Borås - Frågor & Svar

Frågor om ansökan

Vem får gå i Borås Kulturskola?  Borås Kulturskola är i första hand till för barn och unga folkbokförda i Borås Stad. I mån av plats antas även vuxna. Undervisningen är i första hand förlagd till någon av våra tre utbudspunkter, Kulturskolan på Simonsland, Musikens hus i Fristad och Hässlehuset på Hässleholmen. Vi bedriver även verksamhet på vissa av kommunens grundskolor.  

Hur skapar jag ett konto?

 • Du behöver svenskt personnummer och måste vara över 18 år för att registrera dig.
 • Du som vårdnadshavare eller myndig registrerar dig via elevsystemet StudyAlong.
 • När du som vårdnadshavaren eller myndig skapat ditt konto lägger du till barn via ”Min sida” för att ge eleven ett eget konto. Myndig lägger till sig själv som barn.
 • Har du skyddade uppgifter kontaktar du din skola för hjälp med registreringen.
 • Är du god man eller förvaltare åt en elev skapar du ett konto åt dig själv och kontaktar sedan din skola som hjälper dig koppla barnet till ditt konto.

Mina uppgifter hämtas inte när jag skapar konto.
Kontrollera att du stavat ditt namn på samma sätt som det är registrerat hos Skatteverket. Personnumret och namnet matchas mot Skatteverket för att uppgifterna ska kunna hämtas ner.

Min adress hämtas inte när jag skapar konto
Du kan inte skriva i adressfältet. Dina adressuppgifter ska hämtas upp automatiskt från Skatteverket när du fyller i fullständigt namn och personnummer. Stämmer inte uppgifterna kontaktar du din skola.

Jag hittar inte mina barn när jag försöker skapa deras konton
Kontakta kulturskolan om du inte hittar dina barn i systemet.
Orsaker:

 • Barnet är myndigt och dyker då inte upp i rullisten vid registrering. Myndiga kan skapa egna konton.
 • Den som försöker registrera barnkontot är inte vårdnadshavare
 • Barnet är redan registrerat i systemet av en annan vårdnadshavare i annan kommun.

Barnets andra vårdnadshavare är den som har konto i StudyAlong. Hur kommer jag som inte har ett konto åt uppgifterna?
Gå till skolans registreringssida och skapa ett konto. Nu kommer du kopplas automatiskt till familjebilden som finns hos Skatteverket (NAVET) och se era barns konton och era bokningar. Finns ingen familjebild blir det ingen koppling.

Jag har glömt mina inloggningsuppgifter
Har du ett konto kan du som vårdnadshavare logga in med BankID på studyalong.se. Inga ytterligare inloggningsuppgifter behövs. Väl inloggad kan du se dina kontouppgifter och byta lösenord på ditt och barnens konton.

Hur loggar en elev in på sitt konto?
Vårdnadshavaren administrerar elevens/barnets inloggningsuppgifter via sitt vårdnadshavarkonto. Användarnamnet står inom parentes efter barnets namn och vårdnadshavaren kan även skapa ett nytt lösenord åt eleven/barnet. Eleven kan logga in via appen och på sajten: studyalong.se

Jag har redan ett konto i en annan kommun. Hur flyttar jag?

 • För att flytta ett konto måste alla pågående kursbokningar och instrumenthyror i den gamla kommunen avslutas.
 • Kontakta din skola och uppge användarnamn på de konton som ska flyttas och vilken kommun ni är registrerade i.

Skyddade personuppgifter 
Behöver du särskild hantering av skyddade personuppgifter? Vill du till exempel registrera ett barn som har skyddad identitet, på en kurs hos Borås kulturskola? Kontakta då Kulturskolan för manuell registrering: 033-35 76 48 

Ladda ner appen!

 • Du kan ladda ner appen ”StudyAlong” via Google Play eller App Store.
 • Både vårdnadshavare och elev kan logga in på sina konton via appen.
 • I appen kan vårdnadshavare se alla sina kurser (schema), lämna frånvaro, kommunicera i iRum (digitala klassrummet). Elev kan se sina kurser (schema) och kommunicera.

