Mina pågående bokningar:

Gå vidare

Inriktning

  • Alla
  • Kompetensutveckling
  • Kulturgaranti
  • Rösträtt
  • Skapande skola
  •  

Fler val

Fritextsök:
 
Visa endast
lediga platser:
Ja
Nej
Nollställ filtrering
Läsår 21/22

Alfabetet genom cirkus och rörelse

I klassrummet, på skolan, Lund
Eleverna får vid två tillfällen besök i klassrummet av kulturskolans cirkus och danspedagog och kommer tillsammans med dem att utforska alfabetet genom rörelse, balans, gester, former och jonglering. Detta med hjälp av olika enkla cirkusredskap. Klassen arbetar med skapande övningar och med att gestalta och tolka alfabetet både individuellt och i grupp. Tillsammans övar de på rytm och koordination genom lek och samarbete. Via enkla balanskonster övas motorik och tillit där elever och lärare får prova att skriva såväl med gester som med hela kroppen och använda sig av enkla cirkusredskap. Ni bokar genom att göra en intresseanmälan. Kulturskolan kontaktar sedan er för att boka in dag och tid för de två besöken. Om det är någon veckodag eller tid som inte fungerar kan ni skriva detta i meddelanderutan. Tiderna är 09.00-10.30 eller 11.30-13.00. Skolor som har mer än en årskurs 1 kommer att bokas så att ni erbjuds samma dag men olika tider.
Visa mer
Dans och rörelse, åk 1 | Årskurs 1 | Kulturaktör: Kulturtråden
Intresseanmälan
Läsår 21/22

Bokstavstryck: Ordflaggor och favoritord

I klassrummet, på skolan, Lund
Välkomna till en kreativ workshop på temat bokstäver och språk! I det här programmet kommer barnen att få möjlighet att lekfullt utforska alfabetet och dess bokstäver. Vilka ord är viktiga för dig? Det undrar konstnärerna Moa Lönn och Karin Auran Frankenstein. Tillsammans med barnen undersöker de bokstäver och ord. Hur låter bokstäverna? Kan ett ord få dig att känna och smaka? Moa och Karin kommer till ert klassrum och guidar eleverna i en lekfull och kreativ process som är fylld av sinnesupplevelser, former, färger och uttryck. Barnens viktiga ord stämplas och målas på vimplar och flaggor som sedan kan pryda klassrum och skolgårdar. Ni bokar programmet genom att göra en intresseanmälan. Vi kontaktar sedan er med en dag och tid. Om det är någon veckodag som inte är möjlig för besök kan ni skriva detta i meddelanderutan men var gärna så flexibla som möjligt eftersom det är ett schema som ska läggas utifrån konstnärernas tider och avstånd mellan skolor. Moa och Karin kommer att kontakta varje boknings kontaktperson innan besöket för att stämma av kring insläpp och annat. Sista dag att boka detta program är 1 oktober. Därefter erbjuds tiderna till andra årskurser.
Visa mer
Bild och form, F klass | Förskoleklass | Kulturaktör: Kulturtråden
Intresseanmälan
Läsår 21/22

