Livin' on a Prayer

Lär dig spela Bon Jovis "Livin' on a Prayer" på bas.
Innehåller Playalong.

Gå till:

Välkommen PlayAlong med lärare Lektion