Ref: Föreläsningar

Sagt om våra föreläsningar:

Föreläsning för Kungl. Musikhögskolans Musik- och Medieproduktion
På PlayAlong AB, 18 september 2013:

Jag vill bara säga Stort Tack till att ni återigen tog emot oss och delade med er så generöst av era erfarenheter och er berättelse om PlayAlong. Dessutom när vi nu fokuserade på entreprenörsbiten kändes t.o.m. som att det blev lite extra bra den här gången :-). Studenterna var lyriska efteråt (och det är ingen överdrift).

Citat från en student som studerar sitt sista är på KMH:

"Det här tror jag faktiskt var den absolut bästa föreläsningen under dom år som jag gått på utbildningen, jättebra!"

Man kan väl helt enkelt säga att det var mitt i prick. Allt med tanke på de tankar och funderingar som de brottas med inför att de själva ska ut som entreprenörer efter sommaren.

STORT TACK!

Peter Schyborger
Studierektor och lärare
Institutionen för musik- och medieproduktion
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm