Mina pågående bokningar:

Gå vidare

Inriktning

  • Alla
  • Förskola
  • Kulturgaranti
  • Övrigt
  • Skapande skola
  •  

Fler val

Fritextsök:
 
Visa endast
lediga platser:
Ja
Nej
Nollställ filtrering
Läsår 23/24

Alla kan skriva! LÅ24/25 (ej annat)

Jag börjar med att ringa in elevernas förkunskap/lust att skriva. Samt var deras eventuella motstånd ligger. Vilket gör att mina skrivarworkshop skiljer sig en aning åt från klass till klass. Men i stora drag ser det ut så här; Jag går igenom grunderna i dramaturgi. Eleverna har egentligen en massa kunskap om detta genom sitt film/Tv-tittande (och läsande) utan att veta om det! Den kunskapen plockar jag fram. Jag guidar dem sedan genom olika skrivövningar, där de får öva på olika delar inom skrivandet. Eleverna brukar bli överraskade över hur pass lätt det kan vara och hur mycket de får gjort under lektionerna. Jag läser alltid högt några texter som producerats under lektionen. Anonymt, det är texten och inte avsändaren som är viktig här. Genom lyssning lär de sig massor. Efter ett antal gånger har klassen fått ihop en mängd fina texter, som vi sätter upp eller som vi gör en enkel reading av, som en liten intern vernissage. Med dricka och salta pinnar som sig bör förstås. Det är de värda! OBS: Detta är en beskrivning av steg 1 - grundkursen. För de klasser jag redan besökt finns både steg 2 och 3 - som fortsättningskurser! Min erfarenhet är att fyra lektioner brukar vara lagom. Oavsett om det är grundkursen eller påbyggnadskursen. Kontaktuppgifter Ann-Christine Magnusson Tel: 0708-84 35 02 Mail: ankiliimagnusson@gmail.com OBS: Kontakter till enskilda kulturaktörer är ej avsedda för intresseanmälan. Intresseanmälan öppnar den 18 mars, för att vara med i fördelningen av insatser behöver ni ha gjort era val senast den 22 april. Anmäl intresse via länken: www3.gotland.se/sr/Survey/2322
Visa mer
Skapande skola | Årskurs 3-Årskurs 9
Gå till aktör
Läsår 23/24

Äventyrsteater LÅ24/25 (ej annat)

Förvänta er ett äventyr utöver det vanliga! Upplev spänningen i en utomhusföreställning där eleverna genom mod, samarbete, och seger över ondskan, kommer att känna stolthet över sina gemensamma prestationer. I workshopen skapar ni ett helt eget äventyr tillsammans med våra skådespelare. Näcken - En spännande promenadteater om att övervinna sina rädslor och ta ansvar. Låt eleverna slängas in i ett äventyr där de tillsammans med ensemblen räddar världen från Näcken. Teater Carpa tror på att alla kan skapa en historia och har något att berätta. Eleverna deltar i en interaktiv föreställning som sker utomhus, där deras åsikter och synpunkter spelar roll för handlingen. Genom att eleverna får se en föreställning och vara delaktiga stärker vi elevernas självförtroende och gemenskap. Efter föreställningen öppnar skådespelarna upp för frågor, därefter minglar de med klassen och personliga möten uppstår mellan konstnär och elev. I workshopen möter skådespelarna eleverna igen och jobbar fram en ny berättelse tillsammans. Det ska vara enkelt! Föreställningen spelas alltid utomhus i din valda miljö, park eller skolgård. Tillgång till toalett, vatten och omklädningsrum behövs. Workshopen sker i klassrum eller annan sal, och kräver ingen teknik eller material från skolan. Kontaktuppgifter Beatrice Jasz Tel: 0704-54 98 68 Mail: beatrice.jasz@teatercarpa.se OBS: Kontakter till enskilda kulturaktörer är ej avsedda för intresseanmälan. Intresseanmälan öppnar den 18 mars, för att vara med i fördelningen av insatser behöver ni ha gjort era val senast den 22 april. Anmäl intresse via länken: www3.gotland.se/sr/Survey/2322
Visa mer
Skapande skola | Årskurs 1-Årskurs 5, Anpassad grundskola
Gå till aktör
Läsår 23/24

Berättarrazzia LÅ24/25 (ej annat)

Berättarazzian är upplagd som en överraskning för eleverna (därav namnet). Eleverna får med sig en mycket uppskattad upplevelse som också tränar både språkförmåga och fantasi. PLÖTSLIGT INVADERAS SKOLAN... Dörren slås upp i sal efter sal. Klassen gör stora ögon när den första berättaren stormar in. Snart kokar skolan av rykten och berättelser: Vilka är de? Vad fick ni höra? Berätta! Under en dag får varje klass tre besök av olika professionella berättare med historier från hela världen. Personalen förbereds med en workshop (1,5-2 tim) om det muntliga berättandets betydelse. Razzian är för all personal och alla elever från förskola till gymnasium. Berättarrazzia med elevworkshop: Det finns en möjlighet att låta det tredje besöket i en klass vara en miniworkshop (ca 30 min) för eleverna där de får improvisera en berättelse och lära sig hur berättelser är uppbyggda. Ända sedan 2005 har Fabula förgyllt skolarbete runt om i landet med berättarrazzior. Berättarrazzian ingår i vårt Skapande skolapaket. Filmer från berättarrazzior kan ses här: storytelling.se/berattarrazzia Kontaktuppgifter Peter Hagberg 073-503 27 65 Mail: peter.hagberg@storytelling.se OBS: Kontakter till enskilda kulturaktörer är ej avsedda för intresseanmälan. Intresseanmälan öppnar den 18 mars, för att vara med i fördelningen av insatser behöver ni ha gjort era val senast den 22 april. Anmäl intresse via länken: www3.gotland.se/sr/Survey/2322
Visa mer
Skapande skola | Förskoleklass-Gymnasie 3
Gå till aktör
Läsår 23/24

Bokstavsjakten LÅ24/25 (ej annat)

Eleverna får tänka kring och upptäcka bokstäver på ett lustfyllt sätt. De får arbeta självständigt med bokstäverna mot ett gemensamt mål alfabetet. Vi bygger en förståelse kring att bokstäver kan, får och bör se ut på olika sätt. Tillfälle 1 (ca 90 minuter) Vi inleder med att prata om hur bokstäver kan se ut på många olika vis. Jag visar exempel på hur samma bokstav kan se ut i olika typsnitt och barnen får berätta hur de upplever bokstävernas personligheter. Verkar bokstaven arg, glad eller ledsen? Är den busig eller allvarlig? Är den tyst eller högljudd? Om du var en bokstav, hur skulle den se ut? Barnen får göra varsin egen bokstav av valfritt material (utom pennor) som monteras upp på en A4-kartong. Tillfälle 2 (ca 90 minuter) Jag visar bokstavsformer som är hämtade från naturen: bark med den bokstavsliknande laven Skriftlav och pinnar med trädmaskspår. Vi skickar runt materialet och barnen får se om de kan hitta några gömda bokstäver. Vi breder sedan ut dukar på marken och delar upp barnen i en grupp för varje duk. Barnen får varsin lapp med en bokstav på. Bokstaven de tilldelats ska de sedan bygga på duken med hjälp av saker de hittar på marken. Det kan vara pinnar, kottar, stenar, skräp, löv. Vi fotograferar bokstäverna som jag sedan skriver ut och lämnar över så att de kan sättas upp i skolan. Vad behöver skolan bidra med? Tillfälle 1: klassrum samt kartong i A4-format, lim, saxar, färgat papper, diverse pysselmaterial. Tillfälle 2: i naturen, på gångavstånd från skolan. Barnen behöver vara klädda för vädret. Bra om läraren kan ta med en extra telefon/surfplatta att fotografera bokstäver med. Kontaktuppgifter Knut Stahle Tel: 0709-51 43 56 Mail: knut.stahle@gmail.com OBS: Kontakter till enskilda kulturaktörer är ej avsedda för intresseanmälan. Intresseanmälan öppnar den 18 mars, för att vara med i fördelningen av insatser behöver ni ha gjort era val senast den 22 april. Anmäl intresse via länken: www3.gotland.se/sr/Survey/2322
Visa mer
Skapande skola | Förskoleklass-Årskurs 2, Anpassad grundskola
Gå till aktör
Läsår 23/24

Design och hållbart mode LÅ24/25

Eleven får: - Utifrån en t-shirt och en idéskiss skapa en tygpåse med sitt eget personliga uttryck. - Prova på att formge och framställa återbruk med hjälp av lämpliga redskap och hantverkstekniker. - Vi kombinerar uppgiften med diskussioner kring textil/mode, återbruk och hållbar utveckling. 1. Kort introduktion om textil- och modebranschens utmaningar. Kunskap om vad återbruk är och varför det är bra. 2. Skiss och designfas. Med papper och penna gör vi en enkel produktskiss. 3. Skapande fas. T-shirten formklipps till en kasse. Botten sammanfogas. Kassen kan sedan ges önskat grafiskt uttryck genom att rita med textilpennor. 4. Vi avslutar med att inspirera varandra och visa vad vi skapat. Skolan behöver bidra med lämplig lokal för skapande med sittplatser tex bildsal. Papper, färgpennor och saxar till eleverna. Tidsåtgång, 3 timmar. Kontaktuppgifter Therese Vikman Tel: 0739-13 59 63 Mail: therese_wikman@hotmail.com OBS: Kontakter till enskilda kulturaktörer är ej avsedda för intresseanmälan. Intresseanmälan öppnar den 18 mars, för att vara med i fördelningen av insatser behöver ni ha gjort era val senast den 22 april. Anmäl intresse via länken: www3.gotland.se/sr/Survey/2322
Visa mer
Skapande skola | Årskurs 4-Årskurs 9
Gå till aktör
Läsår 23/24

Djungelns ljud- Rytmik Workshop LÅ24/25

Vi arbetar med sång på spanska och svenska, rörelseträning genom dans och vi utvecklar även förmåga att skapa och utrycka sig genom musik. Många sinnen stimuleras och målet är att låta barnen att utveckla sitt eget konstnärliga uttryckt samt öka medvetenhet om vår planet när vi återskapar instrument. Djungelns Ljud är en interaktiv barnföreställning där Marimba de Chonta kombineras med andra slagverksinstrument från Colombias Stillahavskust. Marimba de Chonta kallas i Colombia för djungelns piano. Föreställningen är anpassad för barn mellan 6 och 9 år. Barnen sjunger, dansar och spelar traditionella sånger från Colombia på spanska och svenska. Föreställningen tar oss till ett unikt ljudlandskap som för oss närmare naturen och dess inre kraft samtidigt som barnens kreativitet, nyfikenhet, gemenskap och förståelse för andra kulturer ökar. Erbjuder även rytmik workshop där vi kan bygga instrument av skräp. Vid slutet av workshopen spelar jag och barnen en låt med alla instrument vi har byggt tillsammans. Om det önskas så kan jag spela upp till 2 föreställningar och 2 rytmik workshop klassvis på samma plats samma dag. En dag kan även börja med två klasser i var sin rytmik workshop och en föreställning med båda klasser samlade efter lunch.. Till föreställningen upp till 45 elever i mindre sal krävs ingen PA. Aula,samlingssal,gymnastiksal, kulturhus, bibliotek, skolans gård eller liknande. Inför rytmik workshop krävs tidigt kontakt med skolan för insamling av material som t ex toarullar, kartonger, burkar mm. Kontaktuppgifter Diva Cruz Tel: 0704-96 49 62 Mail: cruzvaloisdiva@gmail.com OBS: Kontakter till enskilda kulturaktörer är ej avsedda för intresseanmälan. Intresseanmälan öppnar den 18 mars, för att vara med i fördelningen av insatser behöver ni ha gjort era val senast den 22 april. Anmäl intresse via länken: www3.gotland.se/sr/Survey/2322
Visa mer
Skapande skola | Förskoleklass-Årskurs 3, Anpassad grundskola
Gå till aktör
Läsår 23/24