Fokus Sápmi på Kulturen

Tegnerplatsen 6, Kulturen, Lund
Välkommen till Kulturen och programmet Fokus Sápmi! I detta program delas klassen i två grupper. En grupp börjar med visning och den andra med verkstad. Mellan passen har grupperna utomhusaktiviteter på samiskt tema. Eleverna får en guidad visning av utställningen Fokus sápmi. Med utgångspunkt i de samiska föremål som finns i Kulturens samlingar skildrar utställningen samernas historia och kultur och knyter också an till nutidens Sápmi. Utställningen börjar och slutar i nutid och berättar däremellan om viktiga händelser och personer i Sápmis historia. Visningen tar upp teman som kolonisation, exploatering av naturtillgångar, tvångskristnade och rasbiologi. Den berättar också om starka förkämpar för samers rättigheter. I programmet ingår även ett besök i Kulturens verkstad. Där får eleverna utforska sin egen kreativitet och skapande genom en slöjduppgift som är inspirerad av traditionella samiska material, färger och mönster. Föremålen som skapas får tas med hem.
Visa mer
Kulturhistoria, åk 3 | Årskurs 3 | Kulturaktör: Kulturtråden , Yvonne Andersson
Visa tillfällen
Onsdag den 02 febr 09:00-10:15  | Antal bokade: 0/33
Boka
Onsdag den 02 febr 10:30-11:45  | Antal bokade: 0/33
Boka
Torsdag den 03 febr 09:00-10:15  | Antal bokade: 0/33
Boka
Torsdag den 03 febr 10:30-11:45  | Antal bokade: 0/33
Boka
Fredag den 04 febr 09:00-10:15  | Antal bokade: 0/33
Boka
Fredag den 04 febr 10:30-11:45  | Antal bokade: 0/33
Boka
Onsdag den 09 febr 09:00-10:15  | Antal bokade: 0/33
Boka
Onsdag den 09 febr 10:30-11:45  | Antal bokade: 0/33
Boka
Torsdag den 10 febr 09:00-10:15  | Antal bokade: 0/33
Boka
Torsdag den 10 febr 10:30-11:45  | Antal bokade: 0/33
Boka
Fredag den 11 febr 09:00-10:15  | Antal bokade: 0/33
Boka
Onsdag den 16 febr 09:00-10:15  | Antal bokade: 0/33
Boka
Onsdag den 16 febr 10:30-11:45  | Antal bokade: 0/33
Boka
Torsdag den 17 febr 09:00-10:30  | Antal bokade: 0/33
Boka
Torsdag den 17 febr 10:30-11:45  | Antal bokade: 0/33
Boka
Fredag den 18 febr 09:00-10:15  | Antal bokade: 0/33
Boka
Läsår 21/22

Folktro förr och nu på Kulturen

Tegnerplatsen 6, Kulturen, Lund
Välkommen till Kulturen och programmet Folktro, förr och nu! I detta program får eleverna en rundvandring i Kulturens friluftsmuseum och gör både ett besök hos familjen Olsson ute på landet och hos professorsfamiljen Thomander i stan. I alla tider har människan inom folktron omgett sig av talismaner, saker som ska bringa tur eller något som man har hittat i naturen och som man har gett speciella magiska egenskaper. Eleverna får lära sig om folktro genom historien och får undersöka vilka vidskepelser som finns idag. Klassen går också en promenad i Kulturens park, exempelvis örtagården, och får lyssna på berättelser om troll, tomtar, bäckahästen och andra väsen. Efter rundvandringen samlas klassen i Kulturens verkstad. Här får de tillverka sina egna föremål som ska skydda och bringa tur. Utifrån ett uppdukat bord med både natur- och modernare material får eleverna själv utforska sin kreativitet i skapandet. Pegagogen handleder och ger inspiration. Elevernas personliga talismaner kommer vi avslutningsvis att väcka liv i genomen en gemensam magisk trolleriramsa. När ni kommer till Kulturen delas klassen i två grupper. Den ena gruppen börjar med visning och den andra med skapande verkstad.
Visa mer
Kulturhistoria, åk 3 | Årskurs 3 | Kulturaktör: Kulturtråden
Visa tillfällen
Onsdag den 09 mars 09:00-10:15  | Antal bokade: 0/35
Boka
Onsdag den 09 mars 10:30-11:45  | Antal bokade: 0/35
Boka
Fredag den 11 mars 09:00-10:15  | Antal bokade: 0/35
Boka
Fredag den 11 mars 10:30-11:45  | Antal bokade: 0/35
Boka
Onsdag den 16 mars 09:00-10:15  | Antal bokade: 0/35
Boka
Onsdag den 16 mars 10:30-11:45  | Antal bokade: 0/35
Boka
Fredag den 18 mars 09:00-10:15  | Antal bokade: 0/35
Boka
Fredag den 18 mars 10:30-11:45  | Antal bokade: 0/35
Boka
Onsdag den 23 mars 09:00-10:15  | Antal bokade: 0/35
Boka
Onsdag den 23 mars 10:30-11:45  | Antal bokade: 0/35
Boka
Tisdag den 29 mars 09:00-10:15  | Antal bokade: 0/35
Boka
Tisdag den 29 mars 10:30-11:45  | Antal bokade: 0/35
Boka
Onsdag den 30 mars 09:00-10:15  | Antal bokade: 0/35
Boka
Onsdag den 30 mars 10:30-11:45  | Antal bokade: 0/35
Boka
Torsdag den 31 mars 09:00-10:15  | Antal bokade: 0/35
Boka
Torsdag den 31 mars 10:30-11:45  | Antal bokade: 0/35
Boka
Tisdag den 05 april 09:00-10:15  | Antal bokade: 0/35
Boka
Tisdag den 05 april 10:30-11:45  | Antal bokade: 0/35
Boka
Onsdag den 06 april 09:00-10:15  | Antal bokade: 31/35
Boka
Onsdag den 06 april 10:30-11:45  | Antal bokade: 0/35
Boka
Läsår 21/22

