Kristianstad användarvillkor

Avgifter

Kommunfullmäktige beslutar om avgiften för Kristianstads Musikskola. Läs mer om våra avgifter på vår hemsida. www.kristianstad.se/musikskolan

Betalning

Priset för Kristianstads Musikskolas kurser framgår i kurskatalogen. I kundvagnen visas det totala priset samt eventuella övriga avgifter. Efter att ditt köp har genomförts på våra betalpartners hemsidor dirigeras du automatiskt till en sida med titeln "Orderbekräftelse". Skriv ut denna sida som kvitto. Vid kortköp så sker betalning direkt. 

Vi återbetalar eller reducerar inte avgiften om du slutar under pågående termin. 

Avgiften är i SEK och ej momspliktig.

Fortsätta eller sluta

För att fortsätta på Kristianstads Musikskola nästa termin, måste du bekräfta kurs-erbjudandet som du får på "Mina sidor" i Study Along. Detta erbjudande måste du godkänna inom angiven svarstid för att säkra din plats under nästa termin. Godkännande av kurs innebär betalningsskyldighet. Om du inte vill fortsätta nästa termin ska du meddela din lärare skriftligen eller ta bort kurserbjudandet på "Mina sidor" i Study Along innan terminsstarten. Obetald faktura gäller inte som avbokning.
Observera att elevens lektionstid kan komma att ändras i samband med terminsstart.

Ångerrätt

Din ångerrätt gäller under 14 dagar och börjar löpa den dag då du bekräftat kurs-erbjudandet. Om du vill utnyttja din ångerrätt ska du meddela Kristianstads Musikskola detta via e-post genom att bifoga bekräftelsemejlet du fick vid köpet samt tydligt beskriva i mejlet att du ångrar dig. Vänligen observera att du inte har ångerrätt om kursen påbörjas inom de 14 ångerrättsdagarna.

Reducering av kursavgift

Vi återbetalar eller reducerar inte avgiften om du avbokar påbörjad kurs eller slutar under pågående termin. 

Vem får gå på Kristianstads Musikskola?

Barn och ungdomar folkbokförda i Kristianstad kommun i åldrarna 6 år – 20 år eller  elever inskrivna på grund/gymnasieskolor i Kristianstads Kommun, kan gå ämneskurs på Kristianstads Musikskola. I ensembleundervisning är åldersgränserna 6 år – 25 år. För vissa kurser kan deltagande ske från 3 år. För barn och ungdomar inom särskole-verksamheter gäller åldrarna 6 år – 25 år. 

Lektioner

Under läsåret kan lektioner ställas in på grund av lärares studiedagar eller andra aktiviteter på Musikskolan. Läraren ger information om vilka dagar det gäller. Elev erbjuds minst 28 lektionstillfällen med minsta lektionstid om 20 minuter enskilt eller i grupp under läsåret. Det erbjuds således inte lektion alla veckor under läsåret. Utöver ämnes-undervisning ges Musikskolans elever möjlighet att delta i kör, orkester- och ensemble-verksamhet.

Inställda lektioner

När så är möjligt sätter vi in vikarie om ordinarie lärare är sjuk. Om lektionen måste ställas in skickas information ut via SMS. Vi kompenserar inte med ytterligare undervisningstillfällen eller återbetalning vid inställda lektioner så länge antal erbjudna lektionstillfällen uppnås.

Frånvaro

Om man inte kan komma till sin lektion är det viktigt att meddela sin lärare i god tid.

Instrument

Eleven måste ha tillgång till eget instrument. Vissa instrument kan hyras i mån a tillgång av musikskolan mot en avgift. I denna avgift ingår inte förbrukningsmaterial såsom rör, strängar med mera eller instrumentförsäkring. 

Andra avgifter

Andra mindre avgifter till självkostnadspris i samband med aktiviteter i verksamheten kan förekomma. 

Hanteringen av personuppgifter

För att kunna administrera dig som vårdnadshavare och elev och kommer personuppgifterna att registreras i StudyAlong. Barn- och Utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig. Personuppgifter som lämnas behandlas för att handlägga ditt ärende. Uppgifterna kan på begäran lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Du har rätt att efter skriftlig begäran få information om vilka personuppgifter som behandlas om dig eller ditt minderåriga barn. Barn- och Utbildningsnämnden ska omgående rätta felaktiga och missvisande uppgifter. Du har under vissa förutsättningar rätt att få dina personuppgifter raderade, begränsade eller överförda. Läs mer om hur kommunen behandlar personuppgifter på www.kristianstad.se/personuppgifter. Kontakt till kommunens dataskyddsombud Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Du kan kontakta Datainspektionen om du har klagomål på hur dina personuppgifter behandlas.

Information:

Kristianstad kommun
Västra Storgatan 12
291 80 Kristianstad

Kontakt:

Musikskolans expedition:

044-13 66 23 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.