Filmer för de yngsta elever

Säves väg 10A, Visby, Säveaulan, Gotland
Här presenteras filmutbudet för elever i förskoleklass - årskurs 3. Några av filmerna passar även för fler åldrar. För att boka en visning, kontakta skolbiosamordnaren Annes Sirkel. Skolorna får själva välja film, dag/tid och biograf efter önskan. Om skolan har flera klasser i samma årskurs ser vi gärna att flera klasser går ihop och bokar gemensamma visningar. Det som behöver framkomma är följande när ni kontaktar skolbiosamordnaren är; - Dag och tid - Plats (biograf som önskas) - Filmens namn - Antal elever Kontaktuppgifter till skolbiosamordnaren. Tveka inte att höra av er vid frågor. E-post: annes.sirkel@edu.gotland.se Telefon: 070-788 78 27
Visa mer
Kulturgaranti | Förskoleklass-Årskurs 3 | Kulturaktör: Annes Sirkel
Intresseanmälan
Läsår 23/24

Filmer för elever i högstadiet

Säves väg 10A, Visby, Säveaulan, Gotland
Här presenteras filmutbudet för elever i årskurs 7-9. Några av filmerna passar även för fler åldrar. För att boka en visning, kontakta skolbiosamordnaren Annes Sirkel. Skolorna får själva välja film, dag/tid och biograf efter önskan. Om skolan har flera klasser i samma årskurs ser vi gärna att flera klasser går ihop och bokar gemensamma visningar. Det som behöver framkomma är följande när ni kontaktar skolbiosamordnaren är; - Dag och tid - Plats (biograf som önskas) - Filmens namn - Antal elever Kontaktuppgifter till skolbiosamordnaren. Tveka inte att höra av er vid frågor. E-post: annes.sirkel@edu.gotland.se Telefon: 070-788 78 27
Visa mer
Kulturgaranti | Årskurs 7-Årskurs 9 | Kulturaktör: Annes Sirkel
Intresseanmälan
Läsår 23/24

Filmer för elever i mellanstadiet

Säves väg 10A, Visby, Säveaulan, Gotland
Här presenteras filmutbudet för elever i årskurs 4-6. Några av filmerna passar även för fler åldrar. För att boka en visning, kontakta skolbiosamordnaren Annes Sirkel. Skolorna får själva välja film, dag/tid och biograf efter önskan. Om skolan har flera klasser i samma årskurs ser vi gärna att flera klasser går ihop och bokar gemensamma visningar. Det som behöver framkomma är följande när ni kontaktar skolbiosamordnaren är; - Dag och tid - Plats (biograf som önskas) - Filmens namn - Antal elever Kontaktuppgifter till skolbiosamordnaren. Tveka inte att höra av er vid frågor. E-post: annes.sirkel@edu.gotland.se Telefon: 070-788 78 27
Visa mer
Kulturgaranti | Årskurs 4-Årskurs 6 | Kulturaktör: Annes Sirkel
Intresseanmälan
Läsår 23/24

Filmskapande med Filmlärarna LÅ24/25

I den här workshopen får eleverna spela in egna filmer där de lär sig hur man skriver manus, filmar och redigerar. Eleverna lär sig att analysera filmberättande och att själva berätta med filmkameran som verktyg. Vi har också färdiga upplägg att välja på i form av exempelvis Nyhetsprogram eller Reklamfilm. Filmlärarna är en filmpedagogisk verksamhet där vi erbjuder workshops och kurser för barn i olika åldrar. Vi har färdiga upplägg att välja mellan och skräddarsyr gärna efter skolans önskemål. Vi gör en heldag per klass. Ett projekt kan se ut såhär: Före vi kommer: Tillsammans med lärare planerar vi projektet och bestämmer tema, bokar in dag och vilken teknik ni vill använda. Vi börjar med en introduktion och presenterar temat vi ska arbeta med. Eleverna får i uppgift att skriva ett manus och förbereda sig inför inspelning. Därefter är det dags att filma och redigera klart deras filmer. Vi avslutar dagen med en gemensam filmpremiär och samtalar kring filmerna vi vi har gjort. För mer info, se vår hemsida: filmlararna.se Önskas så finns möjlighet att få filmerna sparade för att till exempel visa på ett föräldrarmöte. Vi behöver tillgång till lektionssal med projektor. Kontaktuppgifter Erik Green Petersson Tel: 0705-39 41 00 Mail: info@filmlararna.se OBS: Kontakter till enskilda kulturaktörer är ej avsedda för intresseanmälan. Intresseanmälan öppnar den 18 mars, för att vara med i fördelningen av insatser behöver ni ha gjort era val senast den 22 april. Anmäl intresse via länken: www3.gotland.se/sr/Survey/2322
Visa mer
Skapande skola | Årskurs 1-Årskurs 9, Anpassad grundskola
Gå till aktör
Läsår 23/24