Konst på vår skola

I klassrummet, på skolan, Lund
Kulturgarantin i konst för årskurs 8 består av en uppsökande verksamhet där pedagoger från Lunds konsthall kommer till skolorna för att tillsammans med eleverna utforska, diskutera och hitta komplement till de offentliga konstverk som finns på skolan. Centrala frågor för workshopen är: Varför finns just detta konstverk på denna plats? Vad betyder verket/verken för er? Finns det något som ni tycker saknas som kan läggas till för att komplettera konsten? Workshopen inleds med en dialogbaserad visning där Lunds konsthalls pedagog berättar om hur offentlig konst kommer till och presenterar de konstverk som finns på den egna skolan. Visningen behandlar frågor som: Vem är konstnären? När kom verket till? Speglar verket någon konstnärlig inriktning eller tidsepok och i så fall på vilket sätt? Vad tror klassen att verket betyder eller representerar och vad tycker de om det? Efterföljande workshop fokuserar på medskapande och meningsskapande i relation till konsten, där eleverna arbetar med bild och text för att lyfta fram sina egna perspektiv på konsten och presentera förslag på hur den skulle kunna kompletteras. På skolor som saknar offentlig konst arbetar vi istället med förslag på hur ett konstverk på skolan skulle kunna se ut och vilka teman deltagarna skulle vilja att det tog upp. För info om workshop eller material kontakta: Linn Hübinette, linn.hubinette@lund.se EXEMPEL PÅ KOPPLINGAR TILL LÄROPLANEN: Samhällskunskap – demokratiska processer, meningsutbyte om samhällsfrågor. Bild – bildanalys, bildframställning, att kombinera bild och text.
Visa mer
Konst, åk 8 | Årskurs 8 | Kulturaktör: Kulturtråden , Linn Hübinette
Visa tillfällen
Tisdag den 01 mars 10:00-12:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Tisdag den 01 mars 13:00-15:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Onsdag den 02 mars 10:00-12:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Onsdag den 02 mars 13:00-15:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Torsdag den 03 mars 10:00-12:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Torsdag den 03 mars 13:00-15:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Fredag den 04 mars 10:00-12:00  | Antal bokade: 32/33
Boka
Fredag den 04 mars 13:00-15:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Tisdag den 08 mars 13:00-15:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Tisdag den 08 mars 10:00-12:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Onsdag den 09 mars 10:00-12:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Onsdag den 09 mars 13:00-15:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Torsdag den 10 mars 10:00-12:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Torsdag den 10 mars 13:00-15:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Fredag den 11 mars 10:00-12:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Fredag den 11 mars 13:00-15:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Måndag den 14 mars 10:00-12:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Måndag den 14 mars 13:00-15:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Tisdag den 15 mars 10:00-12:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Tisdag den 15 mars 13:00-15:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Onsdag den 16 mars 10:00-12:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Onsdag den 16 mars 13:00-15:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Torsdag den 17 mars 10:00-12:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Torsdag den 17 mars 13:00-15:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Fredag den 18 mars 10:00-12:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Fredag den 18 mars 13:00-15:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Måndag den 21 mars 13:00-15:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Måndag den 21 mars 10:00-12:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Tisdag den 22 mars 10:00-12:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Tisdag den 22 mars 13:00-15:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Onsdag den 23 mars 10:00-12:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Onsdag den 23 mars 13:00-15:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Torsdag den 24 mars 10:00-12:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Torsdag den 24 mars 13:00-15:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Fredag den 25 mars 10:00-12:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Fredag den 25 mars 13:00-15:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Måndag den 28 mars 10:00-12:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Måndag den 28 mars 13:00-15:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Tisdag den 29 mars 10:00-12:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Tisdag den 29 mars 13:00-15:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Onsdag den 30 mars 10:00-12:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Onsdag den 30 mars 13:00-15:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Torsdag den 31 mars 10:00-12:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Torsdag den 31 mars 13:00-15:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Fredag den 01 april 13:00-15:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Fredag den 01 april 10:00-12:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Måndag den 04 april 10:00-12:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Måndag den 04 april 13:00-15:00  | Antal bokade: 32/33
Boka
Tisdag den 05 april 10:00-12:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Tisdag den 05 april 13:00-15:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Onsdag den 06 april 10:00-12:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Onsdag den 06 april 13:00-15:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Torsdag den 07 april 10:00-12:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Torsdag den 07 april 13:00-15:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Fredag den 08 april 10:00-12:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Fredag den 08 april 13:00-15:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Tisdag den 19 april 10:00-12:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Tisdag den 19 april 13:00-15:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Onsdag den 20 april 10:00-12:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Onsdag den 20 april 13:00-15:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Torsdag den 21 april 10:00-12:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Torsdag den 21 april 13:00-15:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Fredag den 22 april 13:00-15:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Fredag den 22 april 10:00-12:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Måndag den 25 april 10:00-12:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Måndag den 25 april 13:00-15:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Tisdag den 26 april 10:00-12:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Tisdag den 26 april 13:00-15:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Onsdag den 27 april 10:00-12:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Onsdag den 27 april 13:00-15:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Torsdag den 28 april 10:00-12:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Torsdag den 28 april 13:00-15:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Läsår 21/22