Kan man boka kurser i appen?
Nej, man måste logga in på studyalong.se för att boka kurser.

 

Frågor om Borås Kulturskola

Vad kostar det att gå på Borås Kulturskola?

 • 300:- Terminsavgift Musik/dans/drama/cirkus 
 • 500:- Terminsavgift kreativt skapande 
 • 700:- Terminsavgift fördjupningsprogrammet 
 • 400:- Terminsavgift vuxen - kör/orkester 
 • 800:- Terminsavgift vuxen – ordinarie kurs 
 • 200:- Instrumenthyra per termin och instrument 
 • 500:- Förseningsavgift om lånat/hyrt instrument inte återlämnats i tid 

Avgiftsfritt: 

 • En kurs första året efter Kulåret (det läsåret barnet är 8 år) 
 • Orkester/ensemble/kör - Om du redan är elev hos oss kostar inte din medverkan i dessa grupper någonting. I annat fall betalar du en terminsavgift enligt ovan 
 • Filialkurser 

Kulturskolans avgifter anges i svenska kronor (SEK) utan moms och gäller per kurs och deltagande elev. 

Hur betalar jag för en kurs?
Du betalar när du har bokat en kurs i StudyAlong, vid betalning kan du välja bankkort, swish eller faktura.

Saknar du en faktura?  
Du kan vända dig till Borås Kulturskola för att få en kopia. Kontakta This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
OBS: En obetald faktura gäller inte som avbokning. 

Vad är filialkurs och vilka är filialskolorna? 
Filialkurs är kurser som kulturskolan erbjuder avgiftsfritt på 8 skolor i kommunen i direkt anslutning till skoldagens slut. Våra filialskolor är Hestra Midgårdskolan, Byttorpskolan, Särlaskolan, Sjöboskolan, Erikslundskolan, Fjärdingskolan, Bodaskolan och Ekarängskolan. Observera att du måste gå på en av dessa skolor för att få delta i verksamheten. 

Vad gäller för filialerna? 
Undervisningen kan variera något mellan de olika filialerna. Bara de som går på respektive filialskola får ta del av undervisningen som sker i anslutning till skoldagens slut. Filialerna riktar sig mot elever i årskurs 2-6.  

Hur förlänger jag min kurs? 
Du som redan är elev på Kulturskolan får ett kurserbjudande på "Mina sidor" i StudyAlong. Denna kurs måste du godkänna inom angiven svarstid för att säkra din plats inför kommande termin. 

Vi återbetalar eller reducerar inte avgiften om du slutar under pågående termin.  

Ångerrätt och avbeställning 
Kulturskolan har ingen prova-på av kurs. Din ångerrätt gäller fram till dagen innan kursstart. Om kursen redan har startat när du genomför ditt köp så har du ångerrätt fram till dagen innan din första lektion. Om du bokar och betalar din plats inpå eller under pågående termin gäller den allmänna köplagen om 2 veckors ångerrätt.   

Om du ångrar ditt köp av kurs måste du avboka kursen via ditt konto i StadyAlong. Du loggar in på kontot som myndig elev eller vårdnadshavare och väljer den aktuella kursen. Klicka sedan på "Avsluta kursdeltagande" och följ de vidare instruktionerna.  

Det går inte att avboka via mail eller genom din lärare.  

Hur meddelar jag när mitt barn är sjukt eller frånvarande? 
Kontakta läraren via iRummet som du kan läsa om längre ned.  

Vad händer vid upprepad frånvaro som ej meddelats? 
Vid utebliven anmälan/kontakt om frånvaro vid upprepade tillfällen kommer kulturskolan kontakta vårdnadshavare. Om svar uteblir trots försök till kontakt vid tre separata tillfällen, avslutas kursen och erbjuds till annan sökande. Om kurs avslutas på grund av upprepad frånvaro, kvarstår fakturan då den avser administrativa avgifter.

