Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighetsredogörelse för StudyAlong.se

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur studyalong.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

 

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Identifierade brister beskrivs nedan.

 

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan så ber vi dig anmäla detta via vårt Google formulär så att vi får veta att problemet finns. Klicka här för att komma till formuläret. Alternativt kontakta oss på 08-700 00 55 eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Identifierade tillgänglighetsproblem:

 • Framgångskriterium 1.3.1 - Ange i kod vad sidans olika delar har för roll.
 • Framgångskriterium 2.4.2 - Skriv beskrivande sidtitlar.
 • Framgångskriterium 2.4.4 - Skriv tydliga länkar.
 • Framgångskriterium 2.4.10 - Använd avdelningsrubriker för att förtydliga innehåll.

Identifierade tillgänglighetsproblem som är mindre vanliga på webbplatsen:

 • Framgångskriterium 1.3.3 - Gör inte instruktioner beroende av sensoriska kännetecken.
 • Framgångskriterium 1.4 - Gör det enklare för användare att se och höra innehåll, bland annat genom att skilja förgrund från bakgrund.
 • Framgångskriterium 2.4.6 - Skriv beskrivande rubriker och etiketter.
 • Framgångskriterium 3.3.2 - Skriv beskrivande rubriker och etiketter.
 • Framgångskriterium 3.3.1 - Visa var ett fel uppstått och beskriv det tydligt.
 • Framgångskriterium 3.3.3 - Ge förslag på hur fel kan rättas till.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 31 augusti 2023.

 

Oskäligt betungande anpassning

Studyalong.se åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

 • Framgångskriterium 1.2.1 - Erbjud alternativ om en inspelning enbart består av ljud eller video.
 • Framgångskriterium 1.2.2 - Texta inspelad rörlig media (video, ljud, animationer).
 • Framgångskriterium 1.2.3 - Syntolka eller erbjud alternativ till videoinspelningar.

 

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning genom intern testning av studyalong.se.

Senaste självskattning gjordes den 12 april 2022.

Redogörelsen uppdaterades senast den 14 april 2022.

 

StudyAlong app

För iOS (uppdaterad 14/11 2022) och Android (uppdaterad 14/11 2022)