Registrera vårdnadshavarkonto

  • Konto kan endast skapas om man är registrerad hos Skatteverket.
  • Som myndig elev registrerar du dig först som vårdnadshavare och skapar sedan ett barnkonto till dig själv.
  • Kontoskapande för dig med skyddad identitet/saknar personnummer eller är god man så ber vi dig kontakta din skola för manuell hantering.