Författarbesök - Jenny Bicho LÅ24/25

Min förhoppning är att inspirera barn att hitta till läsning via det egna skapandet. Försöka få dem att förstå hur coolt det är att läsa och bli smarta, få ett ökat ordförråd, lära sig empati - och att man genom litteraturen aldrig behöver känna sig ensam. Mina författarbesök tar avstamp i mitt författarskap och berör frågor som hur blir man författare? och hur går det till att göra en bok? På skolbesök brukar vi tillsammans - och med hjälp av slumpen - skapa inledningen på en berättelse med två karaktärer, som de själva eller tillsammans med klassen sen kan jobba vidare med. Alternativt att de får inspiration och kunskap för att skapa helt egna berättelser. Ett upplägg på 60 minuter som passar för åk 1-5. Och ett lite längre (ca 1,5 h) för åk 6 där vi tar det ännu ett steg längre och fördjupar kunskapen om våra karaktärer och vårt romanbygge. Skolan behöver bidra med klassrum eller sal för storsamling. Skärm att koppla upp dator mot. Några papper och pennor. Kontaktuppgifter Jenny Bicho Tel: 0768-54 25 48 Mail: jenny@bicho.se OBS: Kontakter till enskilda kulturaktörer är ej avsedda för intresseanmälan. Intresseanmälan öppnar den 18 mars, för att vara med i fördelningen av insatser behöver ni ha gjort era val senast den 22 april. Anmäl intresse via länken: www3.gotland.se/sr/Survey/2322
Visa mer
Skapande skola | Årskurs 1-Årskurs 6
Gå till aktör
Läsår 23/24

Fortbildnining - Rösträtt

Egna förskolan, Egna förskolan, Gotland
KOSTNADSFRI FORTBILDNING FÖR PEDAGOGER. Ger pedagoger mer självförtroende i sin röst och ingångar till musikstunderna på förskolan. Maria Wessman Klintberg erbjuder fortbildning för pedagoger på den egna förskolan. Den innehåller röstcoachning enskilt och i grupp, pedagogiska tips samt information om barnrösten och vuxenrösten. Verje pedagog erbjuds enskild träff ute på förskolan 2 ggr á 30 min och 2 gruppträffar online á 45 min. Utöver detta erbjuds gemensamma träffar och vi undersöker möjligheterna att starta pedagogkör. Anmäl erat intresse så hör Maria av sig och bokar in tider som fungerar med ert schema.
Visa mer
Förskola |  | Kulturaktör: GotlandsMusiken
Intresseanmälan
Läsår 23/24

Interaktiv teater på förskolan.

Egna förskolan, Egna förskolan, Gotland
Sagan om pannkakan, en workshop där förskolebarn får spela teater, spela instrument och sjunga tillsammans med två pedagoger. Workshopen avslutas med en föreställning för övriga barn på förskolan. Ca 10 medverkande barn i åldern 4-6 år arbetar med 2 pedagoger från kulturskolan under 2 förmiddagstimmar (inklusive paus). Workshopen avslutas med en föreställning för övriga barn och personal på förskolan. Från kulturskolan kommer en musiklärare och en dramapedagog till förskolegruppen. Vi inleder med att berätta sagan om pannkakan. Sedan får barnen sina roller som är allt från ”karaktärsroller” till musikanter, kör och rekvisita. Till vår hjälp att gestalta rollerna har vi med oss djurmasker, kostym och rekvisita. Efter att ha lekt in repliker, scenerier och sång är barnen redo för sin publik. En skådespelare och en musiker agerar tillsammans med barnen på scenen och hjälper barnen att föra historien framåt. Ni kan tro att det är stolta barn som står och tar emot applåder på slutet! Målgrupp: barn och personal i en förskolegrupp samt övriga barn och personal på förskolan. Datum för bokning: Höstterminen 2023; Onsdag 8/11, Onsdag 15/11, Fredag 17/11, Onsdag 22/11, Fredag 24/11 och Onsdag 13/12 Vårterminen 2024; Onsdag 17/1, Onsdag 24/1, Onsdag 31/1, Onsdag 7/2, Onsdag 14/2, Fredag 16/2, Onsdag 21/2 Boka genom att maila förskolans namn, adress, kontaktperson, hur många barn och åldern på de som ska delta och önskemål om datum då ni vill att vi kommer. Kontakta irene.duckert@edu.gotland.se eller anna-karin.renard@edu.gotland.se Vi hör av oss så snart vi har en turnéplan.
Visa mer
Förskola | Förskoleklass | Kulturaktör: Annes Sirkel
Intresseanmälan
Läsår 23/24