Inställda lektioner 
Lärarledda inställda lektioner meddelas eleverna och/eller vårdnadshavare via StudyAlong, sms och/eller e-post. Det är därför viktigt att alla elever och vårdnadshavare har fyllt i aktuella kontaktuppgifter på ”Min sida” i StudyAlong. Byter du kontaktuppgifter under tiden ni är kund – vänligen uppdatera även dessa. 

Inställd kurs 
Kulturskolan kan tvingas ställa in en kurs för läsåret. Du har då rätt att få tillbaka den avgift du betalat. Obs detta avser kurs och inte enstaka kurstillfällen.  

Vad har Borås Kulturskola för läsårstider? 
Vi följer grundskolans läsårstider. Om det är studiedag på din skola är det inte säkert att det är studiedag på kulturskolan, så hör med din lärare. 

Om våra lärare 
De flesta av Borås Kulturskolas tillsvidareanställda medarbetare har en pedagogisk utbildning utöver sin konstnärliga spets, bredd eller tidigare erfarenhet av yrket som motsvarar de behörighetskrav som kulturskolan har för att tillgodose de kompetenser som krävs för verksamheten.
 
Hyra av instrument 
De flesta orkesterinstrumenten finns att hyra när man blivit antagen som elev. 

Stråkinstrument i småstorlekar hyr vi ut, men när man kommer upp till helstorlek ska eleven skaffa eget instrument. För äldre elever som börjar på helstorlek kan man hyra upp till 2 läsår i mån av tillgång av instrument.  

Även blåsinstrumenten finns att hyra upp till 2 läsår i mån av tillgång, så att man i lugn och ro hinner känna efter att man trivs med sitt instrumentval innan man köper ett eget. Vissa blåsinstrument går att hyra längre, hör med din lärare vad som gäller för ditt instrument. Instrument såsom gitarr, trummor och piano har vi ej möjlighet att erbjuda för uthyrning.  

För att eleven ska kunna tillgodogöra sig undervisningen rekommenderar vi att instrument finns att tillgå i hemmet. Kulturskolans lärare hjälper gärna till med att prova och lyssna i samband med instrumentköpet. 

Avgiften per instrument och termin är en bokningsavgift och denna avgift återbetalas ej. Detta gäller även för det fall en elev införskaffar ett eget instrument under påbörjad termin. Instrumentet ska återlämnas till Kulturskolan omgående efter att kursen har avslutats. Återlämnat instrument kvitteras av lärare vid kulturskolan. Om lånat/hyrt instrument inte återlämnats i tid skickas en förseningsavgift på 500 kronor.  

En ansvarsförbindelse gällande hyra av instrument uppstår då du som vårdnadshavare godkänner kulturskolans villkor vid hyra av ett instrument. Nedanstående gäller. 

En elev som hyr ett instrument av Kulturskolan är skyldig att vårda instrumentet väl och se till att instrumentet är i samma skick när det återlämnas som vid utlämnandet. 

Vid eventuella skador på instrumentet som uppkommit under hyrestiden står eleven för reparationskostnaderna. Vid förlorat instrument ersätter eleven kostnaden för instrumentet med hela värdet. Värdet varierar mellan olika instrument och bestäms av Borås Kulturskola. Normalt slitage är något som är inräknat i avgiften.  

Hyrt instrument får ej lånas ut eller användas av någon annan än eleven. 

I fråga om minderårig elev är i stället vårdnadshavare ersättningsskyldig enligt ovan vid skadat eller förlorat instrument under hyrestiden. 

 
Om olyckan är framme...? 
Vid slarv eller oaktsamhet som orsakar skada ska låntagaren betala reparationskostnaden. Alla reparationer ombesörjes av kulturskolan. Vid eventuell skada som kräver åtgärder eller förlust av instrument – kolla med din hemförsäkring vad som gäller.  

OBS: Kulturskolans instrument är inte försäkrade genom kommunen.