kulturskolan garanterar inte att en inställd lektion ersätts med en vikarie (läs mer under Kurser).

Hyra av instrument

Fiol, altfiol, cello, kontrabas, klarinett, saxofon, trumpet och tvärflöjt är möjliga att hyra av kulturskolan i mån av tillgänglighet.

Piano, keyboard, gitarr, elgitarr, elbas, blockflöjt och trumset behöver du själv införskaffa eller på annat sätt ha tillgång till för att på bästa sätt tillgodogöra dig undervisningen på Kulturskolan.

Avgiften per instrument och termin är en bokningsavgift och denna avgift återbetalas ej. Detta gäller även för det fall en elev införskaffar ett eget instrument under påbörjad termin. Instrumentet ska återlämnas till Kulturskolan omgående efter att kursen har avslutats. Återlämnat instrument kvitteras av lärare vid kulturskolan.

En ansvarsförbindelse gällande hyra av instrument uppstår då du som vårdnadshavare godkänner kulturskolans villkor vid hyra av ett instrument. Nedanstående gäller.

En elev som hyrt ett instrument av Kulturskolan är skyldig att vårda instrumentet väl och se till att instrumentet är i samma skick när det återlämnas som vid utlämnandet.

Vid eventuella skador på instrumentet som uppkommit under hyrestiden står eleven för reparationskostnaderna. Vid förlorat instrument ersätter eleven kostnaden för instrumentet med hela värdet. Värdet varierar mellan olika instrument och bestäms av Norbergs Kulturskola. 

Hyrt instrument får ej lånas ut eller användas av annan än eleven.

I fråga om underårig elev är i stället vårdnadshavare ersättningsskyldig enligt ovan vid skadat eller förlorat instrument under hyrestiden.

OBS: Kulturskolans instrument är inte försäkrade genom kommunen.

Vad är StudyAlong?

StudyAlong är ett verksamhetssystem framtaget för Sveriges musik- och kulturskolor. Det består av fyra integrerade delar:

·         kurskatalog

·         adminverktyg

·         lärplattform med chattfunktion

·         undervisningsmaterial

Norbergs Kulturskola använder sig av StudyAlong för att erbjuda kursplatser via kurskatalogen och för att administrera bokning, bekräftelse och betalning samt för att kommunicera och informera om undervisningen.

StudyAlong används även för att dela noter, texter, musik och filmer mellan lärare och elever samt för fjärr- och distansundervisning.

Myndig elev samt vårdnadshavare för underårig elev måste registrera ett konto i StudyAlong. Detta är nödvändigt bland annat för att kunna boka, betala samt få löpande information om de kurser som eleven deltar i.

Hur fungerar iRum?

De digitala klassrummen - iRummen - i StudyAlong är gruppchattar där berörda elever, vårdnadshavare och lärare för gemensam dialog, främst rörande undervisning inkl. videochatt, bild, film och digitala lektioner.

Den dialog som förs i ett digitalt klassrum är att jämställa med den dialog som förs i ett fysiskt undervisningsrum där samtliga deltagare i rummet tar del av dialogen.

Du som vårdnadshavare/elev kan när som helst radera dina inlägg eller höra av dig till oss om du behöver hjälp med att radera dina inlägg i iRummen.

OBS: Samtliga inlägg/bilder/filmer som postas i respektive iRum går automatiskt ut som notiser till samtliga deltagare som tar del av dialogen. Notiser skickas ut via mejl och syns på StudyAlong, ”Mina sidor”.

 

Behandling av personuppgifter - GDPR

När du som myndig elev eller som vårdnadshavare till underårig elev registrerar konto i StudyAlong uppger du dina/ditt barns personuppgifter.

I samband med registrering och kursbokning godkänner du att Norbergs kommun lagrar och använder personuppgifterna i kulturskolans verksamhet för att fullfölja ingånget avtal.

Följande personuppgifter om dig/ditt barn behöver registreras/sparas för att Norbergs kommun ska kunna behandla din ansökan om plats vid Kulturskolan och för att fullgöra avtalet:

·         Namn

·         Personnummer

·         E-postadress

·         Adress

·         Telefonnummer

·         IP-adress

Adressuppgifter hämtas automatiskt från Skatteverket. Övriga nödvändiga uppgifter registrerar du själv när du använder tjänsten för att ansöka om plats till Kulturskolan. Om du inte registrerar efterfrågade uppgifter kommer kommunen inte kunna behandla din ansökan till Kulturskolan.

Kontakta Kulturskolan om du vill veta vilka av dina personuppgifter vi använder och hur vi använder dessa. Du kan också be oss ändra dina personuppgifter om något i uppgifterna är fel. Kontakta oss även om du vill att vi ska radera dina personuppgifter eller om du tycker att vi använder dina personuppgifter fel på något sätt.

Du kan begära att få ta del av dina personuppgifter som Norbergs kommun använder om du till exempel vill ge uppgifterna till någon annan organisation. Norbergs kommun kan då lämna personuppgifterna till dig om det inte påverkar någon annan på ett negativt sätt.

Du kan alltid kontakta Norbergs kommun och säga att du vill återkalla samtycket till att du själv (myndig elev) eller ditt barn får synas/vara med på bild/film inom kulturskolans verksamhet.

Om du har några frågor om dina personuppgifter ska du kontakta Norbergs kommun.

Om du vill klaga på hur Norbergs kommun använder dina personuppgifter kan du kontakta Datainspektionen.

Norbergs kommun tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Läs mer om hur Norbergs kommun hanterar dina personuppgifter på: www.norberg.se/gdpr  

Coockies

StudyAlong använder sig av cookies enligt Electronic Communications Act, 25 juli 2003. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information för att hjälpa webbutiken att identifiera och följa användare.

Cookies finns som sessionscookies och som cookies som lagras permanent på din dator. Under tiden för ditt första besök i webbutiken blir din webbläsare tilldelad en sessionscookie som är unik och som används för att inte blanda ihop dig som användare med andra användare.

För att kunna använda webbutiken bör du tillåta cookies i din webbläsare. Denna typ av cookie används enbart för att ge dig som besökare en bättre upplevelse och support och lagrar inga personliga uppgifter om dig. Cookies kan raderas.

I StudyAlongs webbutik används cookies exempelvis för att bevaka din kundvagn, dina inställningar och vilka sidor du besökt för att kunna ge dig som användare en bättre kundupplevelse och support. 

Force Majeure

Vid händelse av krig, extraordinär händelse, eldsvåda, naturkatastrof, epidemi, pandemi, brottsligt angrepp, extrema väderförhållanden eller närliggande oförutsedda händelser frånsäger sig Kulturskolan ansvaret att fullfölja sitt åtagande att leverera kurser enligt gällande villkor.  Kulturskolans kurs- och instrumentavgift rabatteras eller återbetalas ej.

Skyddade personuppgifter

Behöver du särskild hantering av skyddade personuppgifter? Vill du till exempel registrera ett barn som har skyddad identitet, på en kurs hos Norbergs Kulturskola? Kontakta då Kulturskolan för manuell registrering: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.