Jag flyger LÅ24/25 (ej annat)

Eleverna får utforska nya sätt att röra sig, både med hjälp av varandra och med hjälp av redskap från cirkusen. förhoppningsvis kommer satsningen även gynna trygghet och tillit i gruppen och till sig själv. Vid 4 tillfällen får klassen prova på olika cirkusdiscipliner - bland annat luftakrobatik, jonglering och akrobatik i grupp. Första träffen kommer eleverna först få se ett kortare framträdande med luftakrobatik därefter får de testa både luftakrobatik och jonglering. Tidsåtgång, 4 timmar och 15 minuter. Övningarna anpassas utifrån gruppen och varje individ kommer i trygg takt få utmana sig där hen är. Cirkusens redskap har en förmåga att vänta in individen istället för tvärtom. Satsningen riktas mot just årskurs 5-6 då många elever är i omväxling och både kroppen och sinnet kan ibland utmana både individen själv och omgivningen. Då kan cirkusens discipliner med det fokus som det kräver vara mycket stöttande. Om eleverna själva gärna vill kan en extra träff anordnas för att göra en uppvisning till andra på skolan - men detta låter jag eleverna komma fram till tillsammans med sin lärare. För insatsen behövs tillgång till en gymnastiksal där det finns ringar i taket samt gymnastikmattor. Både tunna och tjocka. Kontaktuppgifter Anna Maria Catarina Daun Tel: 0707-22 61 50 Mail: catarina.a.daun@gmail.com OBS: Kontakter till enskilda kulturaktörer är ej avsedda för intresseanmälan. Intresseanmälan öppnar den 18 mars, för att vara med i fördelningen av insatser behöver ni ha gjort era val senast den 22 april. Anmäl intresse via länken: www3.gotland.se/sr/Survey/2322
Visa mer
Skapande skola | Årskurs 5-Årskurs 6, Anpassad grundskola
Gå till aktör
Läsår 23/24

Klimatkonstnärerna LÅ24/25 (ej annat)

Kan du påverka andra genom något du skapat? Vi ser på konst och pratar om och när konst påverkar oss som tittar. Utifrån det vi kommit fram till, skapar vi sen konst utifrån ett ämne som berör oss alla: klimatet. Du kommer få: lära dig om samtida konst, tips om material och teknik, pröva själv! En heldag eller 2 pass uppdelat på två dagar om första träffen sker på Körsbärsgårdens konsthall. (Resan skall i så fall bekostas av skolans egna medel. Kulturbusspengarna kan inte användas till Skapande skola-insatser.) Första passet tittar vi, diskuterar och börjar skapa. Vi skapar i blandmaterial inklusive skräp och wellpapp. Andra passet gör vi klart vår konst och visar för varandra. 2+2 h. Ämnet anpassas till åldersgruppen. Om ni vill komma till Körsbärsgårdens konsthall den första träffen, vilket rekommenderas, det brukar vara JÄTTEKUL; då får ni både visning och workshop på plats. Annars går det även bra att jag bara kommer till skolan. Vask i rummet, övrigt enl. överenskommelse. Kontaktuppgifter Nanna Nore Tel: 0737-15 66 92 Mail: nanna@korsbarsgarden.se OBS: Kontakter till enskilda kulturaktörer är ej avsedda för intresseanmälan. Intresseanmälan öppnar den 18 mars, för att vara med i fördelningen av insatser behöver ni ha gjort era val senast den 22 april. Anmäl intresse via länken: www3.gotland.se/sr/Survey/2322
Visa mer
Skapande skola | Förskoleklass-Årskurs 9, Anpassad grundskola
Gå till aktör
Läsår 23/24