Kulturgaranti i teater

Kastanjegatan 13, Stenkrossen, Lund
Välkommen till Stenkrossen och föreställningen De vågade med Teater Jaguar. En föreställning om nutida och historiska hjältar som med sitt mod har förändrat världen. De vågade är en collageföreställning om fenomenala idéer, briljanta upptäckter och superhjältar nu och då. På ett lekfullt sätt hyllar vi de människor vars styrka sitter i idén. Som vet att det som krävs för att uppnå hjältedåd inte är muskler, utan mod. Vi får möta en rad historiska och nutida människor som skapat förändring genom handling. Som Rosa Parks på bussen, Marie Curie i sitt laboratorium och Amelia Earhart över Atlanten. Hur långt kan ditt mod ta dig? Vad är din superkraft? Vågar du berätta den för någon? Kan alla förändra världen? För vem: Alla elever i årskurs 5 i Lunds kommun Var: Stenkrossen, Kastanjegatan 13 i Lund När: 28 mars till 31 mars samt 9-10 maj klockan 10.00 och 13.00 Hur: Kulturgarantin är gratis för alla elever i årskurs 5 och buss ingår. Föreställningen är 40 minuter lång och efteråt erbjuds en kort frågestund där eleverna har möjlighet att ställa frågor till skådespelarna. Sista dag att boka med platsgaranti för årskurs 5 är fredagen den 7 mars. Därefter släpps platserna som är kvar till årskurs 4 och 6 och det är kostnadsfritt även för dem. Kom i god tid så att alla hinner hänga av sig och få sin plats och att föreställningen kan starta i tid.
Visa mer
Teater, åk 5 | Årskurs 5 | Kulturaktör: Kulturtråden
Visa tillfällen
Måndag den 28 mars 13:00-13:50  | Antal bokade: 0/130
Boka
Tisdag den 29 mars 10:00-10:50  | Antal bokade: 124/130
Boka
Tisdag den 29 mars 13:00-13:50  | Antal bokade: 128/130
Boka
Onsdag den 30 mars 10:00-10:50  | Antal bokade: 84/130
Boka
Onsdag den 30 mars 13:00-13:50  | Antal bokade: 51/130
Boka
Torsdag den 31 mars 10:00-10:50  | Antal bokade: 119/130
Boka
Torsdag den 31 mars 13:00-13:50  | Antal bokade: 0/130
Boka
Måndag den 09 maj 13:00-13:50  | Antal bokade: 0/130
Boka
Tisdag den 10 maj 10:00-10:50  | Antal bokade: 0/130
Boka
Tisdag den 10 maj 13:00-13:50  | Antal bokade: 113/130
Boka
Läsår 21/22

