Intresseanmälan kurs - Älmhult

Om en kurs är fullbokad kan du göra en intresseanmälan. Det är inte en köplats men blir en kursplats ledig under terminen tar läraren in elever från Intresselistan. Intresseanmälan gäller endast innevarande termin och listan bir raderad vid det nya kurssläppet vid terminens slut.

Målsmans namn

Målsmans epostadress

Målsmans telefonnummer

Elevens namn

Elevens skola

Elevens födelseår

Jag är också intresserad av andra kurstider i Balett grupp 1

Kurs

Balett 1

Lärare

Michelle Shaofen Pan

Tid

Tisdag 16:05-16:50

Plats

Aktivitetsrummet ( the activity room, Internationella skolan, Älmhult

Tack för din anmälan

Tillbaka till kurskatalogen