Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighetsredogörelse för StudyAlong.se

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur studyalong.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

 

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Identifierade brister beskrivs nedan.

 

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, skriv tjänstens webbadress eller sidnamn samt vilket problem eller brist du upplevt och maila detta till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. så att vi får veta att problemet finns.

 

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Identifierade tillgänglighetsproblem

 • Framgångskriterium 1.3.1 - Ange i kod vad sidans olika delar har för roll.
 • Framgångskriterium 1.3.3 - Gör inte instruktioner beroende av sensoriska kännetecken.
 • Framgångskriterium 2.1.1 - Utveckla systemet så att det går att hantera med enbart tangentbordet.
 • Framgångskriterium 2.4.2 - Skriv beskrivande sidtitlar.
 • Framgångskriterium 2.4.4 - Skriv tydliga länkar.
 • Framgångskriterium 2.4.6 - Skriv beskrivande rubriker och etiketter.
 • Framgångskriterium 2.5.3 - Möjliggör röststyrning av knappar och kontroller.
 • Framgångskriterium 3.3.1 - Visa var ett fel uppstått och beskriv det tydligt.
 • Framgångskriterium 3.3.2 - Skriv beskrivande rubriker och etiketter.
 • Framgångskriterium 3.3.3 - Ge förslag på hur fel kan rättas till.
 • Framgångskriterium 4.1.3 - Se till att hjälpmedel kan presentera meddelanden som inte är i fokus.

 

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 31 december 2020.

 

 

Oskäligt betungande anpassning

Studyalong.se åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

 • Framgångskriterium 1.2.1 - Erbjud alternativ om en inspelning enbart består av ljud eller video.
 • Framgångskriterium 1.2.2 - Texta inspelad rörlig media (video, ljud, animationer).
 • Framgångskriterium 1.2.3 - Syntolka eller erbjud alternativ till videoinspelningar.

 

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av studyalong.se.

Senaste bedömningen gjordes den 25 juni 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 30 september 2020.