Lilla svansjön

Kastanjegatan 13, Stenkrossen, Lund
Välkommen till en dansföreställning med Claire Parsons danskompani i samarbete med Unga dramaten. Istället för de graciösa svanarna besökaren förväntar sig dyker istället tre figurer upp på scen som provar flygturer, tar sig an en silversjö och hittar bästa stegen för fåglar i grupp. Lilla Svansjön gör upp med vem som får ta plats och förväntningarna på hur saker och ting ska göras. Det är en stor klassiker i ny tappning som handlar om att ta andra steg än de förväntade. Föreställningen är 40 minuter och efteråt är det 10 minuters frågestund där barnen har möjlighet att ställa frågor till dansarna. Sista dag att boka är måndagen den 10 januari. Därefter släpps platserna till elever i åk 1.
Visa mer
Dans, åk 2 | Årskurs 2 | Kulturaktör: Kulturtråden
Visa tillfällen
Tisdag den 25 jan 09:30-10:20 Fullbokat
Fullbokat
Tisdag den 25 jan 12:30-13:20 Fullbokat
Fullbokat
Onsdag den 26 jan 09:30-10:20 Fullbokat
Fullbokat
Torsdag den 27 jan 09:30-10:20 Fullbokat
Fullbokat
Torsdag den 27 jan 12:30-13:20 Fullbokat
Fullbokat
Fredag den 28 jan 09:30-10:20 Fullbokat
Fullbokat
Läsår 21/22

Rum av musik och rörelse, särskolan 7-9

I klassrummet, på skolan, Lund
Välkommen att skapa ett rum av musik och rörelse tillsammans med oss! Med sin dans och musik skapar pedagogerna Simone, Katja och Åsa en en musikalisk upplevelse tillsammans med eleverna. Alla kan vara med och upplägget anpassas efter gruppen och era önskemål. Pedagogerna har med sig berättelser, rörelser, instrument och sånger och arbetar med rytmik, drama, musik och dans. Deras ambition är att eleverna ska få både se och synas, lyssna och höras och att de ska få uppleva musik och dans med hela kroppen. Upplägget bygger på att pedagogerna träffar eleverna tre gånger. Första mötet är i form av en föreställning där eleverna får bekanta sig med musiken, dansen och pedagogerna. Här skapas upplägget för kommande möten utifrån gruppens behöv och önskemål. Vid nästa möte kommer Åsa och Katja jobba vidare med musiken och eleverna får då vara med och spela och sjunga. Vid tredje passet kommer Simone och jobbar med dans och rörelse till den då kända musiken Programmet börjar vårterminen 2022. Ni anmäler er genom att göra en intresseanmälan till detta program. Ni blir sedan kontaktade för bokning av dag och tid.
Visa mer
Särskolan, musik och rörelse | Årskurs 7-Årskurs 9 | Kulturaktör: Kulturtråden
Intresseanmälan
Läsår 21/22

Rum av musik, särskolan 1-6

I klassrummet, på skolan, Lund
Programmet Rum av musik strävar efter att varje elev ska få förhålla sig både individuellt och kollektivt i sitt musicerande. De ska få både synas och se, höras och höra. Programmet anpassas efter eleverna - det kan vara en folkmusikalisk berättarföreställning eller sinnesstimulering. Med kontrabas och fiol lägger pedagogerna en grund och tillsammans med gruppen skapas en musikalisk upplevelse. De har med sig berättelser, sånger och instrument och arbetar med rytmik, drama och musik. Välkommen att skapa ett rum av musik tillsammans med oss! Programmet utförs på skolan med tre träffar per grupp. Ni gör en intresseanmälan här och kontaktas sedan för att boka in dag och tid.
Visa mer
Särskolan, musik och rörelse | Årskurs 1-Årskurs 6 | Kulturaktör: Kulturtråden , Åsa Mogensen
Intresseanmälan
Läsår 21/22

