Distans- och fjärrundervisning via StudyAlong

Verksamhetssystemet StudyAlong möjliggör både distansundervisning och inom kort även fjärrundervisning på ett enkelt sätt då kursanmälan är helt integrerad med lärplattformen. Det innebär att alla antagna elever och deras vårdnadshavare per automatik finns i lärplattformen på StudyAlong, vars digitala klassrum - iRum - nås både via app och webb. Därtill är tjänsten PlayAlong helt integrerad i StudyAlong med ett gediget digitalt undervisningsmaterial bestående av tusentals videolektioner och noter anpassade för kulturskolan. Dessa tre delar: anmälan - lärplattform - undervisningsmaterial - är kärnan i de pedagogiska delarna av StudyAlong.

Kulturskolans uppdrag är att vara relevant och angelägen. Distans- och fjärrundervisning ger ökad tillgänglighet då kulturskolan till exempel kan erbjuda undervisning i ämnen som inte annars ges av hemkommunens lärare. Vidare kan de elever som av olika skäl inte kan eller vill ta sig till kulturskolan en viss dag/tid ändå delta i skolans undervisning. Minskat resande främjar också miljöarbetet.

 

Distansundervisning

Att undervisa elever online på distans via StudyAlong har ägt rum sedan 2008. I synnerhet "Kulturskolan Stockholm Online" har varit ledande i Sverige att erbjuda kulturskola online i ämnena Cello, Piano/Keyboard, Slagverk/Trummor, Gitarr/Elgitarr och Elbas. Läraren presenterar ett videomaterial i iRummet (det digitala klassrummet) på StudyAlong vilket eleverna tar del av och övar efter. I slutet av veckan förväntas eleven själv spela in sina framsteg och publicera i iRummet. Läraren ger därefter feedback genom nytt videosvar. Så fortgår undervisningen veckovis med videolektioner och lärarledd feedback som grund. Fördelar med distansundervisning jämfört med fjärrundervisning är:

  1. Inga problem med schemaläggning eller tider som ska passas - eleven tar del av undervisningen när så önskas
  2. Inga uppkopplingsproblem med kameror, högtalare och mikrofoner
  3. Inget problem kring latency eller synkning
  4. Ingen prestationspress vid uppspel

Men framförallt efterliknar vi det arbetssätt som eleverna själva är så vana vid från egen instudering av vad-det-än-månde-vara som sker dagligdags via YouTube. YouTube må erbjuda undervisning i samma ämnen som vi inom kulturskolan, men vi lägger till vår kompetens som kulturskolelärare och ger det som inte YouTube kan klara av - feedback.

 

Fjärrundervisning

Fjärrundervisning är onlineundervisning via videokonferens, en funktion som inom kort återfinns i iRummen på StudyAlong. Fjärrundervisningen påminner om den traditionella undervisningen inom Kulturskolan; eleven har sin fasta lektionstid då lektionen genomförs och man kommunicerar med sin lärare i realtid. Till skillnad från distansundervisning är eleven bunden till en viss lektionstid men kan i gengäld få direkt feedback på sina nuvynna kulturfärdigheter - på samma sätt som eleven får vid traditionell kulturskoleundervisning som sker på en bestämd tid och plats - i detta fall är platsen "online". Fjärrundervisning fungerar bäst idag inom Bild & formämnet. Vid musiklektioner är än så länge samspel svårt att genomföra utan dyr och avancerad utrustning (som inbegriper stadsnät och fiber). Det finns dock stora förhoppningar om att latencyproblemen (dvs tidsförskjutningen) ska försvinna i samband med att 5G-nätet byggs ut. Först då, när alla har tillgång till snabbt Internet i "sin egen ficka" via mobilen, bedömer vi att fjärrundervisningen kommer att slå igenom på bred front. 

 

För mer information:

Webbinarium för StudyAlongskolor - se separat inbjudan
Webbinarium för externa skolor: onsdag 18/3 kl 09.00 (https://meet.google.com/cyc-ybqb-hqp)
eller kontakta Fredrik Österberg (0707-70 88 21), Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.)