Låtskrivarverkstad LÅ24/25 (ej annat)

Gemenskap och självkänsla skapas genom musik. Eleverna lär sig skriva en hitlåt, samt får sjunga in i vår portabla studio och får en egen låt på Spotify. Eleverna får lära sig att överträffa sig själva vilket leder till att de vågar ta mer plats men samtidigt lär sig respektera allas olikheter. Vi går först igenom hur man skriver en text samt hur man utnyttjar takter och rim för att få en fungerande låttext. En mycket enkel teori som även fungerar på förskolenivå. När det svåra med att skriva en låttext inte längre är svårt börjar vi dagen med självförtroendet på topp. Vi delar upp oss i slumpmässiga grupper - oftast blir det 3 grupper. Vi tilldelar grupperna papper och penna medan den skräddarsydda instrumentala låten går i bakgrunden. Alla workshoppar skiljer sig, och alla elever är unika, så utövarna är tränade till att anpassa sig efter situationen och behandlar alla som artister och är mycket proffsiga i sina utföranden. Grupperna kan förändras under workshoppens gång då vi ständigt analyserar gruppdynamiken för att hålla kreativiteten levande. Inspelningen är en känslig del i workshoppen. Här blottar deltagaren sina känslor och självkänslan sätts på prov inför klasskamraterna, samtidigt som man får höra sin egen röst för antagligen första gången i sitt liv. Inspelningen är den viktigaste delen av workshoppen då alla känslor fångas upp av studiomikrofonen och detta blir slutprodukten. Tidsåtgång, 2 timmar och 30 minuter. Det vi behöver från skolan är ett klassrum utrustat med ljudanläggning, whiteboardtavla och ett separat rum för att hålla vår portabla studio i. Papper och penna för att skriva texten på, samt ritpapper och färgpennor/färgkritor för att skapa omslag till SPOTIFY. Kontaktuppgifter Mikael Skönfors Tel: 031-797 06 90 Mail: mikael@optagonen.se OBS: Kontakter till enskilda kulturaktörer är ej avsedda för intresseanmälan. Intresseanmälan öppnar den 18 mars, för att vara med i fördelningen av insatser behöver ni ha gjort era val senast den 22 april. Anmäl intresse via länken: www3.gotland.se/sr/Survey/2322
Visa mer
Skapande skola | Förskoleklass-Årskurs 9, Anpassad grundskola
Gå till aktör
Läsår 23/24

Lera, skapa, lära LÅ24/25 (ej annat)

Eleverna får möjlighet att uttrycka sig i lera. Eleverna arbetar med fin skulpturlera och får uttrycka sig tredimensionellt under ledning av två keramiker, Lena Scharp och Anki Wolter. De ämnen vi jobbar med knyter an till läroplanen. Ämnen som kan vara intressanta är djuren på gården, självporträtt, landskapsdjur, jordens utveckling, rymden, FN barnkonvention, djuren och dess avtryck. Valet av ämne anpassas till elevernas ålder. Vi föreslår att förskoleklasseleverna arbetar med djuren på gården - Åk 1-4 föreslår vi nordisk mytologi. Lärarna har förberedande lektioner kring ämnet inför vårt besök. Tidsåtgång, 4 timmar. Första tillfället arbetar vi med leran. Andra tillfället tittar vi på resultaten och har vernissage. Om läraren har andra förslag är vi öppna för det. Vi har med allt material som behövs. Kontaktuppgifter Anki Wolter Tel: 0709-28 34 37 Mail: anki@wolterkeramik.com OBS: Kontakter till enskilda kulturaktörer är ej avsedda för intresseanmälan. Intresseanmälan öppnar den 18 mars, för att vara med i fördelningen av insatser behöver ni ha gjort era val senast den 22 april. Anmäl intresse via länken: www3.gotland.se/sr/Survey/2322
Visa mer
Skapande skola | Förskoleklass-Årskurs 4, Anpassad grundskola
Gå till aktör
Läsår 23/24