Välkommen till Månteatern

Bredgatan 3, Månteatern, Lund
Välkommen till Månteatern och programmet ”Ett besök i teaterns magiska värld”. Eleverna får möta teatern genom att få en inblick i vad som sker både bakom och på scen. De får se teatern som en fysisk plats med olika funktioner, som exempelvis foajé, salong, loger och förråd med rekvisita och kostym. De får även möta skådespelare och tekniker som jobbar på teatern. Eleverna kommer även få ta del av och själva prova på det som sker på scen, exempelvis i att testa hur ljus och ljud kan påverka stämning och känslor på scen. Eleverna kommer också få stå på scen och prova på skådespeleri genom gestaltningsövningar. De kommer utifrån givna ramar få skapa från egen fantasi och kreativitet. Genom att eleverna får möta teatern som en fysisk plats, träffa de som jobbar på teatern och själva får testa på att stå på scen så kommer det skapa en unik erfarenhet och helhetsförståelse för scenkonst. Förhoppningsvis skapar det även en nyfikenhet på scenkonst som uttryckssätt för eget skapande. Vi tror också att detta möte kommer utveckla elevernas kommande scenkonstupplevelser. Programmet för årskurs 4 genomförs av Månteatern och Teater Sagohuset i Lund. Varje klass får besöka en av de två teatrarna men programmets upplägg är samma på båda.
Visa mer
Upptäck teater, åk 4 | Årskurs 4 | Kulturaktör: Henrik Hulander, Kulturtråden
Visa tillfällen
Tisdag den 25 jan 09:30-11:00 Fullbokat
Fullbokat
Tisdag den 25 jan 12:30-14:00  | Antal bokade: 0/35
Boka
Onsdag den 26 jan 09:30-11:00 Fullbokat
Fullbokat
Onsdag den 26 jan 12:30-14:00  | Antal bokade: 0/35
Boka
Torsdag den 27 jan 09:30-11:00 Fullbokat
Fullbokat
Torsdag den 27 jan 12:30-14:00  | Antal bokade: 0/35
Boka
Fredag den 28 jan 09:30-11:00  | Antal bokade: 0/35
Boka
Fredag den 28 jan 12:30-14:00  | Antal bokade: 0/35
Boka
Måndag den 07 febr 12:30-14:00 Fullbokat
Fullbokat
Måndag den 07 febr 09:30-11:00 Fullbokat
Fullbokat
Tisdag den 08 febr 09:30-11:00  | Antal bokade: 0/35
Boka
Tisdag den 08 febr 12:30-14:00 Fullbokat
Fullbokat
Onsdag den 09 febr 09:30-11:00 Fullbokat
Fullbokat
Onsdag den 09 febr 12:30-14:00  | Antal bokade: 0/35
Boka
Torsdag den 10 febr 09:30-11:00  | Antal bokade: 0/35
Boka
Torsdag den 10 febr 12:30-14:00  | Antal bokade: 0/35
Boka
Fredag den 11 febr 09:30-11:00  | Antal bokade: 0/35
Boka
Fredag den 11 febr 12:30-14:00  | Antal bokade: 0/35
Boka
Läsår 21/22