Musikproduktion med FRYSHUSET LÅ24/25

Genom denna musikproduktions-workshop får eleverna samarbeta i digitalt musikskapande och textskrivning. Eleverna får uppleva att man under kort tid kan skapa sin egen musik med enkla medel. Vår förhoppning är att väcka intresse för att fortsätta med musikskapande hos eleverna. Ett workshoptillfälle på 2 timmar tillsammans med Fryshusets musikpedagoger där eleverna får lära sig allt om rap och hiphop och själva får testa att skapa ett beat från grunden. Workshopen kombinerar musikskapandet med samtal om språket som verktyg för att berätta historier. Eleverna får skriva texter utefter ett tema och sedan spela in sin rap på beatet. När dagen är slut har eleverna fått spela in en låt tillsammans. Tidsåtgång, 2 timmar. Skolan behöver bidra med klassrum eller musiksal med projektor eller TV för genomgång och beatworkshop i helklass. 2-3 mindre grupprum där eleverna kan skriva texter. 1 mindre rum där vi monterar upp vår musikstudio. Kontaktuppgifter Per Hartwig Tel: 0703-61 83 62 Mail: per.hartwig@fryshuset.se OBS: Kontakter till enskilda kulturaktörer är ej avsedda för intresseanmälan. Intresseanmälan öppnar den 18 mars, för att vara med i fördelningen av insatser behöver ni ha gjort era val senast den 22 april. Anmäl intresse via länken: www3.gotland.se/sr/Survey/2322
Visa mer
Skapande skola | Årskurs 4-Årskurs 9, Anpassad grundskola
Gå till aktör
Läsår 23/24

Noelias hemlighet Extra i VISBY

Fredag den 26 april 10:00-10:50 | Kung Magnus väg 4, Visby, Solbergaskolans aula, Gotland
Om en flickas relation till sin telefon, till nätet, sina kompisar och sin mamma. Noelia är nio år och bor med sin mamma. Hon funderar mycket över livet, skolan och kompisar. Ofta känner hon sig ensam och lite annorlunda och umgås därför mest med sin nya mobiltelefon. Där får hon kontakt med Wilma. Wilma är rolig, snäll och bra på att lyssna, och en varm pirrig glädje sprider sig i Noelias kropp. Äntligen en kompis. Men när Wilma börjar tjata om fler och fler bilder, stelnar pirret i magen och börjar i stället göra ont. Vad är det som känns fel? Kan hon verkligen prata med mamma om den här konstiga känslan? Noelias hemlighet är en dramatisering av den första boken i Caroline Engvalls serie Nollan och nätet. Medverkande Elvira Norbäck Anna Jankert Föreställningen är 30 min och följs av ett samtal på 20 min. Noelias hemlighet är en del av kulturgarantin och är inköpt av Region Gotland till alla i åk 4. Mer info om Kulturgarantin och Kulturbussar hittar du här: www.gotland.se/109700
Visa mer
Kulturgaranti | Årskurs 4, Anpassad grundskola | Antal bokade: 21/35 | Kulturaktör: VeraKebbe
14 platser kvar
Boka
Läsår 23/24

Noelias hemlighet i HEMSE

Jacob Gråbergs plats 4, Hemse, Hemsegården Festsalen, Gotland
Om en flickas relation till sin telefon, till nätet, sina kompisar och sin mamma. Noelia är nio år och bor med sin mamma. Hon funderar mycket över livet, skolan och kompisar. Ofta känner hon sig ensam och lite annorlunda och umgås därför mest med sin nya mobiltelefon. Där får hon kontakt med Wilma. Wilma är rolig, snäll och bra på att lyssna, och en varm pirrig glädje sprider sig i Noelias kropp. Äntligen en kompis. Men när Wilma börjar tjata om fler och fler bilder, stelnar pirret i magen och börjar i stället göra ont. Vad är det som känns fel? Kan hon verkligen prata med mamma om den här konstiga känslan? Noelias hemlighet är en dramatisering av den första boken i Caroline Engvalls serie Nollan och nätet. Medverkande Elvira Norbäck Anna Jankert Föreställningen är 30 min och följs av ett samtal på 20 min. Noelias hemlighet är en del av kulturgarantin och är inköpt av Region Gotland till alla i åk 4. Mer info om Kulturgarantin och Kulturbussar hittar du här: www.gotland.se/109700
Visa mer
Kulturgaranti | Årskurs 4, Anpassad grundskola | Kulturaktör: VeraKebbe
Visa tillfällen
Laddar...

Skapa användare

Vidare steg 2