Välkommen till Teater Sagohuset

Gylleholmsgatan 16, Teater Sagohuset, Lund
Välkommen till Teater Sagohuset och programmet ”Ett besök i teaterns magiska värld”. Här får eleverna en insyn i hur en professionell teater fungerar och ger dem en unik möjlighet att komma bakom kulisserna. Eleverna får bekanta sig med scenkonstens olika yrkesroller och får en inblick i hur en föreställning blir verklighet. Eleverna arbetar tillsammans i halvklass och delas in i grupper för de roller som finns på en teater, både på scen och bakom. Med ljus, ljud, rekvisita och kostym skapar de en miniföreställning tillsammans. Programmet för årskurs 4 genomförs av Månteatern och Teater Sagohuset i Lund. Varje klass får besöka en av de två teatrarna men programmets upplägg är samma på båda.
Visa mer
Upptäck teater, åk 4 | Årskurs 4 | Kulturaktör: Kulturtråden , Leila Åkerlund, Lisa
Visa tillfällen
Måndag den 28 febr 09:30-11:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Måndag den 28 febr 12:30-14:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Tisdag den 01 mars 09:30-11:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Tisdag den 01 mars 12:30-14:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Onsdag den 02 mars 09:30-11:00 Fullbokat
Fullbokat
Onsdag den 02 mars 12:30-14:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Torsdag den 03 mars 09:30-11:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Torsdag den 03 mars 12:30-14:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Fredag den 04 mars 09:30-11:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Fredag den 04 mars 12:30-14:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Onsdag den 09 mars 09:30-11:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Onsdag den 09 mars 12:30-14:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Torsdag den 10 mars 09:30-11:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Torsdag den 10 mars 12:30-14:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Fredag den 11 mars 12:30-14:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Fredag den 11 mars 09:30-11:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Måndag den 04 april 09:30-11:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Måndag den 04 april 12:30-14:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Tisdag den 05 april 09:30-11:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Tisdag den 05 april 12:30-14:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Onsdag den 06 april 09:30-11:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Onsdag den 06 april 12:30-14:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Torsdag den 07 april 09:30-11:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Torsdag den 07 april 12:30-14:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Tisdag den 19 april 09:30-11:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Tisdag den 19 april 12:30-14:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Onsdag den 20 april 09:30-11:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Onsdag den 20 april 12:30-14:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Torsdag den 21 april 09:30-11:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Torsdag den 21 april 12:30-14:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Läsår 21/22

Visning och workshop på Skissernas

Finngatan 2, Skissernas museeum, Lund
Visning och workshop på Skissernas museum Obs, ni ska välja ett av dessa två program. Skriv i rutan för meddelande vid bokning vilket ni vill gå på. Skissernas Museum har en konstsamling att hämta både inspiration och kunskap ur. De erbjuder två olika skolprogram som tagits fram utifrån museets inriktning på offentlig konst och kreativ process. Båda skolprogrammen innehåller dialogbaserad visning i deras utställningar samt eget skapande utifrån ett tema. Eleverna får möjlighet att uttrycka tankar, iakttagelser och känslor genom samtal kring konsten och genom skapandet. Ni väljer mellan två program Hjältar i konsten och Konst i staden, från mexikanske revolutionen till dagens graffiti. OBS, Skriv i rutan för meddelande vilket program ni vill delta i. Hjältar i konsten Vilka egenskaper har en hjälte? Vilka personer väljer vi att hylla som förebilder och vilka får egna monument? Kanske är någon en hjälte idag som blev hånad eller missförstådd under sin tid? Vi tittar på skisser och modeller till monument som hyllar historiska personer och vad de åstadkommit och funderar över vem vi hyllar idag. Vad är värt att bevara för framtiden i form av en skulptur? Vi ser även förslag till så kallade anti-monument som fungerar som motsatsen till en hyllning. Dessa är ofta humoristiska och snarare skapade som samhällskritik. Vi diskuterar vilken bild av historien vi får utifrån dessa olika perspektiv och vilken funktion de har haft. Efter visningen släpper vi loss kreativiteten och låter eleverna gestalta porträtt i kollageteknik av en person som de antingen vill hylla eller ifrågasätta Konst i staden, från mexikanske revolutionen till dagens graffiti Väggen har alltid använts som yta att måla och skriva budskap på, från grottmålningar till dagens gatukonst. Hur användes väggen för 100 år sedan och hur används den idag? Vi ser hur väggen genom historien använts som ett sätt att inta och bestämma över det offentliga rummet. Vi tittar på dagens gatukonst och hur konstnärer lämnar sina personliga avtryck i staden. Kan konst på väggar också vara digital? Efter visningen arbetar eleverna i grupp med att skapa installationer på golvet i stora format.
Visa mer
Konst, åk 7 | Årskurs 7 | Kulturaktör: Chatrine Hellberg, Kulturtråden , Linnea Mcshane, Magdalena Sigmond
Visa tillfällen
Tisdag den 25 jan 09:00-11:00 Fullbokat
Fullbokat
Onsdag den 26 jan 09:00-11:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Torsdag den 27 jan 09:00-11:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Fredag den 28 jan 09:00-11:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Tisdag den 01 febr 09:00-11:00 Fullbokat
Fullbokat
Onsdag den 02 febr 09:00-11:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Onsdag den 09 febr 09:00-11:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Torsdag den 10 febr 09:00-11:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Fredag den 11 febr 09:00-11:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Tisdag den 15 febr 09:00-11:00 Fullbokat
Fullbokat
Onsdag den 16 febr 09:00-11:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Torsdag den 17 febr 09:00-11:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Fredag den 18 febr 09:00-11:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Tisdag den 01 mars 09:00-11:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Onsdag den 02 mars 09:00-11:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Torsdag den 03 mars 09:00-11:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Fredag den 04 mars 09:00-11:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Onsdag den 09 mars 09:00-11:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Torsdag den 10 mars 09:00-11:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Fredag den 11 mars 09:00-11:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Tisdag den 15 mars 09:00-11:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Onsdag den 16 mars 09:00-11:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Torsdag den 17 mars 09:00-11:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Fredag den 18 mars 09:00-11:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Onsdag den 23 mars 09:00-11:00 Fullbokat
Fullbokat
Torsdag den 24 mars 09:00-11:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Fredag den 25 mars 09:00-11:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Tisdag den 26 april 09:00-11:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Onsdag den 27 april 09:00-11:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Torsdag den 28 april 09:00-11:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Fredag den 29 april 09:00-11:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Onsdag den 04 maj 09:00-11:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Torsdag den 05 maj 09:00-11:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Fredag den 06 maj 09:00-11:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Tisdag den 10 maj 09:00-11:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Onsdag den 11 maj 09:00-11:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Torsdag den 12 maj 09:00-11:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Fredag den 13 maj 09:00-11:00  | Antal bokade: 0/33
Boka
Läsår 21/22

Workshop med sångcoach på förskolan

valfritt rum, på förskolan, Lund
Att bruka sin röst kräver att man kan sjunga ut, med självförtroende och på den egna röstens villkor. Genom Rösträtt – sång på förskolan ges förskolor möjlighet att investera i kunskap, idéer och material som kan inspirera till att sjunga mera i den dagliga verksamheten, utifrån barnens egna tonarter och stämband. Namnet Rösträtt innehåller en dubbeltydighet. Rätt här står för att använda rösten på rätt sätt, men också en demokratisk aspekt och möjligheten till inflytande och delaktighet. Med projektet vill vi göra en insats för musik på små barns villkor. Alla workshops innehåller tre delar. 1. Uppsjungning/uppvärmning av rösten, stämbanden och kroppen 2. Delaktighet i sång och rörelse 3. Lyssna: sångcoachen sjunger för barnen Gruppen får vara max 40 personer. Programmet har ett begränsat antal workshops.
Visa mer
workshop med sångcoach på förskolan | Förskola, 3 år-Förskola, 5 år | Kulturaktör: Kulturtråden
Visa tillfällen
Måndag den 28 febr 09:30-10:30  | Antal bokade: 0/40
Boka
Onsdag den 02 mars 09:30-10:30  | Antal bokade: 22/40
Boka
Torsdag den 03 mars 09:30-10:30  | Antal bokade: 0/40
Boka
Fredag den 04 mars 09:30-10:30  | Antal bokade: 0/40
Boka
Måndag den 07 mars 09:30-10:30  | Antal bokade: 0/40
Boka
Tisdag den 08 mars 09:30-10:30  | Antal bokade: 0/40
Boka
Torsdag den 10 mars 09:30-10:30  | Antal bokade: 0/40
Boka
Måndag den 14 mars 09:30-10:30  | Antal bokade: 17/40
Boka
Tisdag den 15 mars 09:30-10:30  | Antal bokade: 35/40
Boka
Onsdag den 16 mars 09:30-10:30  | Antal bokade: 23/40
Boka
Torsdag den 17 mars 09:30-10:30  | Antal bokade: 0/40
Boka
Fredag den 18 mars 09:30-10:30  | Antal bokade: 0/40
Boka
Antal bokade: 0/40
Boka

Skapa användare

Vidare steg 2